Desmitās atklātās pludmales volejbola sacensības “Tīnūžu kauss-2011”

2011.gada 11.jūnijā notiks pludmales volejbola “Tīnūžu kauss-2011” sacensības. Sacensību norises vieta Ikšķiles novada Tīnūžu smilšu laukumos.

NOLIKUMS

Ø  Mērķis un uzdevumi

o   Popularizēt pludmales volejbolu Ikšķiles novadā

o   Veicināt veselīgu un aktīvi dzīvesveidu

Ø  Sacensību norises laiks un vieta

o   Sacensības notiek: 2011.gada 11. Jūnijā, 16 jūlijā un 20 augustā.

o   Sacensības notiek Ikšķiles novada Tīnūžu smilšu laukumos.

o   Dalībai sacensībās komanda jāpiesaka līdz plkst.10.30 sacensību dienā, spēļu sākums  plksts. 11.00

Ø  Dalībnieku pieteikšanās kārtība

o   Sacensības uzskatāmas par atklātām un tajās var piedalīties gan Latvijas, gan citu valstu dalībnieki, kuri ir samaksājuši dalības maksu;

o   Sacensības notiek sekojošās grupās

ü  Vīriešiem 40+ 2:2( ja dalībai piesakās vismaz 4. komandas)

ü  Dāmām 2:2

ü  Jauniešiem un vīriešiem līdz 40 2:2

Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā;
Sacensību dalībniekiem pusstundu pirms sacensību sākuma jāiesniedz rakstisks pieteikums
( nepilnīgi aizpildīti, nesalasāmi, neparakstīti pieteikumi netiek reģistrēti);

Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīšanos sacensībās, komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem – izslēdz.

Ø  Vadība

o   Par spēļu rīkošanu atbild Rīcības komiteja, kurā ietipsts – sacensību organizators –  galvenais tiesnesis Raivis KĀBELIS (mob.tel. 29361253), sacensību sekretāre Inese AUZIŅA un Ikšķiles novada pašvaldības sporta metodiķe Sanita TAURIŅA.

Ø  Sacensību kārtība un izspēles sistēma 

o   Tiesā paši dalībnieki vadoties pēc grafika

o   Uzvarētājs tiek noskaidrots pēc visos trīs posmos kopā iegūtiem punktiem

o   Komandas tiek sadalītas apakšgrupās:

ü  1. posmā izlozes kārtībā

ü  2. un 3. posmā vadoties pēc iepriekšējiem rezultātiem

o   Turnīrā sacensības notiek līdz 2 uzvarētiem setiem ar iespēju organizatoriem veikt izmaiņas

o   Ja pēc apakšgrupas izspēles divām komandām vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka:

* pēc kopējo setu attiecības;

* pēc uzvaras savstarpējās spēlēs;

* pēc punktiem savstarpējās spēlēs;

Ø  Bumbas

o   Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 200/300 ja abas puses vienojās, tad var spēlēt ar citu bumbu.

Ø  Sacensību noteikumi

o   Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem.

o   Par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus, par uzvaru 2 :1 – 2 punktus. Zaudētāji ar

1:2 saņem 1 punktu, zaudētāji 0:2 saņem 0 punktus. Par neierašanos uz spēli

komanda saņem 0 punktus un 0:15, 0:15.

Ø  Nodrošinājums un finansiālie nosacījumi

o   Rīcības komiteja nodrošina sporta laukumus, spēles sekretāru un balvas, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē;

o   Dalības maksa no komandas – Ls,10.00

Ø  Medicīniskais nodrošinājums

o   Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzi un drošībai – apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā.

Ø  Apbalvošana

o    Pirmo trīs vietu ieguvēju komandas katrā posmā tiek apbalvotas ar ŠAMPANIETI

o   Pirmo trīs vietu ieguvēju komandas turnīra noslēgumā 20.08.2011. tiek apbalvotas ar kausiem un balvām

o   Ceturtās vietas ieguvēji– iegūst mierinājuma balvu.

o   Sacensību dalībnieki kopvērtējumā var tikt apbalvoti ar specbalvām.

Ø  Dažādi

o   Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji vienojoties, visus radušos konfliktus izskata un galējo rīcību pieņem Rīcības komiteja.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu