Iedzīvotāju ierosinājumi un atsauksmes

Iespējamais satiksmes aplis Ikšķiles centrā. Vietā kur kustības problēmu nav.
Iespējamais satiksmes aplis Ikšķiles centrā. Vietā kur kustības problēmu nav.

Ikšķiles novada domē ir apkopojusi Iedzīvotāju ierosinājumus un atsauksmes par Detālplānojuma projektu „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā

 

Nr. p/k

Iesn.dat.

Iesn.reģ.Nr.

Iesniedzējs

Adrese

Viedoklis par projekta priekšlikumiem

Slēdziens

1.

03.09.2008

K-908/3-14

Mārtiņš Krasovskis

Lībiešu iela 7, Ikšķile

Viss projekta risinājums – pozitīvs

Novēl ātru projekta realizāciju

2.

11.09.2008

940-kol

Dzintra Masāne
Sarma Sproģe

Robežu iela 8, Ikšķile

Satiksme- aplis nav vajadzīgs
Sporta laukums-mazāks, rekonstruēt veco
Estrāde-esošai jāuzliek jumts, jauno kultūras namu būvēt kopā ar veco, to paplašinot

Noraida detālplānojuma priekšlikumus

3.

12.09.2008

Pa e-pastu

Zane Karpova
Inga Stakione

 

Satiksme- aplis – pozitīvs risinājums
Skolas un Peldu ielas pagarinājums – problemātisks
Skolas stadions – pozitīvs risinājums
Autostāvvietas pļavā – ļoti negatīvi
Kultūras nams – pozitīvs novietojums un risinājums

Jālabo detālplānojums, to pilnveidojot

4.

15.09.2008

946

Biedrība „Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē”(Laimonis Šmits Valdis Villerušs)

Ikšķile, a/k 10, Ikšķile LV-5052

Detālplāna priekšlikums nesatur racionālu un harmonisku perspektīvās apbūves, transporta infrastruktūras un labiekārtojuma plānojumu.

Vispirms izstrādāt teritorijas plānojuma Grozījumus
Sastādīt jaunus projektēšanas uzdevumus ēku projektēšanai
Veikt aptauju, kur un kādus objektus sabiedrība vēlas redzēt
Detālplānojuma piedāvāta redakcija ir jāaptur

5

15.09.2008

J-947

Roberts Jansons

Māras iela4, Ikšķile

Estrādi nedrīkst nojaukt
Kultūras namu būvēt laukumā starp kultūras biedrības namu un esošo estrādi
Pašvaldībai būtu jāsaremontē vecais kultūras nams un tur jāierīko arī muzejs.
Satiksmei jāslēdz Skolas iela pretī skolai
Peldu ielu pagarināt līdz Birzes ielai, bet neveidot apli.
Lielais stadions pie skolas nav vajadzīgs

Detālplānojuma projekts tiek uzskatīts par gaužām nepilnīgi pārdomātu un neatbilstošu iedzīvotāju interesēm

6.

15.09.2008

955 –kol
Iesniegums uz 5 lapām

Iedzīvotāji, kas prasa atbildi sūtīt Biedrībai „Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē”

Lejas, Vārpu, Puķu, Jāņa Kugas, Ķiršu ielu iedzīvotāji

Transporta kustības reorganizācijas priekšlikums – neatrisina transporta problēmas Skolas ielas rajonā
Kultūras nama projekts- neapmierina ne funkcionālais risinājums, ne arhitektūra
Kritizē domes darbību – esošā dome nevarēšot realizēt šo darbu apjomu

Pieprasa apturēt tālāku detālplānojuma un kultūras nama celtniecības projekta īstenošanu

7.

15.09.2008

P-958

Rita Pakalne

Skolas iela 5

Neapmierina kultūras nama projekts- ne funkcionāli ne vizuāli
Autostāvvietas – nav vietā
Nedrīkst nojaukt estrādi
Skolas stadions plānots par lielu, nedrīkst nozāģēt kokus

 

Noraida visu pilnībā

8.

16.09.2008

U-959

Ingūna Urtāne

Māras iela21 Ikšķile

Teritorijas plānojums ir galvenais pilsētvides plānošanā
Nepareizi ir tas, ka vispirms tiek veikta kultūras nama projektēšana un tikai pēc tam detālpānojums
Nav ievērota detālplānojuma izstrādes procedūra
Noraida detālplānojumā izvirzīto ideju par kultūras centra novietošanu brīvdabas estrādes teritorijā un secīgi, esošās brīvdabas estrādes faktisku iznīcināšanu

Uzskata, ka nepieciešams apturēt detālplānojuma pirmās redakcijas turpmāku virzību, turpināt darbu pie grozījumiem teritorijas plānojumā, konceptuāli atrisinot transporta shēmu un objektu novietni pilsētas centrālajā daļā

9.

16.09.2008

960-kol

4 personas

Zušu, Ganu, Māras ielas iedz.

Iebilst pret estrādes nojaukšanu
Detālplānojums neatrisina harmonisku centra plānojumu
Skolas stadions ir pārāk liels

Detālplānojums ir jāizstrādā saskaņā ar pilsētas ģenerālplānu

 

10.

16.09.2008

A-961

Muntis Auns

Lībiešu ielā 36, Ikšķilē

Iebildumi pret satiksmes organizāciju un apli
Nedrīkst likvidēt zaļo zonu un laukumu
Autostāvvietas nedrīkst būt zaļajā laukumā
Skolas stadions un jaunais kultūras nams – nav pārdomāti projekti

Detālplānojuma projekts – neatbilstošs Ikšķiles vajadzībām un ir noraidāms

11.

16.09.2008

B-962

Dagnija Bitlere

Lībiešu iela 36

Iebilst pret estrādes nojaukšanu
Detālplānojums neatrisina harmonisku centra plānojumu
Skolas stadions ir pārāk liels

Detālplānojums ir jāizstrādā saskaņā ar pilsētas ģenerālplānu

 

12.

16.09.2008

M-964

Vilnis Muižnieks

Lībiešu iela 22

Ir pret kultūras kompleksu estrādes vietā
Noraida apli un sporta laukumu

Noraida visu pilnībā

13.

16.09.2008

967kol

15. iedzīvotāji

Birze, Jāņu, Priežu, Rīgas, ielas iedz.
„Kalnozoli”

Nepiekrīt Strēlnieku ielas paplašināšanai
Sakārtot esošo skolas stadionu, nebūvēt jaunu
Apļa izbūve –apgrūtinoša
Projektētais kultūras centrs – nesamērīgi liels, renovēt veco kultūras namu.

Nepiekrīt piedāvātajam detālplānojuma variantam

14.

16.09.2008

968

Anonīmu iedzīvotāju iesniegums

Projekta teritorijai piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieki un iedzīvotāji

Nepiekrīt autostāvvietām zaļajā zonā
Pieprasa noteikt ēku augstumu, ne augstāk kā 10,0m
Daugavas senkrasts saglabājams kā dabas piemineklis

Nepiekrīt piedāvātajam detālplānojuma variantam

15

16.09.2008

969

Marina Veilande
Arnis Veiland

Birzes iela14, Ikšķile

Nedrīkst iznīcināt zaļo laukumu un estrādi
Centru atslogot no transporta, aplis neko neatrisina
Plānot jaunu transporta mezglu starp Ikšķili un Saulkalni, izbraukšanai uz Daugavpils šoseju.
Skolas stadions par lielu, sakārtot esošo stadionu.

Detālplānojums noraidāms

16.

16.09.2008

970 kol

24 iedzīvotāji

Birze, Pakalnu, Kārklu, Lakstīgalu u.c. Ikšķiles pilsētas iedzīvotāji

Nepiekrīt Strēlnieku ielas paplašināšanai
Sakārtot esošo skolas stadionu, nebūvēt jaunu
Apļa izbūve –apgrūtinoša
Projektētais kultūras centrs – nesamērīgi liels, renovēt veco kultūras namu.

Nepiekrīt piedāvātajam detālplānojuma variantam

17

16.09.2008

971 kol

 

Iesniedz Biedrība „Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē”- 232 iedzīvotāj kol. iesniegums

Ikšķiles pilsētas, Ikškiles l.t  Tīnūžu un Rīgas pilsētas iedzīvotāji

Iebilst pret estrādes nojaukšanu
Detālplānojums neatrisina harmonisku centra plānojumu
Skolas stadions ir pārāk liels

Detālplānojums ir jāizstrādā saskaņā ar pilsētas ģenerālplānu

 

18.

11.09. 2008.

Š-941

A.Štromanis

Lībiešu iela 56

Nav nekādu tehniski- ekonomisku rādītāju. Apli nevajag, tas ir galīgi nederīgs risinājums. Strēlnieku ielai nav vajadzīgs 2- joslu brauktuves risinājums.
Kāpēc dome noraidīja A.Asarīša projektu?

 

Noraidīt detālplānojumu

19.

16.09.2008

A-973

Maija Avota
Ieva Niedre
„Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē

 

Kategoriski iebilst pret detālplānojumā paredzēto apbūvi dabas pamatnes teritorijā

Iebilst pret detālplānojumu. Vērsīsies tiesā, ja šis detālplānojums tiks virzīts tālāk

20.

02.09.2008.

Pa e-mail

Marta

 

Par jauna kultūras nama celtniecību

Atbalsta detālplānojumu

Atsauksmes reģistrētas atsauksmju grāmatā

21..

29.08.2008

 

E.B. (nesalasāms)

 

Detālplānojums padarīs šīs teritorijas funkcionālākas, daudz kas jau bija agrāk nepieciešams.

Atbalsta detālplānojumu

22

01.09.2008

 

I.Viļums

 

Tiek atvirzīta autotransporta atvirzīšana no skolas

Atbalsta detālplānojumu

23

01.09.2008

 

Mežaraupe

 

Detālplānojumu Skolas ielā atbalstu.

Atbalsta detālplānojumu

24.

01.09.2008

 

A. Latišs

 

Ar rotācijas apļa izbūvi tiek atvieglota transporta kustība, transports tiek novirzīts no skolas

Atbalsta detālplānojumu

25

01.09.2008

 

Iveta Valpuski un
D (nesalasāms)

 

Jauns stadions nepieciešams, detālplānojums ir veiksmīgs, jo attīsta infrastruktūru.

Atbalsta detālplānojumu

26.

01.09.2008

 

Gunārs Freidenfelds

 

Tiek atrisināts stadiona jautājums, apļveida kustība Skolas ielā nodrošina labāku transporta plūsmu

Atbalsta detālplānojumau

27.

01.09.2008

 

Līga Driķe

 

Skola ielas kvartāla detālplānojums ir progresīvs risinājums skolas un kultūras centra teritorijas labiekārtošanai un tālākai attīstībai

Atbalsta detālplānojumu

28.

01.09.2008

 

I.Kivkucāns

 

Pret skolas sporta laukuma izveidošanu var iebilst tikai cilvēki, kuriem nav bērnu. Jādomā par esošā kultūras nama renovēšanu vai nojaukšanu, tas ir kauns pilsētas centrā.

Atbalsta detālplānojumu

29.

01.09.2008

 

E.Viķelis

 

Skolas ielas kvartāla detālplānojums ir progresīvs risinājums

Atbalsta detālplānojumu

30.

05.09.2008

 

Aivars Kašš

 

Atbalsta centra ielu rekonstrukciju ar riņķa kustības izveidošanu, jaunas estrādes un tautas nama būvi, arī sporta laukuma būvi pie skolas. Projekta oponentiem iesaka padomāt – vai viņi cīnās par savas pilsētas un savu bērnu nākotni, vai arī tā ir personīgo antipātiju risināšana ar sabiedriskās domas piesaisti.

Atbalsta detālplānojumu

31.

05.09.2008

 

Juris Ābeltiņš

 

Detālplānojuma atrisina transporta kustības organizēšanu ne tikai pie skolas. Īpaši atbalsts stadiona izbūvi.

Atbalsta detālplānojumu

32

08.09.2008

 

Aivars Pilenieks

 

Riņķveida kustība uzlabo transporta plūsmu. Stadions pie skolas ir nepieciešamība.

Atbalsta detālplānojumu

33

08.09.2008

 

Renāte Panova

 

Ikšķiles estrāde ir savu laiku nokalpojusi.
Vajadzētu to modernizēt ar jumtu, bāra telpu, autostāvvietu. Neieciešami bērnu atpūtas laukumi un atrakciju laukumi.

Atbalsta detālplānojumu

34.

08.09.2008

 

Andris R.

 

Šis kultūras centrs padarīs Ikšķiles pilsētu pievilcīgāku.

Atbalsta detālplānojumu

35.

08.09.2008

 

S.Grahoļska

 

Ikšķiles pilsēta sen ir pelnījusi savu kultūras centru. Atbalstu projektu un ar nepacietību gaidu tā īstenošanu. Visi būs apmierināti.

Atbalsta detālplānojumu

36

08.09.2008

 

Žanna Kuzmuka

 

Atbalsta apsākuma īstenošanu, centrs nesīs kultūras attīstību mūsu skaistajā pilsētā.

Atbalsta detālplānojumu

37.

09.09.2008

 

I. Ņikilova

 

Atbalsta kultūras centra būvniecību, un ceļa sakārtošanu gar skolu.

Atbalsta detālplānojumu

38

08.09.2008

 

R.Grahoļskis

 

Atbalsta projektu, cerams, ka šajā projektā tiks ieguldīta arī ES nauda.

Atbalsta detālplānojumu

39

10.09.2008

 

Lāsma Zēna, Inese Cjoskāne,
Kārlis Sakss

 

Ikšķilē ir nepieciešams jauns kultūras nams, skolas stadions. Peldu ielas turpinājums un aplis atvieglos satiksmi pilsētā.

Pilnībā atbalsta detālplānojumu

40

10.09.2008

 

Elga Bulate

 

Esmu par jauno kultūras namu. Stadionu varētu arī citur, vai arī to pabīdīt, lai saudzētu bērzus.

Atbalsta detālplānojumu

41.

10.09.2008

 

Vineta Skuāa

 

Esmu par detālplānojumu, jo beidzot būs sakārtota iebraukšana un izbraukšana no Ikšķiles un arī gar skolu. Bērniem jau sen nepieciešams normāls stadions. Visi Ikšķilieši ir pelnījuši jaunukultūras namu.

Atbalsta detālplānojumu

42.

10.09.2008

 

Aija Katkovska
Anita Siliņa

 

Atbalsta : apļveida krustojumu, kultūras centra būvniecību, stadiona izbūvi.
Iebilst: pret autostāvvietu izbūvi. Varētu būt mazākas. Iesaka: pretī Skolai veidot gājēju pāreju trotuāra galā, lai bērni neveido taciņu pāri pļavai.

Atbalsta detālplānojumu

43.

11.09.2008

 

Jānis Smelters

 

Atbalsta projektā piedāvātos risinājumus

Atbalsta detālplānojumu

44

11.09. 2008

 

D.Ozoliņa

 

Atbalstu skolas stadiona izbūvi

Atbalsta detālplānojumu

45

11.09.2008

 

Aivars Taukulis

 

Brīnišķīgs projekts, lai veicas to ātrāk izbūvēt.

Atbalsta detālplānojumu

46.

11.09.2008

 

A.B. (nesalasāms)

 

Atbalstu skolas stadiona izbūvi.

Atbalsta detālplānojumu

47.

11.09.2008

 

A.Brūmelis

 

Brīnišķīgs projekts!

Atbalsta detālplānojumu

48.

11.09.2008

 

R.Volonte

 

Esmu ieinteresēta, lai skolēniem ir jauns stadions, lai skolas priekšā samazinātu mašīnu plūsmu.

Atbalsta detālplānojumu

49.

11.09.2008

 

S.Zirne

 

Atbalstu kultūras nama būvniecību

Atbalsta detālplānojumu

50.

11.09.2008

 

D. Neilands

 

Gribu lūgt celt stadionu, skolēniem tas ir ļoti nepieciešams. Bērzus iestādīsim no jauna.

Atbalsta detālplānojumu

51.

11.09.2008

 

Kalniņš

 

Atbalsta apļa būvniecību, tas nodrošinās satiksmes drošību, kā arī ērtu piekļūšanu skolai.

Atbalsta detālplānojumu

52.

11.09.2008

 

Āboliņš

 

Izstrādātais detālplānojums ir pieņemams un atrisinās satiksmes problēmas. Atbalstu stadiona izbūvi pie skolas. Ceru, ka detālplānojums tiks akceptēts.

Atbalsta detālplānojumu

 

Piezīmes:

  • Pēdējais ieraksts Ierosinājumu žurnālā par detālplānojuma „Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā” pirmās redakcijas pilnveidošanu atzīmēts 11.09.2008. iesniedzējs –Āboliņš.
  • Atsauksmes apkopotas saskaņā ar Ikšķiles novada domē iesniegtajām vēstulēm.