DISKUSIJA par uzņēmējdarbības vides veicināšanu novadā

1538
Diskusija par uzņēmējdarbības vidi Ikšķiles novadā. Žurnālists Māris Zanders.
Diskusija par uzņēmējdarbības vidi Ikšķiles novadā. Žurnālists Māris Zanders.

29. aprīlī Ikšķiles biedrības namā „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Vakara iesākumā diskusijas īpašais viesis M.Zanders stāstīja par aktuālo valsts politikā un ekonomikā, izpelnoties nedalītu klātesošo uzmanību un daudzus jautājumus.

Visi klātesošie tika iepazīstināti arī ar Apvienības deputātu kandidātiem. Prezentācijas un diskusijas par partijas dibināšanas mērķi un tās tālāko rīcību, par APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI novada transporta sistēmas attīstības redzējumu, par apvienības redzējumu un priekšnosacījumiem veiksmīgai Publiskās un privātās partnerības ieviešanai Ikšķiles novadā un par redzējumu „Zaļā” tirgus izveidei Ikšķilē ilga pusotru stundu. Nobeigumā tika atbildēts uz visiem jautājumiem, un diskusijas dalībnieki noslēgumā teica: „Uz drīzu tikšanos!”

Kopīgot