Kad vienkārši papīra lidmašīnas apnīk.
Piemēri, kā salocīt papīra lidmašīnas.