Ikšķile tērēs ~35 000 eiro, zīmola stratēģijai

2913

Ikšķiles pašvaldība tērēs ~35 000 eiro, (ar pvn), Ikšķiles novada zīmola attīstības stratēģijas izstrādei.

Izstrādās stratēģiju zīmolam kura nav?

Iepirkumā uzvarēja SIA “RCL”, http://www.tbwa.lv/

Līguma priekšmets no līguma teksta:

….Izpildītājs apņemas izstrādāt Darbu laika periodam 4 (četri) gadi no Darba apstiprināšanas brīža, ietverot tajā:

1.3.1.Ikšķiles novada esošā tēla analīzi un novērtējumu;

1.3.2.auditoriju izpēti, definēšanu, segmentēšanu;

1.3.3.stratēģisko pozicionējumu un vērtību definēšanu;

1.3.4.komunikācijas stratēģijas izstrādi un ieviešanas piedāvājumu:

1.3.4.1. komunikācijas mērķu definēšana,

1.3.4.2.ārējās un iekšējās komunikācijas risinājumi;

1.3.4.3.zīmola pozīcijas starpvalstu un starppilsētu līmenī;

1.3.4.4.mediju stratēģijas koncepts;

1.3.4.5.sociālo mediju stratēģijas koncepts;

1.3.4.6.sabiedrisko attiecību stratēģijas koncepts, saskaņā ar definētajām auditorijām;

1.3.4.7.sadarbības partneru un atbalsta partneru stratēģijas izstrāde;

1.3.4.8.mājas lapas koncepta izstrāde, ietverot interaktīvus risinājumus;

1.3.5.dizaina vadlīniju izstrādi un stila grāmatas sagatavošanu;

1.3.6.komunikāciju radošā koncepta izstrādi un komunikāciju radošo ideju piedāvājumu;

1.3.7.komunikāciju plānu diviem gadiem.

1.4. Izpildītājam Darba izstrādes laikā jāparedz:

1.4.1.intervijas ar Ikšķiles novada pašvaldības speciālistiem – vismaz 6 intervijas;

1.4.2.darba grupu tikšanās par stratēģiju – vismaz 4 darba grupas;

1.4.3.fokusa grupas vai cita veida sabiedrības (novada iedzīvotāju un viesu) iesaiste zīmola izstrādes un apspriešanas laikā – vismaz 2 pasākumi;

1.4.4.stratēģijas un zīmola prezentācijas pasākumi – vismaz 3 pasākumi, tai skaitā:

1.4.4.1.vismaz 2 prezentācijas pasākumi stratēģijas izstrādes gaitā;

1.4.4.2.prezentācijas pasākums Ikšķiles novada domes sēdē, kurā paredzēts apstiprināt stratēģijas galīgo redakciju.

1.5. Stratēģija jāiesniedz latviešu valodā papīra formā (uz A4 formāta lapām drukātā un cauršūtā veidā, lapas numurējot, dokumentam sākumā pievienojot satura rādītāju), nepieciešamā lieluma vizuāliem materiāliem un elektroniskā formā:

1.5.1.stratēģijas 1.versija – 2 eksemplāri papīra formā, 1 eksemplārs elektroniskā datu nesēja formā;

1.5.2.stratēģijas gala versija – 2 eksemplāri papīra formā, 1 eksemplārs elektroniskā datu nesēja formā.

Ligums Zimols RCL 2014 A_v2-1

Kopīgot

4 KOMENTĀRI

Atbildēt

Please enter your comment!
Please enter your name here