Vienas pieturas aģentūra Ikšķilē

1738

Vai nav lieliski? Tagad visas svarīgās lietas var nokārtot vienuviet Ikšķiles Vienas pieturas aģentūrā.

Dodoties uz pašvaldību, netērējiet savu laiku, staigājot pa kabinetiem, drošu soli ejiet  pie priekšsēdētāja, jo tā ir vieta, kur ir viss, arī Vienas pieturas aģentūra!

Jūs tur varat atrast visu jaunāko: izdevumu tāmes; Iepirkumu uzvarētājus; Iksķiles pilsētas video novērošanas plānu (autors slepens); Lupīnu ielas stadiona projektu (iniciators R.Bokmelders);  Ikšķiles estrādes jumta projektu (arhitekts L.Šmits), kā arī daudzus citus nekur neredzamus projektus un plānus.

Šim kabinetam piemīt arī maģiskas īpašības, piemēram,-  tiklīdz Jūs ieradīsieties, burtiski dažu minūšu laikā tur ienāks atbildīgās nozares speciālists  vai vismaz kāds cits, kas aktīvi iesaistīes sarunā.

Jūs varat būt pilnīgi drošs, ka, izejot no VP Aģentūras telpām, būsiet pārņemts ar sajūtu – “Nu, redz, laikam jau problēmu izdevās atrisināt, atliek tik gaidīt, jo visi, kas bija Aģentūrā, bija ļoti ieinteresēti atrisināt manu problēmu.”

Prieks par Ikšķiles pašvaldības paveikto – “Vienas personas aģentūra”!

J.Krūmiņš

▪ Vienas pieturas aģentūra – pārvaldes iestāžu darba režīma organizācija, kas iesnieguma iesniedzējam ļauj saņemt atbildīgajā iestādē pieprasīto gala dokumentu (atļauju) normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un bez tiešās saskarsmes starp viņu un pārvaldes iestādēm, kas šīs koncepcijas izpratnē nav atbildīgās iestādes, amatpersonām, kas savas kompetences ietvaros izskata, saskaņo iesniegto iesniegumu un pieņem lēmumu par pieprasīto dokumentu izsniegšanu iesnieguma iesniedzējam; kā arī tāda darba režīma organizācija, kas nodrošina pārvaldes iestāžu un profesionālo organizāciju vai apvienību, kas pilda ar pilnvarojumu nodotos pārvaldes uzdevumus, savstarpējo saskarsmi saskaņā ar labas pārvaldības principu un/vai esošajām vienošanām vai noslēgtajiem līgumiem.

 

Kopīgot