Vai zobuārsts no Jaunā Laika saraksta ir labāks nekā citi?

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs realizē partijas „Jaunais laiks

To, ka Ikšķiles novada domē  valda partijas „Jaunais laiks” kandidātu sarakstā iekļauto personu atbalstīšana, apliecina Guntara Kurmja apstiprināšana par Ikšķiles novada domes izpilddirektoru, kuru priekšsēdētājs Indulis Trapiņš stādīja priekšā kā lielisku speciālistu, arī bez konkursa juristes vietu ieguvusī Dace Kļaviņa ar amatalgu 720,- LVL mēnesī.

Nu jau atbalstīšana sasniegusi apmēru, kad paredzēts jau uzņēmējdarbības atbalsts, kas kropļo godīgu konkurenci – materiāls no finanšu komitejas darba kārtības, kas gan tiek pasniegts atbalstāmajā „Ikšķiles novadā deklarētajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam” mērcē.

Šajā sakarā uzaicinu visus zobārstniecības pakalpojumus sniedzējus vērsties ar iesniegumu Ikšķiles novada domē un cerēt uz, vismaz tik pat dāsnu, atbalstu.
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Radiks” zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai Ikšķiles novada bērniem līdz 18 gadu vecumam

Ņemot vērā  SIA „Radiks”, reģ. Nr. 40003131304, jurid.adrese Skolas iela 7-1, direktores Dinas Kokoreviāas 2009.gada 27. oktobra iesniegumu (saņ. Reģ. nr. 1194) ar lūgumu piešķirt papildus Ls 350.00 līdzfinansējumu zobārstniecības pakalpojumiem Ikšķiles novadā deklarētajiem bērniem līdz 18 gadu vecumam un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,

dome, atklāti balsojot ar „______” balsīm,  „par”_____,„pret”_____,    „atturas”______, nolemj:

  1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 350,00 apmērā SIA „Radiks”, reģ. Nr. 40003131304, zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai Ikšķiles novada bērniem līdz 18 gadu vecumam,

Līdzfinansējuma finanšu līdzekļus paredzēt no Ikšķiles novada pašvaldības Pārvaldes budžeta līdzekļiem, kods 2512 – pievienotās vērtības nodoklis valsts budžetam.

 

 

Ikšķiles novada dome
“JAUNAIS LAIKS”
deputātu kandidātu saraksts
687.iecirknis – IKŠĶILES NOVADA DOME

 

 

 

Nr.
kandi-
dējot
Vārds,uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
“+”
Svītro
jumi
1 INDULIS TRAPIŅŠ 1961 SIA “AKNO” rīkotājdirektors 92 133 25
2 JĀZEPS MEIKŠĀNS 1937 pensionārs 176 25 49
3 JĀNIS SLUCKIS 1960 SIA “Flīzētājs” valdes priekšsēdētājs 179 34 37
4 DACE KĻAVIŅA 1976 SIA “Pils&Sēta” valdes locekle 203 14 33
5 IVARS VIĻUMS 1957 P/A “Līvi” ūdens apgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs 175 54 21
6 KASPARS KRŪMIŅŠ 1969 SIA “ANEK” valdes priekšsēdētājs 204 19 27
7 ĒRIKS ZIRNĪTIS 1969 SIA “NĪRKOF” valdes loceklis 213 12 25
8 OĻEGS RĪTIŅŠ 1969 Reval Hotel Latvija apsardzes dienesta vadītājs 218 8 24
9 SARMĪTE CELMA 1969 SIA “ARTAS BC” valdes locekle 198 26 26
10 KAZIMIRS NEKRAŠS 1945 IK “Kokvedējs” īpašnieks 210 10 30
11 DINA KOKOREVIČA 1961 SIA “RADIKS” rīktājdirektore 202 19 29
12 GUNTARS KURMIS 1969 SIA “Maxima Latvija” ēku ekspluatācijas inženieris 222 5 23
13 GATIS TURCIŅŠ 1977 SIA “Eldita” montāžas daļas vadītājs 214 11 25
14 RASMA SIMSONE 1960 Latvijas Pasts motorizētais pastnieks 213 9 28
15 ILONA IGALE 1981 SIA “Peslaks metālapstrāde” biroja adminstrators 212 11 27
16 ZANE BAIDEKALNE 1962 SIA “Andris” marketinga speciālists 213 11 26
17 ARVĪDS AKMANIS 1959 LATVENERGO elektrotīklu dispeāers 200 27 23

 

Kariess – tas ir zoba cieto audu bojājums kariesu izraisošas miklofloras darbības rezultātā. Zoba kariess – neatgriezenisks process. Jo ātrāk ir uzsākta ārstēšana, jo mazāks postījums tiek nodarīts zobam, līdz ar to mazāk nepatīkamu sajūtu pacientam.

Kariesa rašanās cēloņi:
Slikti tiek ievērota zobu higiēna; lielu daudzumu cukura un balto miltu saturošas pārtikas lietošana uzturā, vitamīnu, kalcija un fosfora trūkums organismā, svaigu augļu un dārzeņu nepietiekamība uzturā; fosfora nepietiekamība dzeramajā ūdenī; ekoloģija; iedzimtība. Bieži kariesa rašanās ir saistīta ar grūtniecību, kuras laikā notiek sievietes organisma fizioloģiska pārkārtošanās, ir lielākas prasības pēc kalcija. Kariesa attīstību bērnam veicina nepareizs uzturs un mātes slimības grūtniecības laikā.

Kariesa sākumstadijā parasti nav sūdzību. Tālākajā tā attīstībā bojātā zoba emalja kļūst mīksta: rodas primārais kariess. Šajā periodā parādās jūtīgums pret saldu, skābu, pret zobu birstītes pieskaršanos. Procesa attīstība izraisa dentīna bojājumu un karioza dobuma veidošanos (sekundārais kariess). Turpmākajā gaitā kļūst mīksts zoba dentīns, rodas asas sāpes, uz bojātās vietas nokļūstot ēdienam, karstam vai aukstam ūdenim, taāu sāpes pāriet pēc kairinājuma novēršanas (dziļais kariess).

Ja pacients savlaicīgi nedodas pie ārsta un kariozais process netiek apturēts, emaljas un dentīna bojājumus izraisošās baktērijas nokļūst zoba mīkstumā (pulpā) un rodas tās iekaisums – pulpīts. Neizārstēta pulpīta rezultātā iekaist zoba sakni aptverošie audi.

Atcerieties: ārstēšanai kariesa sākumstadijā pietiek ar vienkāršu plombas ievietošanu, taāu laikā, kad process ir jau ielaists, ir nepieciešama nopietnāka ārstēšana un līdz ar to arī lielāki līdzekļi.