Paldies, paldies, paldies!

1.septembris Ikšķilē.
1.septembris Ikšķilē.

Grūti iedomāties, kas cilvēkiem šajā smagajā laikā dod spēku, jo gandrīz katru ir skārusi ekonomiskā un valstiskā krīze.
Manā dzīvē ir trīs svarīgas lietas – bērni, ģimene un darbs.
Pirmajā septembrī arī maniem bērniem ir Zinību diena, un kopā devāmies uz svinīgo pasākumu estrādē. Daudz jauku mirkļu sagādāja svinību dalībnieki, kuri bija varonīgi izturējuši karstos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Paldies skolotājām, kas ieguldīja lielo darbu, lai sagatavotu priekšnesumus, paldies dziedošajai ģimenei par priekšnesumu!

Bet nevaru noklusēt arī tā saucamo darvas karoti svētkos. Nezinu, kā pārējos, bet mani ļoti aizskāra cienījamās Ikšķiles vidusskolas direktores uzruna. Lai arī skaisti skanēja ievada vārdi, bet brīdī,  kad tika teiktas pateicības, īpaši izcelti bija trīs pašvaldību pārstāvoši kungi, kuri tapa cildināti kā galvenie naudas devēji (piedodiet, vai viņi ziedojuši savus personīgos  ietaupījumus?), un tikai  pēdējos pieminēja vecākus, kam patiesībā pirmajiem jāsaņem apsveikumi un Lielais Paldies  – par izturību un atbalstu, par samaksātajiem nodokļiem, kas ļauj ko būvēt un remontēt.

Katru rītu ejam uz darbu, par padarīto darbu saņemam algu, no kuras tiek maksāti nodokļi.
Par saviem īpašumiem – zemi un namiem – savu artavu maksājam  novada budžetā. Mūsu visu sarūpētā nauda nonāk pašvaldības rīcībā, kuras tiešais uzdevums arī  ir rūpēties par sadzīves labklājību Ikšķiles novadā.

Kungiem vajadzētu gaidīt, lai vecāki novērtē viņu paveikto, un cerēt uz uzslavām no vecāku – naudas pelnītāju puses, nevis no skolas vadības, kura ir pilnībā atkarīga no pašvaldības. Šobrīd tas viss izskatās pēc tāda farsa un pašslavināšanās.

Piedodiet, ja mans rakstītais neliekas aktuāls, bet šajā grūtajā laikā skatoties, kā katrā skolas pasākumā arvien vairāk laika aizņem klanīšanās atsevišķiem pašvaldības darbiniekiem,  nespēju vairs klusēt.

Mēs maksājam nodokļus, un tādēļ ir „labā pašvaldība”, kura var ko atļauties, nevis otrādi.

Paldies visiem vecākiem kas palīdz veidot novada budžetu. Paldies skolotājiem par izturību. Paldies tiem kas labi savu darbu padarījušī.

Ikšķiles vidusskolas skolēnu māmiņa un naudas pelnītāja