Ikšķilē jaunas kāpnes

1539
Koka kāpnes Skolas ielā (līgumcena Ls 17598,33 bez PVN)
Koka kāpnes Skolas ielā (līgumcena Ls 17598,33 bez PVN)

Ir izveidotas kāpnes un gājēju celiņš posmā no Strēlnieku līdz Lejas ielai.

Grūt man bija kalnā kāpt,
Lejā viegli notecēt…

(Latviešu tautas dziesma)

Lai Ikšķiles iedzīvotājiem atvieglotu grūto kāpienu stāvajā kalnā no Lejas ielas uz Strēlnieku ielu, Ikšķiles novada dome nolēma, ka jābūvē kāpnes. SIA “Mārupīte” izstrādāja projektu, un pērnā gada septembrī P/A “Līvi” izsludināja konkursu  par  Skolas ielas posma un gājēju celiņa rekonstrukciju (posmā no Strēlnieku līdz Lejas ielai). Konkursā par celiņa un kāpņu izbūvi no 5 pretendentiem uzvarēja SIA “INVERT GROUP” no Saulkrastiem (līgumcena Ls 17598,33 bez PVN). Darbus apmaksāja Ikšķiles novada dome. Pašlaik kāpņu un gājēju celiņa būvniecība praktiski  ir pabeigta un  ikšķilieši pa jaunajām koka kāpnēm jau var ērti pārvietoties. Ļoti ceru, ka šīs kāpnes kalpos ilgi.

P/A “Līvi” direktora vietnieks   Ivars Viļums