Pašvaldība lepojas ar zemo bezdarba līmeni

10% ir daudz vai maz, objektīvi vai nē? Pašvaldība publicējot datus par bezdarba līmeni, vēlas mazināt spriedzi, bet nevēlas risināt problēmas, kas varētu reāli mazināt bezdarba līmeni.

Pāšvaldības vadība pēdējos 10 gadus praktiski nav mainījusies, bet neviens no vadītājiem nav vēlējies risināt transporta problēmas, kas ļautu daudziem novada ļaudīm mēģināt atrast darbu.
Šeit vajadzētu uzsvērt, cik daudz reižu sarežģītāk šadus darba meklējumus ir veikt personām ar invaliditāti, kuriem  nav pieejamas pat novada domes telpas, nerunājot par transporta pieejamību!

Šos statistikas datus diez vai var uztvert nopietni, jo tie, kas jau ilgu laiku nav strādājuši legāli apmaksātu darbu, reģistrējoties bezdarbnieku rindās, neko neiegūst.  Pēdējais gads noteikti ir nesis ievērojamas izmaiņas, jo ir palielinājies to cilvēku skaits, kas ir devušies darba meklējumos uz ārzemēm.  Liela daļa novada iedzīvotāju, kuriem interesētu darba meklēšana, nevar to izdarīt, jo nav pieejama ērta satiksme, lai izkļūtu ārpus novada teritorijas robežām, vai arī tas ir dārgāk nekā cilvēks var nopelnīt.

Jautājums J.Rudzītim un I.Trapiņam:

Cik zināms, jau J. Rudzīša laikā tika veidota komisija, kuras mērķis bija risināt transporta problēmas, tādēļ rodas sekojošs jautājums, vai  ir kādi sasniegumi, kas būtu veicinājuši transporta pieejamību?
Jūs regulāri apgalvojat, ka novadam nav nekādu sarežģījumu ar finansēm un naudas netrūkst. Ņemot vērā šo faktu, vai nebūtu pēdējais laiks atrisināt šo novadam tik būtisko “artēriju”  transporta sistēmu, jo ne tikai skolēni un pensionāri vēlas kurp doties?

Bezdarbnieku skaits Ikšķiles un tuvākajos novados.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem uz 2010.gada 31.janvāri Ikšķiles novadā reģistrēti 547 bezdarbnieki, kas sastāda 10,1 % no visa darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita.

Republikas pilsētas un novadi ATVK kods Bezdarbnieku skaits

No tiem

Bezdarba līmenis (%)
sievietes invalīdi jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem
Ikšķiles novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads

Ogres novads

0740600

0741001

0741401

07420202

547

516

900

3041

271

251

447

1506

16

21

42

150

80

73

131

445

10,1

11,9

11,9

11,7