Šodien Ikšķilē Restauratoru diena!

2152
AAK Restaurātoru dienas Ikšķilē. Zundap.
AAK Restaurātoru dienas Ikšķilē. Zundap.

2010.gada 7.jūnija Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs

 Attiecīgi šim pasākumam ir sava mērķauditorija un atbilstošā gaisotne. Organizatori rūpējas lai tiktu saglabātas restauratoru dienas tradīcijas un formāts.