2016. gada 9. janvārī Latvijas permakultūras biedrība aicina uz pirmās Sēklu bibliotēkas atklāšanu Ikšķiles Brīvajā skolā. Sēklu bibliotēka būs vieta, kur bez maksas varēs saņemt sēklas, tās izaudzēt, un daļu no sēklu ražas atdot bibliotēkai.

Dārznieki un zemnieki vākuši un glabājuši sēklas vairākus tūkstošus gadu, taču pēdējo simt gadu laikā sēklu ģenētiskā daudzveidība aizvien sarūk, pateicoties lielākam uzsvaram uz komerciālām šķirnēm, hibrīdu un ģenētiski modificētām (ĢMO) sēklām. Latvijā daudzos mazdārziņos vēl glabājas vietējās šķirnes, un vecākai paaudzei vēl ir zināšanas par sēklkopības tradīcijām, kuras izzudīs, ja tās nenodos tālāk turpmākām paaudzēm.

Sēklu bibliotēka ļaus atdzīvināt sēklu glabāšanas tradīcijas un dalīties ar ģenētisko daudzveidību kopienas ietvaros.  Sēklu bibliotēkas citur pasaulē izveidotas, lai veicinātu iedzīvotāju pašu izaudzētas pārtikas patēriņu, attīstītu sēklu lolotāju tīklu kā kopienas sastāvdaļu, kā arī attīstīt un pielāgot vietējās šķirnes, kuras spēs reaģēt uz klimata pārmaiņām un ģenētiskās daudzveidības zudumu. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, strauji izzūd ģenētiskā daudzveidība.

Pirmā Sēklu bibliotēka Latvijā tiks veidota Ikšķiles Brīvajā skolā sadarbībā ar Latvijas permakultūras biedrību. Ikšķiles Brīvās skolas bērni un vecāki jau ir izrādījuši interesi par dārzkopības iemaņu attīstīšanu, iekārtojot permakultūras dārzu pie skolas, un ir izveidota laba sadarbība kopienas ietvaros, kas būs svarīgs atbalsts sēklu bibliotēkas uzsākšanai. Ikšķiles Brīvās skolas Sēklu bibliotēka kalpotu kā modelis citām skolām un bibliotēkām, kuras vēlas uzsākt līdzīgas iniciatīvas. Projekta ietvaros tiktu sagatavoti materiāli, kurus citas biedrības, skolas, un bibliotēkas varētu pārņemt un pielāgot savām vajadzībām.

Latvijas Permakultūra biedrības speciālisti jau no 2012. gada organizē publiskus sēklu maiņas pasākumus dažādās Latvijas vietās, tai skaitā 2015. gadā Ikšķiles Brīvajā skolā. Biedrības pārstāvji ir piedalījušies arī dažādās starptautiskās akcijās, konferencēs, kas veltītas lauksaimniecības šķirņu sēklu daudzveidības saglabāšanas pasākumiem.

Reģistrācija dalībai līdz trešdienai 6. janvārim.
Pieteikuma anketa http://www.brivaskola.lv

Kontaktinformācija:
Sandra Stabinge
lr.nr.: 29259942
sandra.stabinge@ekovirtuve.lv

Kopīgot