2015.gada 11.augustā Ministru kabinets ir izdevis Ministru kabineta noteikumus Nr.470 „Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai””, kuri stāsies spēkā ar 2015.gada 1.septembri un paredz, ka sākot ar šī gada 1.septembri, brīvpusdienas tiks piešķirtas arī 4.klašu skolēniem.

Dažas progresīvākās Latvijas pašvaldības, kuras tiešām domā par savu novadu iedzīvotāju atbalstu, ir gājušas tālāk un lēmušas par ģimeņu ar bērniem, kuri apmeklē vispārējās izglītības iestādes, atbalstu.

Piemēram, tādi ir Kuldīgas novads un Bauskas novads.

Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās visiem 1. līdz 10.klašu audzēkņiem 2015./2016.mācību gadā būs brīvpusdienas.

Bauskas novada vispārizglītojošajās skolās brīvpusdienas būs skolēniem līdz devītajai klasei, kā arī ir brīvpusdienas piecus un sešus gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Diemžēl nekas nav dzirdēts par turīgās Ikšķiles novada pašvaldības interesi savu iedzīvotāju un daudzbērnu ģimeņu reālā atbalstīšanā.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu