Haoss Ikšķiles domē!

Ikšķiles novada domes deputāts Zigurds Zēns.
Ikšķiles novada domes deputāts Zigurds Zēns.

2011. gada 18. martā tika sasaukta Ikšķiles domes ārkārtas sēde, kuras dienas kārtībā bija tikai viens jautājums – steidzamības kārtā apstiprināt Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Sociālās ēkas ar krīzes dzīvokļiem rekonstrukcija Ikšķilē”

Tā kā deputātiem iepriekšējā dienā e-pastos atsūtītajā lēmuma projektā (sk. pielikumu) nebija konkrētas norādes par finansējamo objektu (galvenais – trūka pat adrese), sapratām, ka atbilstoši projekta nosaukumam, tā, iespējams, varētu būt O. Tamoviča rekonstruējamā māja Dainu ielā. Lēmumprojektā nebija arī finansējuma summas. Solījums atsūtīt „ciparus” vēlāk, netika izpildīts.
 Pirmajā brīdī radās iespaids, ka balsošanai sagatavots tīri formāls jautājums par nelielām summām. Sēdē noskaidrojās, ka objekts ir „Dienas centrs” Daugavas prospektā 34. Izdalītajā lēmumprojektā nu bija norādīta projekta realizēšanai nepieciešamā summa, kā arī pievienota sīkāka tās izlietojuma tāme uz vienas lappuses. Summa, kas attiektos uz Ikšķiles novada pašvaldības 2012. gada budžetu pēc šī lēmumprojekta ir ~ 530 000 Ls.  Kopējās projekta izmaksas par 644 m2 ēkas ir ~830 000 LVL, tajā skaitā 299 000 LVL Eiropas fondu līdzfinansējums. Izmaksa uz 1 ēkas m2: 1300,- LVL.
Mūsu skatījumā tā ir nopietna summa, un nedrīkst prasīt domes deputātiem pieņemt lēmumu pāris minūšu laikā, pirms balsošanas nesaņemot detalizētu, pārliecinošu argumentāciju par piešķiramā finansējuma apjoma pamatotību un atbilstību budžeta iespējām. Pārsteidza pozīcijas deputāta Z. Zēna augstprātīgi nievājošā replika – „standartjautātāji vienmēr runā; es netieku pie vārda” – par AI deputātu uzturētajām lietišķajām debatēm. Neviens arī viņam runāt neliedza. Uzskatām, ka pārmetumi adresējami sēdes vadītājam. Vai tiešām Z. Zēnam viss tapa skaidrs no pēdējā brīdī saņemtajiem materiāliem, vai arī viņš kā paklausīgs zēns balsoja saskaņā ar pozīcijas vadītāja norādījumiem?
Z. Bēķe un vairāki citi pozīcijas deputāti bija nervozi un lika manīt, ka viņiem ir darāmas kādas svarīgākas lietas, domājams, gaida pamatdarbs. Pilnīgi saprotam viņus, bet tad vai nu jāsarunā ar I. Trapiņu par citiem domes sēžu laikiem, vai arī jānoliek deputāta mandāts, kā to darīja AI deputāts K. Upaciers, kas pamatdarba dēļ nevarēja apmeklēt sēdes. Laikam gan svarīgākais būtu – tik nozīmīgu lēmumu pieņemšanu neatlikt uz pēdējo mirkli.
Rezumējot iepriekš teikto, jāsecina – svarīgu lēmumprojektu sagatavošanā un pieņemšanā valda haoss. Paliek vien atklāts jautājums, kam tas ir izdevīgi? Un vai tas nav tāpēc, ka, lielākā haosā vairāk skaidu atlec?
Par šādā avantūristiskā veidā bīdītu un sasteigtu lēmumu AI deputāti balsojumā atturējās.
AI deputāti:
 E. Logins, I. Mežaraupe, I. Urtāne, D. Villeruša

Lēmuma projekts (.pdf)