Uzsākts projekts «Datorkursi Ikšķiles novada pensionāriem»

Ikšķiles novada dome ir uzsākusi projekta «Datorkursi Ikšķiles novada pensionāriem» īstenošanu. Šā gada aprīlī projekta iesniegums tika sagatavots un iesniegts Ogres rajona pašvaldības projektu konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas un mūžizglītības iespēju veicināšana Ogres rajonā” finansējuma saņemšanai.

Projekta realizācijai Ogres rajona pašvaldība piešķīra 320 Ls, savukārt, Ikšķiles novada dome ir apņēmusies projektā ieguldīt 412 Ls (līdz ar to projekta kopējās izmaksas ir 732 Ls).

Mērķis ir veicināt Ikšķiles novada pensionāru datora lietošanas prasmju apgūšanu, paaugstinot viņu iespēju iekļauties sabiedrības dzīvē. Projekta ietvaros paredzēts bezmaksas datorkursos apmācīt 14 Ikšķiles novada iedzīvotājus pensijas vecumā bez datora lietošanas iemaņām. Pensijas vecuma personas, kā arī personas ar nepietiekošām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm ir viena no galvenajām nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām Latvijā. Lai apmeklētu kursus tuvākajās pilsētās, ir nepieciešami papildus finanšu resursi. Nokļūšanu uz citām pilsētām apgrūtina arī nepieciešamība izmantot sabiedrisko transportu un veselības problēmas.

Apmeklējot datorkursus Ikšķilē, pensionāriem nav ceļa izdevumu. Projekta realizēšanai nav nepieciešamas arī izmaksas telpu un datoru nomai, jo kursi notiek Ikšķiles vidusskolas telpās. Nodarbības paredzētas divu mēnešu garumā divas reizes nedēļā (kopā – 32 stundas). Datorkursos uzsvars tiek likts uz sadzīvē izmantojamu praktisku paņēmienu iemācīšanos (piemēram, tekstu rakstīšanu, informācijas meklēšanu, e-pastu sūtīšanu, rēķinu maksāšanu internetā u.c.).

Interese no iedzīvotāju, īpaši pensionāru, puses par datorkursiem ir pastāvīga jau vairākus gadus. Tādēļ apmācāmo grupa tika nokomplektēta jau pirmajās dienās pēc finansējuma piešķiršanas projekta īstenošanai. Jāpiebilst, ka datorkursi pensionāriem Ikšķiles novadā iepriekš nav organizēti. 2006.gada rudenī tika organizēti datorkursi pieaugušajiem Tīnūžu pamatskolā, tāpat kā šie kursi – ar Ogres rajona pašvaldības finansiālo atbalstu.

25 KOMENTĀRI

 1. kadel tads projekts nevaretu turpinaties?varbut pirms velesanam deretu paspidet?Domaju,ka ne tikai pensionari,bet vairaki nestradajosi,vai varat saukt par majsaimniecem,veletos apgut so prasmi.Tikai pazinojums varetu but publicets “Ikskiles vestis”,nevis nodots pazinu loka.Ta ari mes justu to Eiropas rupi vai justu,ka esam vajadzigi ne tikai velesanas…..

 2. Tik saprātīga, vienkārša un tāpēc skaista doma Kārlim :)Tiešām jāpabrīnās – jau vairāk kā 30 gadu šāds kolorīts pasākums notiek tik klusi, ka pat vietējie nepamana, turklāt tā potenciāls netiek izmantots no iznomātāju puses.<br />
  Ja Ikšķile meklē savu identitāti, daba un Latvijas karte jau galveno pateikusi priekšā: zaļa, tīra, ainaviski pievilcīga pierīgas terase, kā radīta vīkendu (un vakaru) atpūtai, šāda veida saietiem, festivāliem. Ja vēl ar laiku sāktu funkcionēt atjaunotā estrāde, pievienotos kultūras centrs, taptu sakārtots dambis, rastos atbilstoša infrastruktūra…<br />
  Un ja tiktu racionalizēti informācijas ceļi, apkopojot tos vienā vispusīgā portālā, ar komentēšanas un diskusiju iespējām. VISU partiju priekšvēlēšanu programmās, šķiet, bija minēts mērķis nodrošināt neatkarīgu un plašu informāciju par visu, kas svarīgs.

 3. Antikvāro priekšmetu tirdziņš Ikšķilē notiek jau, ja nemaldos, kopš 1976. gada. Tajā laikā tirdziņā bija dažādas braucamrīku lietas un arī pa kādam ierocim (nelegāli). Tirdziņu rīko Antīko autombīļu klubs un tā centralā prece tomēr ir auto lietas. Ikšķilē tiek nomāta tikai vieta. Tirdziņam nekad nav bijusi publiska reklāma, jo, pirmkārt, tas ir patiesu fanu saiets, pedējos gados starptautisks. Ikšķile varētu izmantot šo lielisko privilēģiju un divas reizes gadā, sniedzot tirdziņa apmeklētājiem kultūras programmu un sadzīves servisu (ēdināšanu, auto stāvvietas utt.) darīt pilsētas dzīvi interesantāku un labi nopelnīt.

 4. Piekrītu Amandai – infromācijas drupatas ir fragmentāras, izmētātas 3 medijos (<a href=”http://www.ikskile.lv,” target=_blank>www.ikskile.lv,</a> ikskile.com, avīzītē) + uz pāris afišu dēļiem gana dīvainās vietās (dēlis pie estrādes, pilnīgā gājēju plūsmas nomalē). Korekta iepriekšēja pasākumu info/reklāma ir retums.<br />
  Drukātie mediji, arī mazā pelēkā avīzīte, noriet; šis portāls sevi apliecinājis kā dzīvāko – tad nu būtu ideāli, ja rīkotāji sūtītu šo info un te cilvēks vienkop varētu dabūt zināt ne vien par to, kas bijis, bet arī būs. Tāpat brīnišķīgi būtu, ja tepat būtu iespēja ievietot kādus sludinājumus. Tie īpaši noderētu, piemēram, vietējā operatīvā saziņā par noklīdušiem suņiem, kaķiem u.tml. Vai šāda iespēja nav apsvērta?

 5. to …<br />
  Nu pag pag.Es arī Iksķile dzīvoju nu jau 6 gadus, bet pirmo reizi dzirdu par tādu antiko lietu tirdziņu. Par ļoti daudziem notikumiem var tikai uzzināt pēc tam, kad tie notikusi. Žēl, ļoti žēl.<br />
  Pilsetas laikraksts jau nu arī varētu pavēstīt par gaidamajiem notikumiem, nevis tikai publicēt domi slavinosus rakstus.

 6. Jāteic,nu i salīdzinājāt-antīko mantu tirdziņu,kurš jau notiek daudzus gadus ,bez tam divreiz gadā,un datorkursus-vienreizēju vietējo projektu!Bez tam-pati par tirdziņu sakāt :”Tikai panorama to dzirdejam”-tātad kaut kāda reklāma tomēr bija!

 7. ja sadi kursi tiek rikoti,tad vajag kadu zinojuma deli,vai Ikskiles vestis pazinot laicigi,pirms kursu saksanas,nevis priecaties,ka kursi veiksmigi beigusies.Ikskile,bez uzaicinatajiem pensionariem dzivo ari citi pensionari,kuri butu velejusies kursus apmeklet.

 8. Brocēnu novada bibliotēkās datorkursi bijuši gan projektos, gan pēc bibliotekāru iniciatīvas, nesaņemot par to papildus samaksu. Protams, konsultācijas arī. Viena darbinieka bibliotēkā grūtāk, jo darbinieks spiests visu laiku pārslēgties no vienas nodarbes uz otru… <br />
  Šogad aktivitāte lielāka, mācīties grib pat tie, kuri 10 gadus atpakaļ teica – manā mūžā to vairs nevajadzēs!

 9. Protams, prieks, ka Ikšķilē ir sākta vismaz kaut kāda mūžizglītības programma. Vismaz kaut ko ir devis tas, ka IEDZĪVOTĀJI savā programmā bija ierakstījuši daudzas lietas, kas citos novados ir pašsaprotamas, tagad vismaz šīs lietas un idejas tiek nošpikotas no IEDZĪVOTĀJU programmas un ieviestas praksē. Vismaz kau tkāds labums, ka ir priekšvēlēšanu cīņa bijusi.

 10. Sapratu. Kultūras nodaļa Ls 107,684. <br />
  <br />
  Cik no tā kultūrai – pašdarbības kolektīviem, pedagogiem, projektiem, pasākumiem un braucieniem? Jāiet rīt paprasīt.

 11. Ikšķiles novada kultūras daļas izdevumu tāmes plāns 08.200 Izdevumu kods 2009. g. plāns<br />
  <br />
  Atalgojumi 1100 40,826<br />
  mēneša amatalga 1110 12,346<br />
  ārštata darbinieku algas 1150 28,480<br />
  VSAOI 1200 10,388<br />
  VSAO darbiniekiem 1210 9,913<br />
  sociāla rakstura pabalsti 1221 325<br />
  darba devēja veselības apdrošināšanas izdevumi 1227 <br />
  darba devēja soc. rakstura pab. no kuriem neietura nod. 1228 150<br />
  Preces un pakalpojumi 2000 42,080<br />
  Komandējumi un dienesta braucieni 2100 <br />
  Pakalpojumi 2200 42,080<br />
  Sakaru, pasta, interneta pakalpojumi 2210 1,180<br />
  izdevumi par apkuri 2221 <br />
  izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222 <br />
  izdevumi par elektroenerģiju 2223 <br />
  uz uzņēm. līg. pamata pieaicināto ekspertu izdevumi 2232 10,000<br />
  transporta pakalpojumi 2233 400<br />
  pārējie iestādes reprez. f-ju nodrošināš. nepiec.pakalp. 2239 30,000<br />
  Iekārtu, inventāra, aparatūras rem., tehn. apkalpoš. 2243 500<br />
  pārējā noma 2269 <br />
  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, inventārs 2300 11,140<br />
  biroja preces 2311 1,100<br />
  inventārs 2312 150<br />
  degviela 2322 240<br />
  kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 500<br />
  mīkstais inventārs 2361 9,150<br />
  Pamatkapitāla veidošana 5000 3,250<br />
  Pamatlīdzekļi 5200 3250<br />
  KOPĀ 107,684<br />

 12. Ja jau budžets pētīts, varbūt var tos ciparus ātri nosaukt – <br />
  <br />
  cik sportam kopā un cik no tā sporta funkcionāra algai, kursiem, komandējumiem utt<br />
  cik kultūrai kopā un cik no tā sporta funkcionāra algai, kursiem, komandējumiem utt<br />
  <br />
  Jau iepriekš pateicos

 13. Daudz jau es par tiem projektiem nezinu,bet man rodas šinī sakarā viens jautājums-Kāpēc pašvaldībai ir jāfinansē šādi kursi ,ja piesakot projektu programmā Grundtvig,kas tieši ir pieaugušo izglītībai,varbūt varētu piesaistīt Eiropas naudu?Jā ,tas aizņem daudz laika(uzrakstīt projektu,sagaidīt naudu),bet vai tad mums tagad kaut kas ,atvainojos,deg?Ja šādi kursi būtu arī pēc kādiem mēnešiem,vai kaut kas radikāli mainītos?Jāteic,apmācībai ,ja tik kāds saprot kaut ko no projektiem,var reāli dabūt naudu. Varbūt šajos grūtajos laikos ar šiem 412 Ls varēja nosegt kādu mazturīgo iedzīvotāju,piemēram,elektrības rēķinu?Nu nezinu,man tas liekas diezgan jocīgi-tieši pirms vēlēšanām šāds žests……..Es ļoti atvainojos visiem par savām aizdomām,bet es nevarēju atrast budžetā šiem kursiem paredzētus līdzekļus.Vai tad tiktu ņemta nauda no rezerves fonda…?Bet te nu atkal atvainošanās vietā,jo var jau būt,ka nemācēju atrast,bet varbūt man kāds to var pastāstīt un izskaidrot.<br />
  <br />
  Jā papētot budžetu,izskatās jau diezgan jauki.Tikai gribētos vien piebilst-mūsu sportisti tiek draudzīgi brīdināti,kad ja mainīsies varas ,tad arī līdzekļi viņiem ,iespējams,tikšot pamatīgi samazināti.Te nu atļaušos piebilst,ja situācija valstī neuzlabosies,tad arī esošai varai būtu jāsāk taupīt un ierobežot izdevumus( pieņemsim,kad nav vēlēšanas un nedraudētu varas maiņa), un neviens mums tagad nepateiks uz kurām jomām būtu šis ietaupījums,var būt arī uz sportu……<br />
  <br />

 14. Pēc attēla spriežot, būs vismaz uz 4 pensionāriem 1 kompis… Lietderīgi un ērti.<br />
  Skolā datorapmācība notiek jau kādus vairākus gadus… un no rītā 8-iem līdz pēcpusdienā 16. Ne ilgāk… Varēja jau sen. Bet Laimiņa jau uz neko radošu nav spējīga… Skola – Ikšķiles gaismas pils…

 15. Par Ventspilī redzēto:<br />
  Pilsētas centrālajā bibliotēkā Akmeņu ielā pastāvīgi darbojas datorlietošanas apmācības nodaļa, kuru apmeklē galvenokārt pensionāri. Viņi tur ne tikai speciālista vadībā mācās lietot datoru, bet var strādāt arī patstāvīgi, vajadzības gadījumā saņemot nepieciešamo palīdzību. Mana apmeklējuma brīdī pie datoriem patstāvīgi darbojās trīs pensionāri. Turpat atradās arī instruktors. Telpā ir divas darba vietas vājredzīgiem – viena aprīkota ar datoru, otra – bez datora, piemēram , adīšanai, lasīšanai vai rakstīšanai. Bibliotēkas direktore skaidroja, ka tās tiek lietotas samērā reti, jo vājredzīgie iecienījuši strādāt specializētajā vājredzīgo centrā. Lūk, mums ir no kā mācīties!<br />

 16. Labi, ka kursi sākti. <br />
  Muļķīgi, ka mums kā nabagiem pietiek naudas tikai ar līdzfinansējumu no rajona budžeta. Var pat padomāt, ka uz teritoriālās reformas beigām starp novadiem tiek sadalīts rajona budžeta atlikums un Ikšķile šo naudu pirms vēlēšanām kā lielu dāvanu piešķīrusi pensionāriem. Tiesa, atkal klusajā privilēģiju dalīšanas stilā. Laikam jau tādēļ, lai neuzticami pensionāri internetā nesalasītos nepareizus iedzīvotāju nodokļus 🙂

 17. Kur tad īsti varēja pieteikties uz tiem kursiem?Kaut kā nepamanīju tai Domes i-lapā.Atkal uzzinam par bijušo.<br />
  Par kultūras pasākumiem ari reizēm uzzini kā par bijušiem..

 18. “Jāpiebilst, ka datorkursi pensionāriem Ikšķiles novadā iepriekš nav organizēti.”<br />
  Neskaitāmās Latvijas pašvaldībās tādi un līdzīgi kursi sekmīgi notiek jau gadiem. Vecākās paaudzes ikšķiliešu interese un lūgumi visu laiku tika atstāti bez ievērības. <br />
  Pirmoreiz Ikšķilē skaļi par to ierunājās Apvienība Iedzīvotāji, februārī un martā veidojot savu darbības programmu. Visi interesenti varēja piedalīties darba grupās, ko arī darījām. Protams, ka svarīgie jautājumi par izglītības iespējām mūža garumā tika iekļauti Apvienības visu līmeņu programmās.<br />
  Nu beidzot sarosījušies arī valdošie. Bet cik tādu projektu jau nav palaists garām…Nemaz nerunājot par to, ka pašvaldība pati to varēja rosināt un realizēt, gādājot cilvēkiem “makšķeres”, nevis pasviežot “zivis” pirms kārtējām vēlēšanām.<br />
  Tāpēc vien paldies Iedzīvotājiem – viņi piespiež valdošos beidzot sākt domāt par cilvēkiem.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu