Curriculum vitae (saīsināti – CV) jeb autobiogrāfija

Šodien Ikšķiles domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē nācās noklausīties deputātu un amatpersonu izteikumus par domes, pašvaldības darbinieku un dažādu komisiju locekļu biogrāfiju sabiedriskās pieejamības nepieciešamību.

 Dzirdētais mani šokēja. Vairākums no viņiem pauda pārliecību, ka CV ir konfidenciāls dokuments; ka CV nedod priekšstatu par tā autora personību; ka CV nedrīkst pieprasīt – tas esot cilvēktiesību pārkāpums. Konkrētajā gadījumā runa bija par komisijas eksperta darbam izvirzītu kandidātu. Rakstu to tādēļ, ka turpmāk negribētos no pašvaldības darbiniekiem Ikšķilē atkal ko līdzīgu dzirdēt. Vairs nebrīnos, ka amatos pašvaldībā strādā un komisijās darbojas vairākumam ikšķiliešu nezināmi ļaudis.

Man un maniem kolēģiem Kultūrkapitāla fondā, vērtējot finansēšanai iesniegtos projektus (darīju to četrus gadus), ir nācies simtām reižu spriest par to autoru izglītību, darba pieredzi, radošo un sabiedrisko darbību, kā arī citiem veikumiem un īpašībām pēc CV sniegtajām ziņām.

Tā ir sen aprobēta globāla prakse. Neilgā laika sprīdī CV esmu rakstījis trīs reizes – Ikšķiles pašvaldībai un Kultūrkapitāla fondam sakarā ar projektu „Ikšķiles almanahs. 3. laidiens” (abos gadījumos tās bija nolikumu prasības) un Izglītības un zinātnes ministrijai sakarā ar uzaicinājumu kļūt par ekspertu.
Mans darba devējs – Mākslas akadēmija – pasniedzēju CV publicē internetā. No dažādu valsts institūciju mājas lapām izvēlējos dažus paraugus.

Izglītības un zinātnes ministres autobiogrāfija ir gara un detalizēta: https://izm.izm.gov.lv/ministrija/kontakti/vadiba/tatjana-koke.html ;

līdzīgi darījis Latvijas Universitātes rektors: https://www.lu.lv/par/kontaktinformacija/meklesana/persona/32389/ ;

Rīgas domes priekšsēdētājs rakstījis īsāk:  https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Riga_City_Council/Mayor_of_Riga/priek%C5%A1sedetaja_CV/default.htm ;

pavisam konspektīvs CV ir KNAB direktoram:
https://www.knab.gov.lv/lv/knab/management/director/ ;

no tradicionālās formas atkāpies Saeimas priekšsēdētājs: https://www.daudze.lv//biografija/cv/dzivesgajums.html .

Būtu apsveicami, ja Ikšķiles novada mājas lapā varētu atrast domes deputātu un pašvaldības vadošo amatpersonu  biogrāfijas.