Ikšķiles novadam jauns priekšsēdētājs

1504
Jānis Rudzītis (Domes priekšsēdētāja vietnieks) un Indulis Trapiņš (Domes priekšsēdētājs).
Jānis Rudzītis (Domes priekšsēdētāja vietnieks) un Indulis Trapiņš (Domes priekšsēdētājs).

Šodien tika aizvadīta 1. domes sēde pēc vēlēšanām, kura gan vairāk līdzinājās labi režisētai izrādei.

Bijusī opozīcija bija ieņēmusi vietas tuvāk pozīcijai un priekšsēdētājam, galda galu atstājot APVIENĪBAI IEDZĪVOTĀJI.

Viss noritēja saskaņoti un vienīgo satraukumu izraisīja APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI iesniegtie priekšlikumi, kurus pieredzējušie deputāti nolēma atstāt uz nākamo domes sēdi (priekšlikumus skatīt pielikumā). Izplānots bija par tiktāl, ka APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI deputāti jau iepriekš bija sadalīti pa komitejām, kur materiāls pat bija ievietots „pozīcijas” deputātu mapītēs un saskaņotais balsojums darbojās lieliski.
Rezultējoši, par domes priekšsēdētāju ar 10 balsīm tika ievēlēts Indulis Trapiņš, par domes priekšsēdētāja vietnieku ar 9 balsīm Jānis Rudzītis.

Finanšu komitejā tika ievēlēti Indulis Trapiņš kā priekšsēdētājs, Jānis Rudzītis, Zigurds Zēns, Ainārs Stiliņš, Ingūna Bērziņa, Jānis Gunārs Rubenis un Iveta Mežaraupe.

Tautsaimniecības komitejā priekšsēdētājs gan vēl jāievēl no locekļu vidus, bet paredzētais kandidāts ir Zigurds Zēns. Pārējie locekļi – Indulis Trapiņš, Ainārs Stiliņš, Ivars Viļums, Valentīns Špēlis, Ģirts Baķis un Ingūna Urtāne.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja – potenciālā priekšsēdētāja – Inguna Bērziņa, locekļi – Zane Bēķe, Valda Krinkele, Ivars Viļums, Dagmāra Villeruša, Kaspars Upaciers.

Sociālo jautājumu komiteja – potenciālā priekšsēdētāja – Valda Krinkele, locekļi – Zane Bēķe, Valentīns Špēlis, Jānis Rudzītis, Ģirts Baķis un Ingūna Urtāne.

Nākamā – komiteju sēde – paredzēta 8. Jūlijā plkst. 16.00 Ikšķiles novada domes sēžu zālē.

Jūsu priekšlikumus par izskatāmajiem jautājumiem gaidīsim uz apvieniba@iedzivotaji.lv vai pa tālruni 20041872.

Scenārija kopija:
Scenārija teksts

Apvienības Iedzīvotāji iesniegtā dokumenta teksts:
AI deputātu iesniegums.

Lūdzam 1. jūlija domes sēdē  steidzamības kārtā dienas kārtībā iekļaut šādus jautājumus:

  1. Apsvērt divu domes priekšsēdētāja vietnieku nepieciešamību – vienu attīstības un plānošanas jautājumos, otru – saimnieciskos jautājumos.
  2. Tautsaimniecības komiteju pārdēvēt par Attīstības komiteju.
  3. Izglītības, kultūras un sporta komitejas vietā izveidot divas jaunas komitejas ar nosaukumu:

Izglītības un sporta komiteja,

Kultūras un vides komiteja.

  1. Domes sēžu biežāka sasaukšana.
  2. Nodrošināt jaunu kārtību LR Pašvaldību likuma 26. pantā minēto dokumentu operatīvai publiskai pieejamībai.
  3. Izvērtēt avīzes „Ikšķiles Vēstis” un domes mājas lapas līdzšinējo darbu. Sagatavot priekšlikumus pašvaldības mediju kvalitātes profesionālai uzlabošanai, palielinot informācijas plūsmas apjomus un intensitāti.
  4. Novada ģerboņa izstrāde (Ikšķiles pilsētas ģerboņa lietošana novadam nav likumīga).

 

Ikšķiles novada domes deputāti:

Ģirts Baķis, Iveta Mežaraupe, Kaspars Upaciers, Inguna Urtāne, Dagmāra Villeruša