Skolas stadions un Zilie kalni pret Dienas centru

Ikšķiles Dienas centra ēka.
Ikšķiles Dienas centra ēka.

Pirms dažām dienām apmeklēju Ikšķiles Dienas centru, lai rosinātu tā darbiniekus sagatavot rakstu „Ikšķiles almanaham”

Taču vairāku svarīgāko funkciju realizāciju kavē telpu trūkums. Protams, morāli un fiziski novecojusī, nelielā bijušā veikala ēka novada invalīdu, maznodrošināto, bezdarbnieku, kā arī daudzu pensionāru sociālajai aprūpei un rehabilitācijai ir krietni par mazu. Šeit vietu atrod arī jaunieši. Īpaši rūpju bērni ir no sociāli nelabvēlīgas vides nākušie. Labākajos dienas centros nespēka un fizisku problēmu, vientulības māktie var pavadīt visu dienu. Vajadzības gadījumā sociālās aprūpes darbinieki palīdz viņiem no mājām nokļūt dienas centrā un atpakaļ. Centrā var nomazgāties dušā, izmazgāt veļu un veikt citus savas aprūpes darbus, lietot datoru (konsultanta klātbūtnē), utt. Mums tam visam pagaidām trūkst telpu.
Pirms, apmēram, pusgada pašvaldībā bija runa, ka steidzīgi tiks veikta dienas centra pārbūve un paplašināšana. Neskatoties uz to, ka pašreizējos krīzes apstākļos rūpēm par novada sociāli vismazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem jābūt pašvaldības pienākumu pašā augšgalā, šī gada budžeta projekta aprakstā neatradu, ka dienas centra pārbūvei būtu paredzēti līdzekļi. Ignorējot vienu no mūsu valsts aktuālākajām prioritātēm – gādāt par krīzes upuriem, novada budžeta projekta autori ir atraduši
100 000 Ls Zilajiem kalniem (neatšifrētiem darbiem mežā) un 732 000 Ls SKOLAS stadionam. Līdz ar to pašvaldība apliecina, ka tās prioritāte nav rūpes par saviem dzīves pabērniem, kam vajadzīga morāla un fiziska palīdzība.

Nespēju atturēties no pārdomām par jau pieminēto stadionu. Nav gan īsti skaidrs, kas tiks veikts, jo pašvaldības vadība ik pa laikam lieto atšķirīgus formulējumus. Iepirkuma nosaukumā rakstīts: „Ikšķiles vidusskolas stadiona ar tribīnēm un inventāra noliktavu rekonstrukcija [? – Ikšķiles vidusskolā stadiona nav]”. Domes priekšsēdētāja ziņojumā par novada 2011. gada budžetu rakstīts gan par vidusskolas stadiona, gan vidusskolas sporta laukuma rekonstrukciju (starp stadionu un sporta laukumu ir būtiska atšķirība). Saprotu, ka man paskaidros: būve ir ĀRKĀRTĪGI nepieciešama mācību procesam. Ikšķilē, šķiet, gan ir savādāk, jo esošais skolas sporta laukums līdz šim tikpat kā nav bijis nevienam vajadzīgs, jo nu jau daudzus gadus tas ir katastrofāli nolaists. Fizkultūras skolotāju iztēlojos kā sportisku un spartisku, tātad rosīgu un uzņēmīgu cilvēku. Man tāds Ikšķilē bija Vilis Pūpols. Viņa vadībā nelielās Elkšņu skolas sporta laukums allaž bija uzturēts pienācīgā kārtībā. Ikšķiles vidusskolā tagad apgrozās vesela komanda sporta skolotāju, treneru, metodiķu un simtiem it kā sportot alkstošu skolēnu (tā skolā un pašvaldībā runā), bet skrejceļš un lēkšanu sektori ir tik atbaidoši, ka rodas iespaids, ka tie atrodas pilnīgu nespējnieku pārziņā. Kas tas ir – slinkums?, vienaldzība?, neieinteresētība? Vai skola un skolotāji ar šādām īpašībām spēs rūpēties par stadionu? Ilgstoši gan bija runa tikai par sporta laukumu. Apetīte ir augusi.

Un tad vēl par plānotās būves aktualitāti, salīdzinot kaut vai ar skolas vispārējās kvalitātes līmeņa (145. vieta Latvijā), dienas centra un PILSĒTAS vai NOVADA sporta centra celšanas nepieciešamību.
Maz ticams, ka stadions būtiski uzlabos skolas piedāvāto izglītības kvalitāti. Mācību gads ilgst, apmēram, deviņus mēnešus. No tiem piecus mēnešus (vēlīns rudens, ziema, agrīns pavasaris) stadionu droši vien neizmantos. Sporta mācību priekšmeta standarta 1.-9. klasei pamatprasības vieglatlētikā beidzot, piemēram, 9. klasi (punkts 22.2.) nosaka, ka skolēni: „22.2.1. prot veikt dažāda garuma skriešanas distances un stafetes skrējienu maiņas zonā; 22.2.2. izpilda tāllēkšanu; 22.2.3. prot mest bumbiņu ar ieskrējienu”. Vidējās izglītības Sporta mācību priekšmeta standartā nāk klāt tikai prasība: „Var noskriet 2000 m (jaunietes) un 3000 m (jaunieši)”. Šķiet, ka to visu var izdarīt arī bez 700 000 Ls vērta stadiona, it sevišķi vispārējas, dziļas krīzes apstākļos, kad daudziem vajadzīga nekavējoša palīdzība. Ja kāds tomēr apgalvo, ka stadions ir absolūti nepieciešams bērnu fiziskajai attīstībai, tad man ir jautājums (minēšu tikai vienu piemēru) – kādēļ sporta skolotāji, nepilda
minētā mācību priekšmeta standarta obligātā satura 4.3. punkta nosacījumu, ka skolēniem jāapgūst pamatprasmes „ATBILSTOŠI KLIMATISKAJIEM APSTĀKĻIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MATERIĀLI TEHNISKAJAM NODROŠINĀJUMAM VIENĀ NO ŠĀDIEM SPORTA VEIDIEM – SLĒPOŠANĀ, SLIDOŠANĀ, PELDĒŠANĀ”? Analogas prasības standartā ir arī vidusskolniekiem. Šo sporta veidu piekopšana ļoti veicina atlētiskumu, veselīgumu un norūdīšanos. Ar peldēšanu skolai ir problēmas (peldbaseins
Ikšķilē ir ļoti nepieciešams), toties pēdējo gadu ziemas ir lieliski piemērotas slēpošanai un slidošanai, un simtiem tūkstošus latus dārgas būves tam nav nepieciešamas. Bet šī iespēja mācību procesā netiek izmantota (aptaujātie dažādu klašu skolēni tā vismaz daudzus gadus apgalvo, arī tagad slēpošana tikai varbūt būšot). Sporta mācību priekšmeta standartā noteiktas arī daudzas citas skolēniem ļoti noderīgas darbības, kas pie mums netiek praktizētas.
Slinkums? Skolotājiem pārāk zema kvalifikācija? Nav materiāli tehniskās bāzes? Pašvaldība atsaka līdzekļus? Ja tā, tad stadionu varbūt var būvēt par 600 000 Ls un par 100 000 Ls skola varētu iegādāties nepieciešamo sporta
inventāru, tai skaitā slēpes un slidas. Slēpošanas un orientēšanās mācību priekšmeta ieviešana būtu gatavošanās Zilo kalnu sporta trašu izmantošanai nākotnē.

Un vēl viens satraucošs fakts. Skolas stadionu iecerēts būvēt pilsētas centrā pirms tā attīstības un apbūves koncepcijas izstrādes. Atkal sanāks, ka vispirms cels stadionu un tikai tad sāks domāt par centra telpisko koptēlu – par to, kā stadionu funkcionāli un vizuāli pievilcīgi iekļaut kopējā apbūvē.
Šajā gadījumā tiek ignorētas kompozīcijas principu ābeces patiesības.

Tā vien liekas, ka trekno gadu sindroms Ikšķiles pašvaldībā nav zudis. Ļoti žēli to konstatēt. Rodas arī jautājums par humānisma izpratni.

P. S. Vai estrādes mūru restaurācijai budžetā līdzekļi beidzot ir paredzēti?

41 KOMENTĀRI

 1. Vai skolēns šīs ziemas ideālās sportošanas iespējas izmantoja? <br />
  Vai skolēna vēlā pavasara un agrā rudens pāris mēnešu ilgajai sportošanai ir nepieciešams meistarkomandu sportabāžu līmeņa stadions? Vai skolēnam neviens nav mācījis izturēties ar cieņu un pietāti pret dabas un kultūvēsturikājām vērtībām, un korektu saskarsmes kultūru. Vismaz šim skolēnam tas viss ir svešs. Un kādu gan kultūru un izglītotību var gaidīt no skolēna, kuru skolo skolotājas, kuras iestājas pret estrādes rekonstrukciju, kuras atbalsta birzs nociršanu nevajadzīgi apjomīgu sporta laukumu būvei, kuras neciena izglītību, profesionalitāti un pieredzi. Ja tā turpināsies, līdz skolēns izaugs un iesēdīsies domes “dievišķajā” krēslā Ikšķilē vairs nebūs birzs, Daugavas senkrasts, Līvu parks utt. Urgas upe jau ir pārvērsta par grāvi, Selēku ezers jau izzūd, ražotnēm un noliktavām jau vieta tiek piemeklēta. Skolēna nonicinātie vecākā gadagājuma cilvēki nevēl jaunajai paaudzei dzīvot degradētā vidē un mežoņu attiecībās. Cerams, ka šis ir vienīgais neaudzinātais skolēns.

 2. Niku jau katrs var izvēlēties pēc patikas, bet komentāra stils tomēr ļauj apšaubīt to, ka rakstītājs ir Ikšķiles vidusskolas skolēns pašlaik. Ja nu tomēr ir, tad spriedumi par autora personību acīmredzami izdarīti pieklājīgam skolēnam neatbilstoši augstprātīgi. Skolas vadība droši vien sarkst, to lasot :)<br />
  <br />
  Skolas stadions – sporta laukums – stadions ar tribīnēm laikam jau tiks būvēts, jo valdošā pozīcija acīmredzot ir “pīrāgu sadalījusi”. Ja jāizvēlas salīdzinājumu, tad atkal jau prāta nāk ZELTA TILTS Rīgā. <br />
  <br />
  Mazliet par Rīgu. Protams, Lubānas ielas aplim, Slāvu tiltam, Maskavas un Krasta ielai bija nepieciešams risinājums. Arī tilts kā rezerve esošajiem. Vai par LVL 500.000.000? Kad skatos Explorer TV ekrānā, ko par USD 500.000.000 Amerikā uzbūvējuši, neviļus kanāls jāpārslēdz, lai atkal nebūtu jādomā par mūsu politiķu alkatību vai dumību! (LVL 1 aptuveni USD 2) Rīga finansiāli vēl dzīvo ilūzijās, jo maksājumi vēl nav sākušies…<br />
  <br />
  Tātad, skolai vajag sporta laukumu, bet vai stadionu ar tribīnēm par LVL 700.000? Vai pašvaldībai ir kaut aptuvena nojausma, cik izmaksās tāda objekta ekspluatācija? Cik izmaksās viena nodarbību stunda pēc skolas darba plāna, ja uz visu šo stundu skaitu gadā attiecinās visas gada izmaksas? Vai ir izstrādāts kaut ideju plāns, kā palielināt nodarbību skaitu (ari ne-skolas), kas ļautu samazināt vienas nodarbību stundas izmaksas?<br />
  <br />
  Nav runa par to, ka bērniem nevajag. Runa ir par to, ka viss vajadzīgais jāpērk par saprātīgu cenu. Par šo būvi maksās ne tikai bērnu vecāki, tādēļ visiem novada iedzīvotājiem ir tiesības zināt, ka pašvaldība ar uzticētajiem līdzekļiem rīkojas saprātīgi.<br />
  <br />
  Skolēn, vai zini atbildes?

 3. Raksta autors ir tumsonībā un naidā audzis cilvēks, tāpat kā liela daļa citu Ikšķiles vecākā gada gājuma cilvēku, kuri to tik vien māk bļaut, ka neko nevajag – ne estrādi, ne stadionu, ne kultūras namu! Jūs esat kādreiz redzējuši kur jāsporto pavasarī un agrā rudenī??? Skolas tagadējais stadions ir steidzīgi jāremontē, jo skrejceļa betons ir plaisu pārņemts un tajā jau aug zāle. <br />
  <br />
  Cerams, ka dome nenoraustīsies, jo stadionu skolai vajag! Prieks vismaz, ka skolu pagāšvasar izremontēja!!!!

 4. Stratēģiju raksta pēc pasūtījuma nolīgti konsultanti. Kā jau nolīgti cilvēki – ko liek, to raksta. Novada iedzīvotāji tika pieaicināti kā apmācāmi nezinīši, kas neko nesaprot, un izmantoti dekorācijai. Ir otrā izstrādāta 2. redakcija, kaut kur varbūt trešā top. Jautājiet domē. Tikai tie 2011. gada budžeta miljoni iet bez šīs stratēģijas un var teikt – paši par sevi. Tādu nozīmi tai stratēģijai piešķir pozicionāri 🙂

 5. Ko tad darīs Lupīnu ielā? Tur tak līdz šim futbols spēlēts. Un Rudzīša laikā gadiem paredzēts un solīts stadions! Priekš kam tad nu stadions pie skolas? Cik tad Ikšķilē to stadionu būs? Līdz šim nav manīts, ka pēc futbola būtu tik liels pieprasījums.. Kāds var atbildēt?

 6. Neticu, ka domes priekšnieks, kurš reiz mācījies LLA par agronomu, tagad varētu parakstīt spriedumu skolas bērzu birzs daļas iznīcināšanai. Ko gan par to teiktu viņa skolotāji, viņa tēvs?

 7. Pareizais skaits ir 140 bērzi. Stadions pilsētniekiem un iela caur birzi MŪSU ērtībai, un auto atgāzes deva sportotājiem. Koki tak pagātnes atlieka. Gāzt tik nost un būvēt asfalta “gaišo” nākotni.

 8. Domes priekšsēdētājs I. Trapiņš ir paziņojis, ka pie skolas tiks būvēts STADIONS, ne sporta laukums. Cena – 732000 Ls. Nozāģēti tiks – reizēm min ap 40, reizēm ap 100 – koki.

 9. Piekrītu ikšķilietei. Skola ir nonākusi atpalikušāko skolu skaitā 145 vietā valstī. Ko skolotājas sakarīgu var paveikt kā deputātes, ja skolu ir nolaidušas līdz atpalicībai. Jau trešo reizi ielīda deputātos, bet neko izglītības labā nedara tikai murgainus projektus bīda, kultūras kalnu, tagad olimpisko stadionu.

 10. Skola vairs neradina bērnus darbam un nopietnam mācībām. Skoleni nedrīkst fiziski darboties un nevar palīdzēt uzturēt esošo skolas stadionu. Ikšķiles skolas fizkultūras skolotāji arī nekad to nedarīs, kaut saņem ne mazu piemaksu par savu darbību. Vieglāk skatīties, prasīt un gaidīt, nevis izmantot to kas ir.Skolai tērē ļoti daudz naudas, bet atdeve?????

 11. pilnigi atbalstu Villerusa izteiktas domas,ierosinajumus un komentaros rakstito.Kadel aprobezojas ar deputatu iecerem,bet pilnigi nerekinas ar iedzivotaju uzskatiem?Labs stadions var eksistet tikai ar atbilstosiem statiem un vai ir aprekinats-cikta uzturesana izmaksas.Vai atkal no macibam brivaja laika to nevajadzes iznomat tidziniem,lai atpelnitu.Zel,ka musu vidusskolas pasniedzeji ir tik vienaldzigi un nekompetenti,lai naktu ar saviem gudriem priekslikumiem.

 12. pilniba var piekrist raksta autoram.Atbilstosajam skolenu skaitam sads stadions noteikti nav vajadzigs!!!Ja skolas pedagogi savestu kartiba atbilstosos sektorus un izpilditu programas prasibas:sleposanu,krosus,pargajienus,kas paredzeti mac.programas,stadions sevi neattaisnos.Bus vajadzigi stati,kas vinu uztures.Vispar interesanti,kas nacis ar sadu ideju-noteikti cilveks,kuram nav nekada sajega par sporta bazes uzturesanu.Nebus jau ari noslogojums.Vai tadel butu japosta birztalina?Nauda grandioza!!!!Jaiegadajas nepieciesamais inventars un nedaudz skolotaju entuziasms.To tiesam var uzskatit par nelietderigu naudas noraksanu.

 13. Pirmkārt jāremontē ielas un jāsakārto pilsētas zaļās dabas vietas, lai nedzīvojam kā džungļos. Sporta laukumus var sakārtot bez bērzu zāģēšanas. Labi, ka svēru sakārtoja.

 14. paredzētajā budžetā netiks realizēts: tirgus laukuma izveide, Ozolu ielas rekonstrukcija, t.sk. kanalizācijas ierīkošana, Elkšņu b.d., toties jau par 100 000 LVL ir veikta 800 gadu skvēra rekonstrukcija!!!, budžetā paredzēti 40277 Ls kultūras mantojuma centram “Tīnūžu muiža”, un 70 470 Dienas centram.

 15. Mans viedoklis par skolas sporta laukumiem veidojies no vairākiem apsvērumiem, vērojumiem un speciālistu sniegtās informācijas. Svarīgākais no tā: <br />
  1) Pamatkritērijs – skolas aprīkojumam jānodrošina izglītības programmu, tai skaitā arī Sporta mācību programmas, īstenošanas iespēju. Mācību priekšmetu standarti nenosaka kanoniskas prasības, bet pieļauj mācību satura variēšanu, līdz ar to arī aprīkojums dažādās skolās var būt (un Sporta mācību priekšmetā parasti ir) atšķirīgs. Piemēram, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai sporta nodarbībām ir tikai sporta zāle, bet Ikšķiles vidusskolai – sporta zāle, halle, sporta laukums vieglatlētikai (tas gan ir ārkārtīgi nolaists) , neliels futbola laukums (arī briesmīgi nolaists), daudzfunkcionāls asfaltēts laukums ar basketbola groziem. Skrējiens ar šķēršļiem, slēpošana un vēl daudz kas cits var notikt blakus esošajā birzī. Neskatoties uz sporta aprīkojuma būtisko atšķirību un iespējām par labu Ikšķilei, Latvijas skolu rangu tabulā 1. ģimnāzija ir vadībā ar 150,04 punktiem, bet mūsu vidusskola guvusi 145. vietu ar 0,65 punktiem.<br />
  2) Ikšķiles vidusskolas sporta laukuma projektēšanas gaitā arhitekts Laimonis Šmits lūdza informāciju IZM Sporta pārvaldei. Lūk, pārvaldes vadītāja v.i. J. Gorkša ieteikums: „ Pašreiz Latvijā vispārējās izglītības iestādēm nav reglamentētu sporta būvju normatīvu, bet, ņemot vērā Jūsu skolas skolēnu skaitu, būtu pietiekami būvēt komplekso sporta laukumu ar 250 m skrejceļa garumu un 1,25 m platumu.

 16. Cilvēki, vai tiešām esam zaudējuši pēdējās prāta paliekas, ka neredzam atšķirību starp cilvēkiem nepieciešamām lietām un kārtējām vēlmēm kādam savējam palīdzēt “sabīdīt lietas”?<br />
  Pilnībā piekrītu cien. raksta autoram. Kam mums tāda mēroga stadions ir vajadzīgs, pie tam uz jaukas atpūtas vietas – birztaliņas rēķina? Nevajag mēģināt ikšķiliešiem aizmālēt acis, kārtējo reizi slēpjoties aiz kultūras atbalsta vai bērnu fiziskās attīstības lozungiem.

 17. Ko tu tā centies mainīt nikus? – tāpat var redzēt, ko tieši tu raksti :)<br />
  <br />
  Tīnūžiem bērnudārzs par 200.000 jau pagājušajā gadā varēja uzsākt darbu, pat ar visu izpilddirektora nespēju kaut ko izdarīt. Vienkārši tāda summa būtu par mazu dalīšanai. Gandrīz pretim Rudzīšu Jāņa dzīvesvietai Daugavmalā divu nedēļu laikā tika uzbūvēta nepieciešamā apjoma biroja ēka.<br />
  <br />
  Estrādes jumtu par mijonu un muzeju par pusmiljonu nevajag!

 18. Vēl jau aizmirsts kad lemts ieguldīt 552959.68 Tīnūžu muižas ēkā to pārveidojot par bērnudārzu. Plus neskaitāmi tūkstoši deputāta Špēļa dēla vadītajā privātās ieroāu kolekcijas glabātavā (lasīt Ikšķiles novada muzejs). Ikšķiles novads ir spilgts piemērs kā norok naudu un iegūs vecos vēžus jaunā maisiņa, tikai maisiņš baigi dārgs.

 19. Kāda tad ir tā “atjaunināšana”. Vai putekļu nomazgāšana? Pirms visu noliegt vajag pakustināt smadzenes un pacensties saprast lietas. Ikšķilē gana bieži diletantu spriedelējumi un pat lēmumi par viņiem maz saprotamām lietām. Provinciālisma bruņinieki!

 20. Dienas centra projekts, ja reiz tas ir iesākts (lai nu kā tas gads nomuļļāts), ir loģiski jāturpina. Iebildumi pret nepiemērotas ēkas pirkšanu steidzamības kārtībā arī no manas puses paliek spēkā. Tāpat ir vērts kārtējo reizi atgādināt, ko vērti ir mūsu vadoņu solījumi. Izēstas olas vērtībā…<br />
  <br />
  Zilie kalni par 100T, stadions skolas vajadzībām par 700T (pa tūkstotim uz katru skolnieku!) un Šmita jumts estrādei ir vienas dziesmas vārdi, un Valdis šajā rakstā ir konsekvents, nevis pretrunīgs. Jo lielāks skaitlis, jo “bīdāmāks” projekts, bet tādēļ jau tas uzreiz nekļūst lietderīgāks.<br />
  <br />
  Estrādes (esošās būves) uzturēšana un varbūt arī renovēšana (es domāju atjaunināšana – lai ko tas vārds nozīmē būvniekiem) ir nepieciešama arī pēc esošās novada vadības sagādāto ekspertu atzinuma. Arī te neko Valdis nav sacerējis. Tikai atgādina 🙂

 21. Raksta autors pirms pāris mēnešiem aģitēja PRET jebkādiem estrādes restaurācijas-rekonstrukcijas darbiem. Arī dienas centra nepieciešamību autora pārstāvētā partija AI pagājušajā vasarā visiem spēkiem noliedza. Kurai pozicijai lai tic, kura ir tikai viszinības izrādīšana un ambīciju apmierināšana!

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu