Kad alga par mazu, lai uzturētu ģimeni un ielietu degvielu bākā jeb vārdi pār darbiem.

Ikšķiles pašvaldības mājas lapā ievietotais video rāda, ka “Ar korupciju nav nākotnes”.

Kas tad ir korupcija?

Korupcija ir sabiedrības uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana personīgo vai tuvu stāvošu cilvēku interešu labā.

Šoreiz par sīko jeb izdzīvošanas, kuru praktizē ierēdņi, kuri ir nepietiekami atalgoti.

Jau 2011. gadā KNAB materiālā “Riski ar pašvaldības mantu”, sniedz konkrētus norādījumus Ikšķiles pašvaldībai, kuri netiek ievēroti pat šodien.

Pašvaldību iekšējā normatīvā regulējuma analīze un rekomendācijas konstatēto problēmu novēršanai.

Patapinājuma līguma paraugs par amatpersonas vai darbinieka automašīnas patapināšanu pašvaldībai ikdienas lietošanai normālā darba laika ietvaros; dažādi rīkojumi par degvielas un telefona sarunu limitiem.

Vēstulē norādīts, ka nav izstrādāts vienots normatīvais regulējums par pašvaldības amatpersonas vai darbinieka rīcību ar pašvaldības mantu, norādot, ka nav nepieciešams dublēt augstāka normatīvā akta normas, taču rīcība ar pašvaldības mantu tiek regulēta atbilstoši grāmatvedības kārtībai. Tomēr ir jānorāda, ka likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.2 panta piektā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības iestādēm ir jāizdod normatīvais akts par autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot to personu loku, kuras drīkst lietot autotransportu saskaņā ar likuma normu prasībām, lai novērstu pašvaldības mantas izmantošanu personīgajām vajadzībām un noteiktu, kādos gadījumos un kādi darbinieki dienesta autotransportu var izmantot ārpus normālā darba laika braucieniem no darbavietas uz dzīvesvietu un atpakaļ.

Nepieciešams izstrādāt kārtību par rīcību ar pašvaldības mantu, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu rīcību ar pašvaldības mantu.

Ņemt vērā rekomendācijas Nr.1., 2., 3., 4., 5. Riski rīcībā ar pašvaldības mantu

Saistošo noteikumu nav joprojām, Indulis Trapiņš kā brauca uz darbu un atpakaļ uz mājām ar pašvaldības Subaru Legacy Outback/2.0D/CVT (33 528,65 EUR), tā brauc, bet, lai nebūtu vientuļi, pašvaldība busu, ar kuru braukalē arī Valentīns Špēlis – kopā jautrāk.
Lielisku transportu lai brauktu uz mājām un medībām izmanto Jānis Gunārs Rubenis VW Passat Variant 2015 (23 686 eiro).

Dārgās amatpersonas! Ja nu tiešām tā alga ir par mazu – pielieciet paši sev drusku, lai pietiek!

Saskaņā ar amatpersonas deklarāciju, alga, ko samaksāja Ikšķiles novada pašvaldība 2015. gadā Indulim Trapiņam bija 36580,40 eur jeb 3048,40 eur mēnesī.

Saskaņā ar amatpersonas deklarāciju, alga, ko samaksāja Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” gadā 30085.00 eur jeb 2507.08 eur mēnesī.

Saskaņā ar amatpersonas deklarāciju, alga, ko samaksāja Ikšķiles novada pašvaldība 2015. gadā Valentīnam Špēlim bija 21493,34 eur jeb 1791,11 eur mēnesī.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu