Pirmajā klasē astoņdesmit bērnu, bet desmitajā klasē tikai deviņpadsmit. Šāda situācija izveidojusies Ikšķiles vidusskolā. Lai rosinātu skolēnus vidusskolas atestātu tomēr iegūt savā skolā un varētu justies droši par nepieciešamo skolēnu skaitu, skola nolēmusi izvēlēties kādu padziļināta novirziena apmācību. No Ikšķiles ziņo TV Spektrs.

VIALSM LV
RESURSSTV Spektrs