Nejaušība vai nežēlīgs joks

1571
Laikraksta
Laikraksta "Ikšķiles vēstis" 2009.gada Janvāra numurs kurš iznāca Februārī fragments.

Atgādinājums politiski represētajām personām.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi, politiski represētai personai līdz 1.februārim pašvaldībā jāiesniedz:
• Iesniegums par nodokļa atlaides piemērošanu (jāiesniedz katru gadu);
• Politiski represētās personas apliecības kopija

Ikskile.com komentārs: Kā lai paspēj iesniegt iesniegumu, ja laikraksts "Ikšķiles vēstis" paskastītēs nonāca no 1-4.februārim.