Ikšķiles pilsētas robeža

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2013.gada 28.augusta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.31 (prot. Nr.8) „Par Ikšķiles novada teritoriālā iedalījuma vienību Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta robežas grozījumiem un ciemu statusa atcelšanu, ielu nosaukumu piešķiršanu vai likvidēšanu un adrešu maiņu”.

Atbilstoši Ikšķiles novada teritorijas plānojumā attēlotajai plānotajai pilsētas robežai, Ikšķiles pilsētas jaunā robeža ietver visu esošās Ikšķiles pilsētas teritoriju, kā arī daļu no Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta esošo ciemu Ādamlauks, Daugavmala un Jaunikšķile teritorijas. Šie ciemi tiek likvidēti. Attiecīgi tiek mainīta Ikšķiles novada administratīvās iedalījuma robeža starp teritoriālajām vienībām – Ikšķiles pilsētu un Tīnūžu pagastu.

Ikšķiles pilsētas robeža no 2013.gada 28.augusta
Ikšķiles pilsētas robeža no 2013.gada 28.augusta