“Lībiešu parks” detālplānojuma sabiedriskā apspriešana!

Lībiešu parka detalplānojuma ekrānšāviņš
Lībiešu parka detalplānojuma ekrānšāviņš

Šodien, 24.februārī 18:00, Ikšķiles novada pašvaldības sēžu zālē notiks publiskās apspriešanas sanāksme Lībiešu ielas parka detālplānojumam.
Neskatoties uz sabiedrības un blakus esošo māju iedzīvotāju iebildumiem, pašvaldība turpina virzīt neekonomisku un neekoloģisku projektu.

Aktīvi piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un iesaistīt tajā savus kaimiņus ir vienīga iespēja saglabāt esošo Lībiešu parka vidi, tai skaitā nepalielināt kustības un trokšņu intensitāti jūsu mājokļu tuvumā.

Kas ir jāzina, un ar ko ir jārēķinās:

Ikšķiles novadam tiešām ir vajadzīgas vietas bērniem bērnudārzā, bet šeit būtu jāveido sadarbība ar privātajiem bērnudārziem, kas ļautu veicināt uzņēmējdarbību, ekonomētu līdzekļus, nebūtu vajadzības pēc kārtējā kredīta, kā viena liela summa (jau šobrīd Ikšķiles pašvaldības attīstība notiek uz kredītu rēķina), bet finansējums būtu nepieciešams pakāpeniski atbilstoši bērnu skaitam. Šīs iestādes būtu tuvāk jaunajiem rajoniem kur šo bērnu ir vairāk jau tagad un cerams nākotnē.

 1. Publiskā/Sabiedriska apspriešana ir labi atstrādāts mehānisms, kas ļauj legalizēt jebkādas darbības. Pēc sabiedriskās apspriešanas un iesniegumu termiņa beigām, skanēs frāzes, kādēļ neiesniedzāt priekšlikumus, jums bija iespējas piedalīties.
 2. Jebkurš jūsu viedoklis jāiesniedz rakstiski, saņemot pašvaldības sekretariāta apstiprinājumu uz jums paliekošā eksemplāra par tā saņemšanu. Tas ir jāizdara laika posmā no no 2014.gada 24.februāra līdz 2014.gada 11.martam.
 3. Tas ko jūs redzat šā brīža plānā, var kardināli atšķirties no tā kas beigās tiks apstiprināts. Šādi pašvaldība un valsts iestādes rīkojas lai cilvēki neiebilstu, jo vēlāk nepieciešamās izmaiņas var ar ielikt projektā kā priekšlikumu. Tā tas ir noticis neskaitāmas reizes, piemēram ar stāvvietu pie stacijas, tur blakus māju iedzīvotāji bija pārsteigi par to, kas parādījās gala versijā, nelīdzēja pat tas ka šie tuvējo māju iemītnieki bija labi pazīstami ar Ikšķiles valdošās koalīcijas ZZS+ Vienotība deputātiem. Līdzīgi bija ar Zilo kalnu dabas parka detālplānojumu, tur no sākuma vairākums no deputātiem noraidīja Ogres piedāvājumu izvietot kārtējos Ogres kapus Ikšķiles novada teritorijā un šis objekts pirms sabiedriskās apspriešanas tika izņemts no plāna, tādēļ pat tie kas zināja par šādu ieceri, formāli pret to nevarēja iebilst (bet īstenībā vajadzēja rakstīt iesniegumus kuros norādīt, ka nekādā gadījumā neizvietot šeit kapus), jo plānā nekā tāda nav, tiklīdz beidzas sabiedriskā apspriešana, parādījās priekšlikums no Ogres pašvaldības un mūsu bāleliņi kardināli mainīja savu viedokli un Ogres jaunie kapi un jau esošie ir Ikšķiles novadā.
 4. Jau šobrīd plānā ir paredzēts liels koku izciršanas laukums. Tas ļoti palielinās trokšņu līmeni.

  Kailcirte Lībiešu parkā
  Kailcirte Lībiešu parkā
 5. Neviens no šiem jaukajiem un lieliskajiem pašvaldības cilvēkiem nedzīvo šajā rajonā un pie viņa mājas neviens kokus necirtīs. Troksnis un izplūdes gāzes no papildus 100 mašīnām katru dienu, kas trauksies pa jūsu mazo, mīļo un jauko Ikšķiles ielu.
 6. Kādēļ 100 mašīnas – Bērnudārzs tiek plānots (8 perspektīvajām grupām, ~ 160 bērniem), ja ģimenēs būtu pa diviem bērniem tās būtu 80 mašīnas, bet vairumam ģimeņu ir viens bērns, tātad + – kopā ar darbiniekiem tās būs ne mazāk, kā 100 automašīnas. 100 x 4 braucieni= 400 mašīnas , jo katru rītu brauciens turp un atpakaļ + brauciens vakarā turp un atpakaļ. Kas noslogos Ikšķiles pilsētas centru, tai skaitā pasliktinās gaisa un bērnu drošību skolas rajonā. Ļoti būtiski ir atcerēties, ka mūsdienu aizņemtie cilvēki steidzas un kavē, tādēļ cerēt uz lēnu braukšanu būtu lieki.
 7. Nepiekrītiet pārrunām par projektu vienatnē, jums ielies kafiju, stāstīs cik smagi strādāt ar esošo likumdošanu un cik daudz laba, viņi grib padarīt jūsu labā, iziesiet no kabineta ar ķīlnieka sindromu.
  Vienmēr cenšaties apvienoties ar saviem tuvākajiem līdzcilvēkiem vai kaimiņiem, jo tikai jūs un jūsu kaimiņi dzīvojat šajā vietā, bērni un viņu vecāki atbrauks un aizbrauks uz savā mājām “Zaļajam salām”, „Sapņu krastiem” ,”Skaistajām pļavām” un “Mākoņiem”. 
 8. Jums teiks, ka šeit ir vislabākā vieta un projekts ir ļoti ekoloģisks, neticiet – Lai arī piedāvātais projekts nāk no Austrijas jums jāsaprot, Latvija un Ikšķilē pat ne par 20% cilvēki nav gatavi saudzēt dabu un tik prātīgi to apsaimniekot, kā to dara Austrijā.
 9. Iespējams pašvaldība teiks ka nav brīvas zemes, tie ir meli, ir daudz lielisku vietu, jā tur nav tik parocīgi ar komunikācijām, bet ja tiks vilktas komunikācijas bērnudārzam tās būs pieejams arī tiem īpašumiem kas atrodas tuvumā. Skat` un vērienīga attīstība.
 10. Kuras ielas visvairāk tiks pakļautas papildus kustības, trokšņu un izplūdes gāžu slodzei? Lībiešu iela, Daugavas prospekts, Birzes iela, Dārza iela, Ozolu iela, Papeļu iela.
 11. Ļoti vājš un bezjēdzīgs ir arī šīs punkts.

  Dīķu ielas svienojums ar Daugavas prospektu
  Dīķu ielas savienojums ar Daugavas prospektu
 12. Lokālplānojuma „Lībiešu parks” projekta sastāvā ietilpst sekojošas sastāvdaļas:
  I daļa „PASKAIDROJUMA RAKSTS” (1. sējums),
  II daļa „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI” (2. sējums),
  III daļa „GRAFISKĀ DAĻA” (2. sējums). Grafiskā daļa sagatavota uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību 1: 2000.
  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa (2. sējums) tiek apstiprināta ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
  [vc_button title=”1.sējums un 2.sējums apskatīt.” target=”_blank” color=”default” href=”https://drive.google.com/folderview?id=0B0NN8NNvkRIxMHRkZTNHcUxLZFk&usp=sharing”]
 13. Lokālplānojuma „Lībiešu parks” projekta dokumentācija apkopota atsevišķā 3. sējumā kura apzināti nav publiskots, lai mazinātu sabiedrības informētību par projektu. „KOPSAVILKUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU”. Jo jūs, taču, noteikti vēlaties ierasties pašvaldībā lai iepazītos ar to!
  Informācija par vides troksni nav pieejama, jo tā atrodas 3.sējumā.
  VIDES TROKSNIS. Lai novērtētu trokšņa līmeni, Lībiešu parka teritorijā pie perspektīvās izglītības iestādes celtniecības vietas, tika veikti trokšņa mērījumi. Vides troksnis nepārsniedz normatīvajos
  aktos noteiktos atļautos rādītājus publiskās apbūves ēkām. Vides trokšņa līmeņa testēšanas pārskatu Nr.681/2013-AL8.44 skatīt 3. sējumā „Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādes procesu”.

Es nezinu kur atrodas “Lībiešu parks”

[vc_button title=”Skatīt Lībiešu parks kartē” target=”_self” color=”default” href=”http://ikskile.com/libiesu-parks/”]

Īpašas nozīmes "zaļumvieta" tiks izcirsta.
Īpašas nozīmes “zaļumvieta” tiks izcirsta.

Ikšķiles novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdē pieņemts lēmums Nr.19 (prot. Nr.2) „Par lokālplānojuma „Lībiešu parks” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 2014.gada 11.februāra līdz 2014.gada 11.martam. 2014.gada 24.februārī plkst.18.00 Ikšķiles novada pašvaldības sēžu zālē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Lokālplānojums paredz plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu nekustamā īpašuma „Lībiešu parks” teritorijas daļā, izglītības iestādes būvniecībai, teritorijas labiekārtojuma koncepciju un satiksmes infrastruktūras izmaiņas Lībiešu ielas, Daugavas prospekta, Ozolu ielas un Mērnieku ielas krustojumā, kā arī Irbenāju ielas un Lībiešu ielas krustojumā.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov., pašvaldības darba laikā.

 

Esošās  privātās pirmskolas iestādes kā “Mazulītis” un  SIA “Elodeja”( “Ķiparu nams” ieguvuši pat augsto pašvaldības apbalvojumu “Gada labākais komersants 2012) ar šo tiek aizsūtīti pa “skuju taku” – kur tad ir vārdos tik slavētā uzņēmēju atbalstīšana?

.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu