SIA «AIGUTA» plāni koģenerācijas jomā

2556
Fragments no SIA Aiguta projekta!
Fragments no SIA Aiguta projekta!

Pirms neilga laika Ikšķiles novada ziņu portālā bija publicēta ziņa par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegtajām atļaujām ievest koģenerācijas iekārtas.

No Ikšķiles novada šādas atļaujas saņēma divi uzņēmēji,t.sk. SIA „AIGUTA” un  SIA „SAROEL”.

2011.gada 14.martā Ikšķiles Domes telpās notika sabiedriskā apspriešana par SIA “AIGUTA” koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri.
Šī iecere paredzēja koģenerācijas  stacijas  izbūvi elektrības ražošanai, savukārt siltumu, kas tiks saražots elektrības ražošanas procesā paredzēts izmantot SIA “AIGUTA” vajadzībām, lai nodrošinātu tehnoloģiskos procesus rūpnieciskajā lauksaimniecībā.
Sabiedriskā apspriešana bija izsludināta tikai pašvaldības telpās izstādot ieceres skici. Par sanāksmi nebija informācijas ne Ikšķiles Domes mājas lapā www.ikskile.lv , ne arī laikrakstā Ikšķiles Vēstis.