Biedrība „Iedzīvotāji” par piketu pie Ikšķiles pašvaldības domes.

Pašvaldība apgalvo, ka pikets pie domes bijis politiskas aģitācijas ierocis.

Ar šo noraidām apgalvojumu, ka BMX Freestyle apvienības aktivitātes saistītas ar politiku.

Lūdzam sabiedrību vērst uzmanību, ka Ikšķiles vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētāja Dace Čekele Ikšķiles novada domes sēdē paziņoja, ka notiek nepilngadīgu bērnu maldināšana, kas esot civillikuma un bērnu tiesību pārkāpums. Arī izglītības likums aizliedzot prasīt jebkādu informāciju no bērniem bez noteikta mērķa un skolas vadības saskaņojuma. Kā arī, ir noticis Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpums.

Visa paziņotā informācija ir vispārīga un nepamatota.

Šajā sakarā vēlamies norādīt, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 13.panta 1. punkts, nosaka: „(1) Bērnam ir tiesības brīvi izteikt savas domas, šajā nolūkā saņemt un sniegt jebkāda veida informāciju, tiesības tikt uzklausītam, kā arī tiesības uz apziņas un ticības brīvību. Bērna reliģisko piederību nosaka vecāki.”

Aicinām Ikšķiles vidusskolas vecāku padomi un administrāciju ATBALSTĪT BMX Freestyle apvienību un novērtēt jauniešu iniciatīvu un vēlmi darboties interešu grupās.