Dienas centrs, cerības un vilšanās

Ikšķiles Dienas centra  telpas. Plūdi.
Ikšķiles Dienas centra telpas. Plūdi.

Pirms nepilna gada bija prieks par pašvaldības vēlmi izveidot dienas centru. Pēc karstām diskusijām tika atrasta ēka, bijušais pārtikas veikals Daugavas prospektā, kurš tobrīd piederēja kādai privātkompānijai, lai arī par dārgu cenu, ēka tika iegādāta.

Atgādināsim, ka pašvaldība samaksāja par to Ls 98 000,  telpu remontam un labiekārtošanai šāgada budžetā paredzēti vēl Ls 50 000.

Šobrīd telpas praktiski netiek lietotas, tek jumts, tiek bojāts grīdas segums un sienu apdare,  un arī nākotnes ieceres visai neskaidras.  Aktīvi cilvēki bija uzsākuši pašpalīdzības pasākumu  “Mantu placis” , bet kādam tāda darbošanās likās bīstama un apgrūtinoša,  un iniciatīva ir nosmacēta.

Nu ir  parādījušās ziņas par “vērienīgu rekonstrukciju”, ir izstrādāts projekts, tiek plānoti darbi, un, izrādās, –  tagad aicināšot kopā arī Ikšķiles “organizāciju” pārstāvjus, lai diskutētu, ko darīt šajā centrā.

Kādēļ vajadzēja iegādāties ēku par 98 000Ls, lai tagad praktiski to nojauktu un būvētu ko jaunu?
Kādēļ nav veikta pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšana pirms projektēšanas uzsākšanas?
Kādēļ, meklējot speciālistu, kas vadīs šo centru, netika rīkots konkurss?  Vai tiešām pietiek vien ar piederību LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAI?

Ikskile.lv rakstīja.

Ikšķiles Dienas centram jauna vadītāja.

Kamēr atbildīgajās iestādēs tiek saskaņots Ikšķiles novada pašvaldības dienas centra rekonstrukcijas projekts, tikmēr darbu sākusi jaunā centra vadītāja Dita Lūka. “Ikšķiles iedzīvotājiem sasniedzama sociālā palīdzība dienas centrā, sakārtotas telpas, izpalīdzīgs un pretimnākošs kolektīvs,” tā savus mērķus definē jaunā vadītāja. Viņa norāda, ka Ikšķiles novadā ir ļoti daudz aktīvu cilvēku ar labām idejām un kuri vēlas palīdzēt tieši sociālajā sfērā.

Šobrīd Ikšķiles novadā tiek sniegta likumdošanā noteiktā sociālā palīdzība, tāpēc pakalpojumi, kas tiks izveidoti dienas centrā būs pilnīgi jauni. Dita Lūka, ilgus gadus strādājot sociālajā darba jomā,  iepazinusies arī ar citu pašvaldību dienas centriem, norāda, ka Ikšķiles centrs būs nedaudz citādāks. Tur zem viena jumta darbosies gan jaunieši, gan bērni un pusaudži, kā arī pensionāri. Lai centrs varētu kvalitatīvi veikt savas funkcijas, ēkā norisināsies ievērojamas pārmaiņas.

Dita Lūka prognozē, ka dienas centra rekonstrukcija varētu norisināties līdz nākamā gada vidum. Tikmēr jau tuvākajā laikā uz kopīgu diskusiju par dienas centra darbības veidu un plānotajiem pakalpojumiem tiks aicināti aktīvāko Ikšķiles organizāciju pārstāvji.

Zanda Tereško, Māris Zamovskis Ogres TV (zinas@ogrestv.lv).