Pabeigta pašvaldības ceļa C9 «Priedaiņi-Vīksnas» rekonstrukcija

1363
Ceļš uz Ceplīšiem.
Ceļš uz Ceplīšiem.

Šā gada jūnijā ceļu būves firma SIA „Binders

Ceļa rekonstrukcija tika veikta Ikšķiles novada domes sagatavotā un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā projekta „Pašvaldības ceļa C9 «Priedaiņi-Vīksnas» rekonstrukcija Ikšķiles novadā, Ogres rajonā” ietvaros. Ceļa būvprojektu 2009.gada pavasarī izstrādāja SIA „PEAF”. Ceļš tika rekonstruēts posmā no valsts 1.šķiras autoceļa P10 "Ikšķile – Ropaži – Ināukalns" līdz Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras filiālei "Ceplīši" 1700 m garumā, paplašinot ceļu līdz 6 m platumam un noasfaltējot to.

        Projekta kopējās izmaksas – 184 398,22 Ls (ar PVN), tai skaitā, būvniecības izmaksas – 182 099,22  Ls (ar PVN). No kopējām izmaksām ELFLA finansē 105 000 Ls, bet pašvaldība – 79 398,22 Ls.