Ikšķiles pašvaldība steidz tirgot visu ko var, jo pašvaldības budžetā ir iztrūkums aptuveni 1 000 000 euro (viens miljons).

Ikšķiles novada domes maksātnespējīgais priekšsēdētājs Indulis Trapiņš nespēj atteikties no sev tik ierastā biznesa – zemes tirgošanas un izmantot bērnudārza būvniecībai pašvaldības zemi liekas izšķērdīgi, jo
ir lieliska iespēja sabojāt “Lībiešu parka” teritoriju un uzcelt kārtējo būvi, kas ir nepietiekoša jau celšanas brīdī.

Par izsolāmo objektu – Ikšķiles novada pašvaldība ir ieguldījusi naudu detālplānojuma izstrādes uzsākšanai lai zemes gabalu sadalītu apbūves gabalos, taču pabeigt detālplānojumu nespēj.

Izsolē nonākušie Gobu ielas 19 apbūves gabali Ikšķiles pilsētas teritorijā, būtu daudz vērtīgāki, ja tur celtu jauno bērnudārzu.
Uzceļot bērnudārzu Gobu ielā, tiktu atslogota satiksmes plūsma Ikšķiles centrā, bērni varētu atrasties daudz tīrākā vidē un dabiskākā vidē, pašvaldībai būtu motivācija attīstīt komunikāciju izbūvi.

Kā otrs attīstības veids būtu pabeigt detālplānojumu, izbūvēt elektrības pieslēgumus, izbūvēt Gobu ielu izmantojot pašvaldībai piederošo karjeru un “Ikšķiles māja” tehniku.
Pēc darbu pabeigšanas šādi apbūves gabali būtu izsolāmi par daudz augstāku cenu.

Diemžēl tas noteikti nenotiks jo alkatība iegūt mazu naudu pašvaldībai bet ļaut kādam savējam nopelnīt visu pārspēs, jo “kur mežu cērt tur skaidas lec”.

Pašvaldības mājaslapā apzināti tiek apkrāpti potenciālie pircēji, jo jau uz otro pēc kārtas izsoli tiek minēta nepareiza adrese Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā, kaut realitātē īpašumi atrodas Ikšķiles pilsētas teritorijā. Dezinformācija par īpašumu adresi iespējams veikta apzināti, lai mazinātu pircēju interesi un veiktu izsoli par
labu kādai konkrētai personai.

Samazināta arī otrās izsoles sākuma cena – no 180 000 eiro uz 150 000 eiro.

Tajā pašā laikā mēs varām ieteikt pircēju, kas vēlās atrast zemi bērnudārzam.

Guntars Kurmis, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors, par zemi bērnudārza būvniecībai :

….Vēl viens ļoti svarīgs faktors – šī vieta jau ir pašvaldības īpašums, tāpēc nav nepieciešami papildu līdzekļi vietas iegādei. Neskatoties uz pēckrīzes stāvokli, nekustamā īpašuma jomā zemes gabala cena, kura vajadzīga dārziņa izveidei, varētu sasniegt 300 000– 400 000 eiro.
(Citāts G.Kurmja teiktā. Ikšķiles vēstis, 2015.gada februāra numura)

Ir gan mums interesanta pašvaldība – kad zeme jāpērk, tad par 300 00-400 000 euro, bet, kad jāpārdod, tad par 150 000, un arī tad vēl paliek cerība uz nākamo izsoli, kur iespējama jau ar lejupejošu soli:)

Ir ļoti grūti vai pat neiespējami izsekot, kurš detālplānojums vai kārtējais īpašums pieder pašvaldībai, kā arī notika šoreiz, jo tiek “žonglēts” ar kadastra numuriem vai vietu un māju nosaukumiem.

Ar šādiem darījumiem tiek nozagta iespēja pilsētas un novada attīstībai.

Par izsoli:
informācija no http://ikskile.lv/izsoles
Ikšķiles novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus – neapbūvētus zemes gabalus Ikšķiles novadā, Tīnūžu pagastā:

Gobu ielā 1, kad.nr.74940150600, platība 0,2547 ha,
Gobu ielā 2, kad.nr.74940150601, platība 0,1223 ha,
Gobu ielā 4, kad.nr.74940150603, platība 0,2421 ha,
Gobu ielā 5, kad.nr.74940150602, platība 0,2454 ha,
Gobu ielā 8, kad.nr.74940150605, platība 0,2428 ha,
Gobu ielā 9, kad.nr.74940150604, platība 0,2522 ha,
Gobu ielā 11, kad.nr.74940150606, platība 0,1452 ha,
Gobu ielā 12, kad.nr.74940150607, platība 0,2427 ha,
Gobu ielā 13, kad.nr.74940150608, platība 0,1525 ha,
Gobu ielā 15, kad.nr.74940150594, platība 0,1431 ha,
Gobu ielā 17, kad.nr.74940150595, platība 0,1237 ha,
Gobu ielā 19, kad.nr. 74940150596, platība 0,1344 ha,
Gobu ielā 20, kad.nr.74940150590, platība 0,1282 ha,
Gobu ielā 21, kad.nr.74940150597, platība 0,1399 ha,
Gobu ielā 22, kad.nr.74940150591, platība 0,1277 ha,
Gobu ielā 23, kad.nr.74940150598, platība 0,1353 ha,
Gobu ielā 24, kad.nr.74940150593, platība 0,1205 ha,
Gobu ielā 25, kad.nr.74940150599, platība 0,1426 ha,
Kārklu ielā 50, kad.nr.74940150592, platība 0,1214 ha,
“Gobu iela”, kad.nr.74940150610, platība 0,6798 ha,
“Ceļš gobās”, kad.nr.74940150609, platība 0,2276 ha.
Visi nekustamie īpašumi tiek pārdoti kopā kā viens pirkuma priekšmets.

Izsoles sākumcena ir 150000 euro. Nodrošinājums 15000 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar pārskaitījumu uz Ikšķiles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000013714, bankas
kontu Nr.LV16UNLA0033300130005, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
Augstākās nosolītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic 30 dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 25.maijam plkst. 19:00

Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā darba
dienās plkst.:
P. 8:30-13:00, 14:00-19:00;
O., T., C. 8.30-12:00, 12.30-17:00,
P. 8.30-15:00.

Izsole notiks 2015.gada 26.maijā plkst. 1700 Peldu ielā 22, Ikšķilē,
Ikšķiles novadā, 3.stāvā, 302.kabinetā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Izsolāmo nekustamo īpašumu dabā uzrādīs Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Biruta Groza iepriekš pa tālruni 65036118 saskaņotā laikā.

 

3 KOMENTĀRI

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu