Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1. klasē 2016./2017. mācību gadam noteikta no 2016.gada 01. februāra  līdz 2016.gada 31.maijam.

Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu un izglītojamā kartīti (veidlapas skolas kancelejā);
  • iesniedz bērna fotogrāfiju (3×4, skolēna apliecībai);
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Līdz 01.09.2016. skolas kancelejā jāiesniedz:

  • pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa,) ar ģimenes ārsta slēdzienu.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.36/2014 “Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1.klasēs” var iepazīties skolas mājaslapā: www.ikskilesvidusskola.lv (sadaļā-Skolas noteikumi).

Informācija pa tālruni 65030236, 65055463

E-pasts: vidusskola@ikskile.lv

Tīnūžu pamatskola ( reģ.nr.4312900199) sākot no 2016. gada 1. februāra līdz 31. maijam sāk uzņemšanu 1. klasē 2016./2017.mācību gadam.

Tīnūžu pamatskola ir akreditēta mācību iestāde, kas savā darbībā realizē sekojošas vispārējās izglītības pamatskolas programmas:

  • Pamatizglītības programma ( kods 21 0111 11);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21 0156 11).

Uzņemšana 1. klasē notiek pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 36/2014 ”Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas, 1. klasē”.

Iesniegumus un izglītojamā kartīti var iesniegt Tīnūžu pamatskolā :

Pirmdiena                    8.30 – 16.00

Otrdiena                      8.30 – 16.00

Trešdiena                     8.30 – 16.00

Ceturtdiena                 8.30 – 16.00

Piektdiena                   8.30 – 13.00

Kopīgot

Atbildēt

Please enter your comment!
Please enter your name here