Godātais Latvijas Republikas Saeimas deputāt Aldi Adamovič!

Ikšķiles novada iedzīvotāji ir sava novada patrioti. Šajā Ikšķiles 835. jubilejas gadā viņu cerības par tiesisku un demokrātisku novadu reformas īstenošanu mijās ar pesimisma brīžiem, bet pārliecība par patstāvīgu Ikšķiles novadu kā labāko risinājumu novada iedzīvotāju interesēm nav zudusi.

Ikšķiles novada pašvaldības dome, kurai novada iedzīvotāji ir devuši mandātu rīkoties viņu interesēs, apzinoties, ka Latvijas Republikas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikšana ir fundamentāls jautājums, kas būtiski ietekmē Latvijas valsts pārvaldes kvalitāti un iedzīvotāju tiesības un labklājību, jau gadu ar visiem likumiskajiem līdzekļiem aizstāv Ikšķiles novada iedzīvotāju atbalstītās pašnoteikšanās tiesības.

Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2019-17-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2019. gada 25. aprīļa rīkojuma Nr.1-2/59 “Par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas“ Ikšķiles novada balsojums” nolikuma darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Spriedumā atzīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojums par Ikšķiles novada balsojuma nolikuma apturēšanu ir neatbilstošs Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, tādējādi radot šaubas par Saeimai iesniegtā likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” sagatavošanas gaitas atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldības hartas 5.pantam, un izstrādāts, pārkāpjot demokrātijas un labas pārvaldības principus.

Spriedumā atzīts, ka Latvijas Republikas administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikšana būtiski ietekmē Latvijas valsts pārvaldes kvalitāti un iedzīvotāju tiesības un likumiskās intereses, kā arī ievieš nozīmīgus pārkārtojumus valsts pārvaldes organizācijā un sabiedrības dzīvē. Lai gan visaptverošas reformas ietvaros lēmējinstitūcijām ir atstājama ievērojama rīcības brīvība, reforma īstenojama, līdzsvarojot sabiedrības un attiecīgo administratīvo teritoriju iedzīvotāju intereses.

Satversmes tiesa secina, ka reforma, kuras ietvaros plānotas līdzšinējo administratīvo teritoriju robežu izmaiņas, ir tieši saistīta ar attiecīgo administratīvo teritoriju iedzīvotāju tiesībām un likumiskajām interesēm un pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu. Tāpēc pašvaldībai ir tiesības noskaidrot tās iedzīvotāju viedokli, lai reformas gaitā to savlaicīgi sniegtu valsts institūcijām. Minētais norāda, ka Ikšķiles novada pašvaldības dome ir rīkojusies atbilstoši Satversmei un nodrošinājusi pilnīgu demokrātijas procesu, veicot sava novada iedzīvotāju aptauju un tās rezultātus iesniedzot VARAM, Saeimai un Valsts prezidentam.

Pievienojamies Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita jau iepriekš izteiktajam mudinājumam katram Saeimas deputātam apzināties sev uzticētos, atbildīgos tautas priekšstāvja pienākumus un pildīt tos atbilstoši Satversmes un Saeimas deputāta svinīgā solījuma prasībām, lai tādējādi stiprinātu Latvijas parlamentāro demokrātiju un sekmētu iedzīvotāju uzticēšanos likumdevējam un tā pieņemtajiem likumiem. Ar pretlikumīgiem un nedemokrātiskiem paņēmieniem nav iespējams veidot demokrātisku valsti. Vai šādā valstī mēs vēlamies dzīvot, vai tā ir demokrātiska un pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts?

Aicinām nepieļaut administratīvi teritoriālās reformas tālāko nedemokrātisko virzību šajā ekonomiski nestabilajā situācijā Latvijā un pasaulē un aizstāvēt demokrātiskas valsts pastāvēšanu un Satversmes ievērošanu!

Aicinām Jūs ieklausīties un ņemt vērā Ikšķiles novada vēlētāju balsis, kas paudušas savu nostāju, lai Ikšķiles novads neizzūd no Latvijas kartes! Aptaujā, ko Ikšķiles novada pašvaldība noorganizēja, pamatojoties uz atsevišķu domes lēmumu, 2019.gada maijā piedalījās 3299 Ikšķiles novadā deklarētie iedzīvotāji, no kuriem 98,45% atbalstīja Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritorijas saglabāšanu. Jūsu rokās demokrātiskā ceļā ir dota iespēja pirms 3.lasījuma vēlreiz pārdomāt sabiedrības paustos argumentus, izvērtēt esošo situāciju un pieņemt atbildīgus lēmumus, neļaujoties politiskiem kompromisiem, bet gan ievērojot Latvijas iedzīvotāju intereses.

Ikšķiles novada iedzīvotāju vārdā aicinām Jūs, godātais A.Adamoviča kungs, kā Latvijas Republikas Saeimas deputātu, kas atbilstoši Latvijas Republikas Saeimas deputāta zvērestam ir devis solījumu būt uzticīgam Latvijas tautai, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas, ievērot Satversmi un likumus – ņemt vērā Ikšķiles novada iedzīvotāju nepārprotami pausto viedokli un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros atbalstīt Ikšķiles novada saglabāšanu.

Ar cieņu,
Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš

 

 

RESURSSIkskile.lv

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu