Ikšķiles pilsētas centrs sešu viedo rokās

Uz pašvaldības aicinājumu piedalīties metu konkursā „Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīzija un satiksmes organizācija pilsētas centrālajā daļā

!!! Ņemot vērā, ka publiskās apspriešanas nebūs, un visu izlems žūrija –

8.2.1. žūrijas komisijas priekšsēdētājs – Guntars Kurmis, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors;

8.2.2. Anda Kauliņa, Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes vadītāja;

8.2.3. Zigurds Zēns, Ikšķiles novada domes deputāts;

8.2.4. Oskars Koemecs – transportbūvju inženieris;

8.2.5. Regnārs Baumanis, VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Ogres nodaļas vadītājs;

8.2.6. Māra Kalvāne, SIA „Metrum” teritorijas plānotāja;

Un tikai viņi būs tie, kas noteiks, kā nākotnē izskatīsies Ikšķiles centrālā daļa, jo pēc uzvarētāja paziņošanas tiks slēgts līgums par projektēšanu, tad „pingvīniem” (Otto Ozola parastās tautas apzīmējums grāmatā „Latvieši ir visur”) atliks vien noskatīties un samaksāt. Projekta aptuvenās izmaksas no 550000- 1090000 LVL (saskaņā ar pretendentu aprēķiniem). Tas, kas mums, Ikšķiles iedzīvotājiem šobrīd ir ļauts – „Savus komentārus un ieteikumus sūtīt konkursa atbildīgajai sekretārei Marutai Viļumai, e-pasts: maruta.viluma@ikskile.lv”.

Ņemot vērā, ka domes sēdēs tika lemts tikai par komisijas sastāvu, kamēr ar konkursa nolikuma saturu deputāti netika iepazīstināti, un par to netika lemts, uzskatu, ka pat konkursa uzdevums: Peldu ielas pagarinājums un savienojums ar Birzes ielu ir tendenciozs un konkursa pretendētu iespējamos risinājumus ierobežojošs.

Aicinu sūtīt ierosinājumus – tajā skaitā par publiskās apspriešanas nepieciešamību pirms pieņemt lēmumu par projektēšanas uzsākšanu!


4. Konkursa objekts ir Ikšķiles pilsētas centra teritorija – Skolas iela (posmā no Birzes līdz Lībiešu un Strēlnieku ielai), Strēlnieku iela (posmā no Skolas ielas līdz Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajai ēkai), Lībiešu iela (posmā no Skolas ielas līdz Peldu ielai), potenciālais Peldu ielas pagarinājums līdz Birzes ielai, Birzes iela (posmā no Skolas ielas līdz Priežu ielai) un tai blakus esošais parks (birzs), laukums pretī Ikšķiles vidusskolai, kā arī apkārt pieguļošās teritorijas un saistītās sabiedriskās ēkas – Ikšķiles vidusskola, estrāde, tautas nams, pašvaldības administratīvā ēka ar doktorātu, pasts (piedāvājumā var ietvert arī plašāku teritoriju).

5. Konkursa uzdevums ir izstrādāt šādus risinājumus:

5.1. Peldu ielas pagarinājums un savienojums ar Birzes ielu;

5.2. transporta, tai skaitā velotransporta un gājēju kustības organizācijas plāns;

5.3. skolēnu autobusa droša piekļūšana Ikšķiles vidusskolai, pēc iespējas samazinot vai novēršot nepieciešamību skolēniem šķērsot ielu pēc izkāpšanas autobusa pieturā;

5.4. iespēja privātajam autotransportam pievest skolēnus pie Ikšķiles vidusskolas, pēc iespējas samazinot vai novēršot nepieciešamību skolēniem šķērsot ielu;

5.5. ar skolēnu pārvadāšanu nesaistītās satiksmes plūsmas maksimāla novirzīšana no skolas galvenās ieejas;

5.6. Ikšķiles tautas nama pieejamība gan sabiedriskajam, gan privātajam autotransportam;

5.7. Ikšķiles novada pašvaldības administratīvās ēkas pieejamība gan sabiedriskajam, gan privātajam autotransportam;

5.8. automašīnu stāvvietas pie tautas nama un estrādes (arī pasākumos ar lielu apmeklētāju skaitu);

5.9. autobusu stāvvietas pie vidusskolas un tautas nama;

5.10. citi pretendenta piedāvātie risinājumi, kas pilnveido Ikšķiles pilsētas centrālā laukuma vīziju un satiksmes organizāciju pilsētas centrālajā daļā, tai skaitā satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi.

Līguma slēgšana par detālplānojuma un tehniskā projekta izstrādi, un autoruzraudzību

14.1.  Pēc godalgu izmaksāšanas pasūtītājs uzaicina konkursa uzvarētāju uz sarunu procedūru (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu) par līguma slēgšanu par konkursa objekta detālplānojuma, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību;

Iveta Mežaraupe