Pāšvaldība paziņo par suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārstrādi

1491

Pašvadība pēc noteikumu publicēšanas tos nolēma izlasīt, un pieņēmusi lēmumu par to pārstrādi. Daudz loģiskāka būtu cita secība, noteikumu rediģēšana atbilstoši aktuālai situācijai, iepirkuma izsludināšana, un līguma slēgšana. Grūti jau pieņemt šādus lēmumus. Paldies!

Ziņā no Ikskile.lv:

Plānots pārstrādāt suņu un kaķu turēšanas noteikumus.

Kā zināms, viena aktuālām problēmām ne tikai mūsu novadā, bet visā Latvijā ir klaiņojošie dzīvnieki. Reaģējot uz daudzu novada iedzīvotāju sūdzībām un domājot par iedzīvotāju drošību, P/A “Līvi” noslēdza līgumu ar Bauskas veterinārā centra struktūrvienību – Bauskas dzīvnieku patversmi par klaiņojošo, bezsaimnieka dzīvnieku (suņu un kaķu, meža dzīvnieku) izķeršanu Ikšķiles novada teritorijā un šo dzīvnieku izmitināšanu Bauskas dzīvnieku patversmē, kā arī nobrauktu, beigtu dzīvnieka līķu savākšanu no Ikšķiles novada teritorijas.

Novada pašvaldības mājas lapā tika publicēta informācija par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu Ikšķiles novadā. Līdz ar šīs informācijas izplatīšanu, aktulizējās jautājums par suņu un kaķu turēšanas  noteikumiem, kas tika ievietoti mājas lapā 17.februārī.

Vēlamies vērst uzmanību, ka  šos noteikumus plānots pārstrādāt un iesniegt marta domes sēdē akceptēšanai.

Līdz jauno noteikumu stāšanos spēkā iedzīvotāji var vadīties arī pēc Ministru kabineta noteikumiem

Nr.266 Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 2.§) Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai.