Spēle “Nākotnes pilsētas

Spēle Nākotnes Pilsēta Hapsalā (Igaunija).
Spēle Nākotnes Pilsēta Hapsalā (Igaunija).

Britu padomes intelektuālais eksporta produkts – projekts Radošās pilsētas – brīvā, idejām bagātā un praktiskā vides pilnveides risināšanā apvieno pilsētu iedzīvotājus, uzņēmējus, radošo profesiju un pašvaldību pārstāvjus, lai dotu jaunu dzīvi panīkušai vietai un tās iemītniekiem.

PROJEKTA MĒRĶIS – veidot pievilcīgu un ilgtspējīgu pilsētvidi, sadarbojoties kultūras, radošo industriju, uzņēmēju, pilsētplānotāju pārstāvjiem

DALĪBVALSTIS

– Lielbritānija, Baltijas valstis un Ziemeļvalstis, Polija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Ukraina.

LATVIJĀ  projekts sākts 2008. gada rudenī. Tam ir pieci partneri – Liepājas, Cēsu, Rīgas pašvaldības, Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija (APSL) Rīgā, kā arī Lielo pilsētu asociācija. Latvijas dalībnieki : Liepāja, Cēsis, Rīga, Kuldīga, Aizpute, Jelgava, Daugavpils, Ikšķile

ĪSTENOTIE PROJEKTI – Laisves aleja Kauņā, Lodzas centrālais laukums Polijā

NORISES LAIKS – 2008. – 2011.gads

Vairāk informācijas www.britishcouncil.lv

Spēles modeli ir radījusi Britu padome sadarbībā ar speciālistiem, kuru vidū ievērojamākais ir Čārlzs Landrijs, pasaulē labi zināmais britu pilsētvides eksperts. Nākotnes pilsētas spēle notiek Britu padomes projekta Creative Cities (Radošās pilsētas) ietvaros un līdztekus Latvijai tas tiek īstenots vēl 14 Eiropas valstīs. Projekta ideja ir pāris dienās sagatavot vienu konkrētu attīstības plānu, kas dotu jaunu dzīvi un nākotnes izaugsmes virzienu ielai, priekšpilsētai, kvartālam u.tml.

Spēle ir mūsdienīga metode diskusiju organizēšanai, radošai un kritiskai domāšanai un lēmumu pieņemšanai. Tās pamatā ir stingri izstrādāta struktūra darbam divu dienu garumā, kas ietver trīs pakāpes —  vīzijas radīšana, idejas pārbaude reālajā vidē un labākās idejas prezentēšana, sniedzot spēlētājiem noteiktus paņēmienus un metodes sadarbībai, ideju attīstīšanai un prezentēšanai.

Jo raibāka spēles komanda, jo daudzveidīgāki ieteikumi un labāks rezultāts. Pirmajā dienā komanda iepazīst vietu, runā ar tās iemītniekiem un tur strādājošiem uzņēmējiem. Pēc tam tiek ieteikti vairāki attīstības scenāriji, no kuriem diskusijā izvēlas un detaļās izstrādā dzīvotspējīgāko nākotnes virzienu konkrētajai vietai.

Projekta Creative Cities mērķis ir atbalstīt aktīvus cilvēkus, kuri izmantojot Britu padomes piedāvātos pasākumus un metodoloģiju, var uzlabot savu pilsētvidi, padarot to radošu, inovatīvu, iedzīvotājiem draudzīgu un ilgtspējīgu. Spēles tēmu, vietu un dalībniekus izvēlās ieinteresētās puses — pašvaldības un iedzīvotāju grupu pārstāvji, atbilstoši vietējām problēmām un kontekstam.

Kaut ko mainīt

Projekts paver iespēju pašvaldībām ar Britu padomes atbalstu rast ceļus šķietami nolaistu teritoriju “atdzīvināšanai”, izmantojot to iedzīvotāju enerģiju, kuri vēlas kaut ko mainīt.

Sagatavotais attīstības plāns bieži neprasa ieguldīt lielus līdzekļus, bet balstās uz cilvēku iniciatīvu un vēlmi darboties. Lai arī  spēles rīkošanas izdevumus sedz Britu padome, gatavā projekta īstenošanai pašvaldībām jāmeklē citi līdzekļi.

Pēc Ilzes Salenieces, Britu padomes sadarbības projektu vadītājas Latvijā, domām tieši krīzes laikā šī spēle ir īpaši noderīga, jo radošo profesiju pārstāvju, konkrētās apdzīvotās vietas iedzīvotāju līdzdalība nodrošina brīvu, daudzpusīgu, svaigu pieeju.  Sabiedrībā raisās diskusijas un sapratne par projektu, ekspertu un lēmumu pieņēmēju vidē ienesot radošumu, kas veicina pilsētvides ilgtspējīgu attīstību.

Tā  ir jauna pievienotā vērtība, kas var palīdzēt ne tikai pārdzīvot krīzi, bet parādīt jaunu virzienu gan teritorijai, gan ar to saistītajiem cilvēkiem un uzņēmumiem, saglabājot tās vēsturisko noskaņu un vērtību.

“Ikšķiles kultūrvides attīstības virzieni”

Jau ilgu laiku ikšķilieši aktīvi diskutē par kultūrvides attīstības jautājumiem novadā. Politisko partiju pārstāvji pirmsvēlēšanu programmās ir solījuši “sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādāt un pilnveidot kultūras dzīvi, risināt jautājumu par novada kultūras centra izveidošanu, izstrādāt novada kultūrpolitikas koncepciju, lai nodrošinātu iedzīvotāju intelektuālajām un radošajām izpausmēm piemērotu vidi un veicinātu sabiedrības līdzdalību kultūras vērtību radīšanā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību, uzsākt novadpētniecības muzeja izveidi, rekonstruēt novada kultūras namus, izstrādāt mākslas skolas, mūzikas skolas un izstāžu zāles projektus,  gādāt par vides estētisko organizēšanu, veidojot pievilcīgu novada tēlu, pilnveidot kultūrvides un tūrisma attīstības iespējas, rekonstruēt brīvdabas estrādi, izveidot mūzikas un mākslas studijas brīvā laika pavadīšanai.

Lai arī šobrīd nav skaidri apzināti un izstrādāti virzieni Ikšķiles novada  kultūrvides attīstībai nākotnē, tomēr pēdējā gada laikā Ikšķilē ir notikuši dažādi pasākumi, piem., mākslas izstādes Ikšķiles novada domes zālē ( Oļģertam Ābelītem – 100) un Ikšķiles ev. lut. baznīcas telpās  (Valdis Kaprālis, Lāsma Pujāte), biedrības “Zaļās salas” un novada domes rīkotais pirmais Vides mākslas festivāls, ikšķilieši joprojām diskutē par kultūras centra iespējamo atrašanās vietu un tā arhitektonisko risinājumu, ir aktualizējusies ideja par Ikšķiles estrādes renovāciju un Mākslas un mūzikas skolu izveidi, ir notikusi biedrības "Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē" un novada domes organizētā diskusiju cikla "Ikšķiles pilsētas telpiskās vides attīstība" pirmā saruna. Kultūras pasākumu apmeklēšana un piedalīšanās diskusijās norāda, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, jo gadiem ilgi novada iedzīvotāji ir bijuši spiesti meklēt iespējas savu kultūras dzīves vajadzību piepildīšanai Rīgā, Ogrē u.c.

Īpaši nozīmīga šī brīža valsts ekonomiskajā situācijā ir iespēja saņemt jebkuru pakalpojumu (kultūras, izglītības, servisa, tirdzniecības u.c. sfērās) pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, jo ekonomiskā krīze nemazina cilvēku vēlmi baudīt pilnvērtīgu kultūras dzīvi.

Lai rastu radošas, Ikšķiles novada iedzīvotāju interesēm atbilstošas kultūrvides attīstības idejas, virzienus un to risinājuma veidus, sadarbībā ar Britu padomi (British Council), Ikšķiles novada domi un biedrību “Zaļās salas” tiek organizēta spēle “Nākotnes pilsētas” (Future City Game).

Spēles mērķis
Noskaidrot Ikšķiles sabiedrības vēlmes un pieprasījumu kultūrvides attīstības virzieniem Ikšķilē. Spēles gaitā izstrādāto projektu iesniegt Ikšķiles novada domei un sabiedriskajām organizācijām.  

Norises vieta un laiks
2009. gada 22. – 23. oktobris, Tīnūžu tautas nams

Dalībnieki
Dažādu profesiju, nodarbošanos un vecuma ikšķilieši

Organizatori
Britu padome, Ikšķiles novada dome, biedrība „Zaļās salas”

Aicinām visus, kuri vēlas būt līdzdalīgi Ikšķiles kultūrvides attīstības virzienu atklāšanā, piedalīties “Nākotnes pilsētas” spēlē. Savu līdzdalību piesakiet rakstot e-pastu: zane.aboltina@inbox.lv vai zvanot T.:29296832