Pāšvaldība paziņo par suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārstrādi

Pašvadība pēc noteikumu publicēšanas tos nolēma izlasīt, un pieņēmusi lēmumu par to pārstrādi. Daudz loģiskāka būtu cita secība, noteikumu rediģēšana atbilstoši aktuālai situācijai, iepirkuma izsludināšana, un līguma slēgšana. Grūti jau pieņemt šādus lēmumus. Paldies!

Ziņā no Ikskile.lv:

Plānots pārstrādāt suņu un kaķu turēšanas noteikumus.

Kā zināms, viena aktuālām problēmām ne tikai mūsu novadā, bet visā Latvijā ir klaiņojošie dzīvnieki. Reaģējot uz daudzu novada iedzīvotāju sūdzībām un domājot par iedzīvotāju drošību, P/A “Līvi” noslēdza līgumu ar Bauskas veterinārā centra struktūrvienību – Bauskas dzīvnieku patversmi par klaiņojošo, bezsaimnieka dzīvnieku (suņu un kaķu, meža dzīvnieku) izķeršanu Ikšķiles novada teritorijā un šo dzīvnieku izmitināšanu Bauskas dzīvnieku patversmē, kā arī nobrauktu, beigtu dzīvnieka līķu savākšanu no Ikšķiles novada teritorijas.

Novada pašvaldības mājas lapā tika publicēta informācija par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu Ikšķiles novadā. Līdz ar šīs informācijas izplatīšanu, aktulizējās jautājums par suņu un kaķu turēšanas  noteikumiem, kas tika ievietoti mājas lapā 17.februārī.

Vēlamies vērst uzmanību, ka  šos noteikumus plānots pārstrādāt un iesniegt marta domes sēdē akceptēšanai.

Līdz jauno noteikumu stāšanos spēkā iedzīvotāji var vadīties arī pēc Ministru kabineta noteikumiem

Nr.266 Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 2.§) Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai.

3 KOMENTĀRI

 1. Prieks lasīt, ka notiek darbs ar tik lielu skaitu noteikumu. Vai tiešām ir pāri pašvaldības daudzmiljonu budžeta iespējām, publicēt internetā vienotu sarakstu un grafiku? Ar linkiem uz vecajiem dokumentiem (ja tos var uzlabot) vai norādi, ka izstrādās no jauna. Un atbildīgās personas (laikam jau jurists, kas šeit pārstāv pašvaldību?) kontaktinformāciju (noteikti e-pastu). Kur problēma?<br />
  <br />
  Esmu pamanījis, ka Ikskile.lv sāk publicēt normatīvos aktus, bet kā gan lai tos atrod? Ne pirmajā lapā, ne sadaļā Novads nav saistošo dokumentu.

 2. Informācija neprecīza? Tas ir domāts kā ievads jūsu komentāram?<br />
  <br />
  Lūgums informaciju precizēt, jā tā nav precīza! <br />
  <br />
  Pilnīgi saprotami, nevarat paspēt bet kādēļ gan Jūs steidzami slēdzāt līgumu ar Bauskas uzņēmejiem?

 3. Informācija neprecīza. Šo noteikumu aktualizēšana un pārstrādāšana tika iekļauta plānoto darbu sarakstā jau 2009.gada septembrī, tomēr, sarindojot aktualitātes saistošo noteikumu izstrādē un aktualizācijā, šie noteikumi tika ierindoti secīgi tikai pēc atkritumu apsaimniekošanas noteikumu, ēku/būvju un teritorijas uzkopšanas noteikumu, nodokļu atvieglojumu, naudas balvu un kompensāciju piešķiršanas noteikumu, pašvaldības nodevu noteikšanas noteikumu, reklāmas izvietošanas (stendu uzstādīšanas)kārtības noteikumu u.c. nozīmīgu novada pārvaldības sakārtošanas jautājumu aktualizēšanas. Diemžēl, nav iespējams vienā darba mēnesī un domes sēdē izskatīt tik apjomīgu normatīvo aktu bāzi, tāpēc izveidojas sekojoša situācija. Pašvaldībai ir zināmi šo novecojušo normatīvo aktu trūkumi un nepilnības, tā aktīvi turpina strādāt pie to nomaiņas vai grozījumu pieņemšanas.<br />
  Ikskile.lv rakstā arī neprecīzi norādīts “var vadīties no MK noteikumiem”, proti, MK noteikumi ir augstāka spēka normatīvs akts un tie noteikti ir jāpiemēro normu kolīziju gadījumos. MK noteikumi ir spēkā un ievērojami neatkarīgi no pašvaldības noteikumu esamības vai aktualizācijas.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu