Ikšķiles novada Tīnūžu pamatskola (reģ. nr. 4312900199) aicina pieteikties kandidātus vispārējās pamatizglītības skolotāja( ar matemātikas skolotāja kvalifikāciju) vakancei
Informācija par skolotāja vakanci:
Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
Darba apjoms: 0.3 likmes
Papildus pienākumi: matemātikas skolotāja aizvietošana slimības laikā
Darba apjoms: 1.8 likmes
Būtiskākie darba pienākumi:
Pildīt matemātikas skolotāja pienākumus .
Citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.
Prasības:
Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
Prast plānot un organizēt savu darbu;
Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes.
Atalgojums:
Atbilstoši tarifikācijai. Ir pašvaldības piemaksas.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Matemātikas bskolotāja vakancei” līdz 2016. gada 15. februārim (ieskaitot):
uz e-pastu : tinuzupsk@ikskile.lv vai
pa pastu Tīnūžu pamatskola, „Kalnliepas”, Tīnūži, Ikšķiles novadā, LV 5015, vai
iesniegt personīgi Tīnūžu pamatskolas administrācijā.
Uz interviju pretendentus plānots aicināt 2016. gada 16. februāri
Tālrunis informācijai: 65068802,26698640
Kontaktpersona: Tīnūžu pamatskolas direktores vietniece Ineta Mosāne