Arī tavs viedoklis par KLP ir svarīgs

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties lauku politikas veidošanā.

To var izdarīt, līdz 3. jūnijam interneta vietnē http://ec.europa.eu izsakot savus ierosinājumus un pārdomas, kādu vēlamies redzēt ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada. Pašlaik no Latvijas savus ierosinājumus izteikuši nedaudz vairāk kā 20 cilvēki.

ES KLP skar un ietekmē ne tikai zemniekus, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus un pārstrādātājus. Lauksaimniecība ir cieši saistīta ar vides aizsardzību, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un dabas resursu saprātīgu apsaimniekošanu. Lauksaimniecība nepārprotami ir saistīta ar pozitīvu ekonomisko un sociālo attīstību lauku novados, ar darbavietām. Tieši lauksaimniecība gādā par pārtiku, ko ikviens no mums diendienā lieto. Tādēļ Eiropas Komisijas pārstāvniecība ir uzrunājusi gan lauksaimnieku organizācijas, gan lauksaimniekus informējošos tīklus, gan reģionālo presi, gan dažādu jomu nevalstiskās organizācijas.

KLP skar pilnīgi visu sabiedrību, ne tikai lauksaimniecības sektoru. “Tādēļ dalieties ar mums savos priekšstatos, kādai jābūt Eiropas lauksaimniecības un lauku novadu nākotnei. Palīdziet mums izstrādāt politiku, kas vislabāk veicinātu to attīstību!” mudina ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Daāans Čološs, kurš diskusiju par KLP pēc 2013. gada (KLP reformas) iecerējis izvērst publiskā apspriešanā.
“Kopējā lauksaimniecības politika skar pilnīgi visu sabiedrību, ne tikai lauksaimniecības sektoru.”

Pirms kaut ko ārdīt, ir pamatīgi jāpadomā, kā veidot to, kas nāks vietā, uzskata komisārs. “Rezultāti no nesen uzsāktās sabiedriskās apspriešanas par KLP pēc 2013. gada tiks iekļauti Komisijas darbā pie jaunās kopējās lauksaimniecības politikas projekta, kas sāksies šā gada beigās,” viņš teica, nesen viesojoties Latvijā.

Nepieciešamo informāciju par piedalīšanos diskusijā var izlasīt arī ES diskusiju telpā www.esmaja.lv/?lapa=lemums&id=1119.