Haoss Ikšķiles domē!

Ikšķiles novada domes deputāts Zigurds Zēns.
Ikšķiles novada domes deputāts Zigurds Zēns.

2011. gada 18. martā tika sasaukta Ikšķiles domes ārkārtas sēde, kuras dienas kārtībā bija tikai viens jautājums – steidzamības kārtā apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Sociālās ēkas ar krīzes dzīvokļiem rekonstrukcija Ikšķilē”

Tā kā deputātiem iepriekšējā dienā e-pastos atsūtītajā lēmuma projektā (sk. pielikumu) nebija konkrētas norādes par finansējamo objektu (galvenais – trūka pat adrese), sapratām, ka atbilstoši projekta nosaukumam, tā, iespējams, varētu būt O. Tamoviča rekonstruējamā māja Dainu ielā. Lēmumprojektā nebija arī finansējuma summas. Solījums atsūtīt „ciparus” vēlāk, netika izpildīts.
 Pirmajā brīdī radās iespaids, ka balsošanai sagatavots tīri formāls jautājums par nelielām summām. Sēdē noskaidrojās, ka objekts ir „Dienas centrs” Daugavas prospektā 34. Izdalītajā lēmumprojektā nu bija norādīta projekta realizēšanai nepieciešamā summa, kā arī pievienota sīkāka tās izlietojuma tāme uz vienas lappuses. Summa, kas attiektos uz Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada budžetu pēc šī lēmumprojekta ir ~ 530 000 Ls.  Kopējās projekta izmaksas par 644 m2 ēkas ir ~830 000 LVL, tajā skaitā 299 000 LVL Eiropas fondu līdzfinansējums. Izmaksa uz 1 ēkas m2: 1300,- LVL.
Mūsu skatījumā tā ir nopietna summa, un nedrīkst prasīt domes deputātiem pieņemt lēmumu pāris minūšu laikā, pirms balsošanas nesaņemot detalizētu, pārliecinošu argumentāciju par piešķiramā finansējuma apjoma pamatotību un atbilstību budžeta iespējām. Pārsteidza pozīcijas deputāta Z. Zēna augstprātīgi nievājošā replika – „standartjautātāji vienmēr runā; es netieku pie vārda” – par AI deputātu uzturētajām lietišķajām debatēm. Neviens arī viņam runāt neliedza. Uzskatām, ka pārmetumi adresējami sēdes vadītājam. Vai tiešām Z. Zēnam viss tapa skaidrs no pēdējā brīdī saņemtajiem materiāliem, vai arī viņš kā paklausīgs zēns balsoja saskaņā ar pozīcijas vadītāja norādījumiem?
Z. Bēķe un vairāki citi pozīcijas deputāti bija nervozi un lika manīt, ka viņiem ir darāmas kādas svarīgākas lietas, domājams, gaida pamatdarbs. Pilnīgi saprotam viņus, bet tad vai nu jāsarunā ar I. Trapiņu par citiem domes sēžu laikiem, vai arī jānoliek deputāta mandāts, kā to darīja AI deputāts K. Upaciers, kas pamatdarba dēļ nevarēja apmeklēt sēdes. Laikam gan svarīgākais būtu – tik nozīmīgu lēmumu pieņemšanu neatlikt uz pēdējo mirkli.
Rezumējot iepriekš teikto, jāsecina – svarīgu lēmumprojektu sagatavošanā un pieņemšanā valda haoss. Paliek vien atklāts jautājums, kam tas ir izdevīgi? Un vai tas nav tāpēc, ka, lielākā haosā vairāk skaidu atlec?
Par šādā avantūristiskā veidā bīdītu un sasteigtu lēmumu AI deputāti balsojumā atturējās.
AI deputāti:
 E. Logins, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša

Lēmuma projekts (.pdf)

 

15 KOMENTĀRI

 1. Vajadzīgi paskaidrojumi par vidusskolas zemo līmeni, tikai 145. vietu 152 skolu vidū. Skolas direktorei un aktīvajām deputātēm – skolotājām pieklātos paskaidrot kas tiks darīts, lai stāvokli uzlabotu. Vai būs jāizņem bērni no šīs skolas?

 2. Es savu iesniegumu par domes sēžu videoierakstu publicēšanu, tāpat kā materiālu iepriekšēju publicēšanu ikskile.lv, esmu parakstījusi un iesniegusi domes priekšsēdētājam. Par šo jautājumu AI deputāti ir runājuši vidēji katrā trešajā sēdē. Tas, ka šobrīd jūs šos materiālus varat skatīties ikskile.com, ir partijas APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI iniciatīva un mūsu darba rezultāts.

 3. Ir dīvaini … ka Ikšķiles domē ir tāda kārtība, ka deputāti nesaņem nepieciešamo informāciju pat lēmumu pieņemšanai. Šāda situācija IR DOMES VADĪBAS DARBA REZULTĀTS. Domes priekšsēdētājs ir INDULIS TRAPIŅŠ (JL), viņa vietnieks uz pilnu slodzi ir JĀNIS RUDZĪTIS (ZS). Agrāk (2009) tieši priekšsēdētāja vietnieks bija atbildīgs par informācijas pieejamību, es pat to komentāros rakstīju. Tagad kļūda labota – amata pienākumi pēc vienošanās par algu un godu ir mainīti:<br />
  <br />
  23. Domes priekšsēdētāja vietnieks:<br />
  1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;<br />
  2) plāno un organizē novada sociālās un izglītības sfēru attīstību, kvalitatīvu un vienmērīgu sociālo un izglītības pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā;<br />
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  3) koordinē un pārrauga novada sociālo un izglītības iestāžu darbību;<br />
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  4) nodrošina sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas novadā;<br />
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  5) iesniegt priekšlikumus domes priekšsēdētājam par jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās vai komisijās.<br />
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  6) (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  7) (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  8) (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  9) (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2009, kas stājas spēkā 30.10.2009.)<br />
  <br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/noteikumi/?view=article&aid=12715″ target=_blank>www.ikskile.lv/lv/pasvaldiba/normativie-akti/noteikumi/?view=article&aid=12715</a> <br />
  <br />
  Zēna kungs, jums agrāk bija Rudzīša vietnieka gods kā ārštata darbiniekam, sak, darba nebij daudz. Rudzītim sākumā skaistu sarakstus sazīmēja, bet redz kā tas izmainījies! Par šo darbu pienākumu sarakstu taāu arī Jūs nobalsojāt, vai ne? Vai nav jauki pienākumi – “svītrots”?! Nav mazliet tā kā “škrobe” par to, ka daži vietnieki par neko nedarīšanu tomēr var saņemt algu, bet dažus par peramajiem zēniem turēja? Ak, varbūt pilns teksts uz balsošanu nemaz nebija iedots, tad jau neko…<br />
  <br />
  No Rudzīša kunga gan joprojām varam paprasīt, ko viņš domā par Ikšķiles vidusskolas 145. reitinga vietu? Vai kāds grib saderēt, kādi tuvākie labojumi Ikšķiles novada pašvaldības nolikumā 🙂

 4. Lūk arī 23.02.2011 Domes sēdes videoieraksts:<br />
  <br />
  <a href=”http://ikskile.com/pasvaldiba/domes_sedes/2011_02_23_Ikskiles_novada_domes_sedes_video.html” target=_blank>ikskile.com/pasvaldiba/domes_sedes/2011_02_23_Ikskiles_novada_domes_sedes_video.html</a> <br />
  <br />

 5. Vai nav dīvaini, ka deputātes kundze iesaka vēlētājai palūgt portāla administratoram? Vai portāla administrators izlemj ko publicēt, ko nē? Vai deputātu pienākums nav rūpēties par atklātību, sabiedrības informētību un pieņemto lēmumu izskaidrošanu? Kur palikusi AI dedzīgā pirmsvēlēšanu atklātuma pozīcija!

 6. Ir panākta vienošanās ar šī portāla administrāciju par Domes sēžu video turpmāku publicēšanu <a href=”http://www.ikskile.com” target=_blank>www.ikskile.com</a> <br />
  <br />
  Šodien vajadzētu tapt ievietotam materiālam par 23.02.2011 Domes sēdi. Domāju, ka nākamo sēžu video tiks operatīvāk publicēts. <br />

 7. Nekorekti no Ai deputātu puses. Deputāti tik ļoti steidzās, ka visi 20 minūtes gaidīja I.Mežaraupes kundzi pirms sāka sēdi. Lai varētu novērtēt kurš ko teica varbūt var pievienot AI organizēto sēžu filmēto materiālu. Sēdē runāt vienu, pēc tam pārdomāt un izteikt savu viedokli tautai? Kāpēc balsojumā atturējāties un nevis balsojāt pret?

 8. AI atturas jo NAV PRET sociālo ēku un krīzes dzīvokļiem, kā tas, iespējams, tiktu pasniegts nākamajā laikrakstā.<br />
  <br />
  Stāsts ir par to, ka no Ikšķiles nodokļu maksātāju kabatām STEIDZAMI tiek izvilkti Ls 530.000, bet no Eiropas fondiem vēl Ls 300.000. <br />
  <br />
  Pozīcija balso PAR rekonstrukciju Ls 1.300 kvadrātmetrā ēkai, kuru sākotnēji nopirka kā “gatavu lietošanai”

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu