Par siltuma tarifiem Ikšķilē

Kādēļ Ikšķilē dārga apkure? Tādēļ, ka mums tiek nodrošināts siltums mājās un to apkārtnē.
Kādēļ Ikšķilē dārga apkure? Tādēļ, ka mums tiek nodrošināts siltums mājās un to apkārtnē.

Siltums ir svarīgs visiem un pārmaksāt negribam, tad rēķinam paši.

Līdz šim P/A Līvi tarifs bija aprēķināts pēc metodikas, kura kādreiz bija iegūta no Ogres.
Aprēķinātais siltuma tarifs no 01.10.2008.  pie gāzes bāzes cenas 235 Ls/1000 m3. Tas bija spēkā līdz 01.11.2010 gadam.
Siltuma tarifu aprēķina dokumentiem jābūt pieejamiem Ikšķiles pašvaldībā.

Tabula 1
http://s56.radikal.ru/i151/1109/50/d8f98bb002d3.jpg

Tā ir reālā tabula par  2010 gadā siltumapgādes dienesta izdevumiem: (Ls/gadā). Tā bija legāli saņemta no PA Līvi, bet pārgrupēta pa izdevumu grupām. Kopējie cipari nebija izmainīti.

Tabula 2
http://s60.radikal.ru/i170/1109/7e/4abf8b229269.jpg

I. Faktiskā iecirkņa darbinieku Darba alga sastādīja 24707 Ls, bet tarifā ielikti 34261 Ls.
Reālie izdevumi bija mazāki par 9554 Ls.
Pēc algu samazināšanas 2009. gadā visa darba algas ekonomija palika tarifā. Ne viens santīms netika pārskaitīts uz valsts budžetu, kā prasa likums,  tāpēc, ka tā nebija budžeta nauda, bet tarifa nauda, un to nevar pārskaitīt budžetā. Rodas jautājums, vai darba algas pazemināšana tiem darbiniekiem, kuri algas saņēma no tarifos iekļautās naudas bija likumīga? Vai arī pēc algu samazināšanas  bija jāsamazina siltuma tarifu uz 9554 Ls? Tas nebija izdarīts.
Reāli darbinieki saņēma mazāku darba algu, bet iedzīvotājii un organizācijas maksā par siltumu pēc vecā tarifa.
Pēc pozīcijas Darba alga pārmaksāti   9554 Ls (+27,9%)

II. Nākoša pozīcija tarifā Pieskaitāmas izmaksas rāda administrācijas darba algas daļu, kura paņemta no siltuma tarifa.
Tarifā paredzēti 17887 Ls, bet, kad atnāca jauns direktors, reāli šī summa  palielinājās līdz 22456 Ls, tātad par 4569 Ls. Šeit vispār nav nekādas loģikas. Darba algu darbiniekiem samazināja, tajā paša laikā palielināja administrācijas štatu vai algu.
Pēc pozīcijas Pieskaitāmas izmaksas var būt nepamatoti iztērēti   4569 Ls (-20,3%)

III. Nākoša pozīcija tarifā Pārējas izmaksas.
Domē iesniegtajā paskaidrojuma tabulā paradīts atšifrējums. Tas ir kursi, adm. telpu uzturēšana, maksa par elektrību adm., sakaru izdevumi, degviela, bankas pakalpojumi, un tā tālāk. Nevar viņi krietni izaugt.
Tarifā paredzēti izdevumi 7598 Ls, pēc fakta 2010 gadā izlietoti 12263 Ls, kas ir  par 4655 Ls, vai 38% vairāk.
Pēc pozīcijas Pieskaitāmas izmaksas var būt nepamatoti izlietoti 4655 Ls. (-38%)

IV. Elektrība.
Tarifā paredzētie izdevumi 14198 Ls, bet 2010. gadā  tika iztērēti  tikai 7197 Ls. Šeit starpība 7001 izlietota nelikumīgi.
2008. gadā karstā ūdens piegāde bija centralizēta, jo mājās vēl nebija uzstādīti individuālie siltuma mezglu. Tajā laikā katlu māja stāvēja divi jaudīgi sūkņi, kuri sūknēja karsto ūdeni uz visām mājām. Bet 2010. gadā šo sūkņu jau nebija. Tagad sūkņi stāv katras mājas siltummezglā, un iedzīvotāji maksā pēc mājas komunālā elektroskaitītāja par cirkulācijas sūkņiem. Bet vēl viņi maksā arī caur siltuma tarifu par neesošiem sūkņiem.
Pēc pozīcijas Elektrība nepamatoti pārmaksāti   7001 Ls (+49,3%)

V. Gāze .
Gāzes cena mainījusies katru mēnesi. Sakarā ar to, apstiprina ne viens tarifu uz siltumu, bet tarifu tabulu, kura ir atkarīga no gāzes cenas konkrētā mēnesī. Tādu tabulu sastādīt ir  vienkārši. Ņēmām bāzes tarifu, kas redzams tabulā pašā augša, un tajā  mainījām tikai vienu pozīciju – Kurināmais.
Šajā pozīcijā aprēķinājām gāzes maksu, atkarība no tās cenas LG (Latvijas Gāze) tabulā.
Gāzes cena LG izskatās tabulveida: LG gāzes cena atkarīga no gāzes cenas biržā. Nekādas citas pozīcijas nemainās.
Tāpēc tarifā ieliktie izdevumi uz kurināmo tik krietni atšķiras. Tarifā ielikti izdevumi 326478 Ls, bet reālie izdevumi  2010 gadā bija tikai 222300 Ls, atšķirība ir 104178 Ls.
Bet budžeta uz 2011 gadu par kurināmo piegādi var būt ielikti izdevumi 326478 Ls (bez PVN), bet reāli jāieliek tikai 222300 Ls. Starpība ir 104178 Ls. Ielikti tāpēc, ka 326478 Ls ir ielikti ka izdevumi uz kurināmo apstiprinātajā tarifā. Tas nekas, ka tā bija 2008 gadā.

Pārējās pozīcijas maz atšķiras no fakta, tur viss kartība.

Tā kā reālie izdevumi par gāzi 2010. gadā bija 222300 Ls, ieliksim šo ciparu uz Tabulu 1, (dzeltena krasa) un nemainot citas pozīcijas, iegūsim reālo vidējo siltuma tarifu 2010. gadā

Tabula 3
http://s001.radikal.ru/i194/1109/3e/b03e1a4d1478.jpg

Redzam, ka reāli iedzīvotāji pirka 2010. gadā siltumu pēc  47,85 Ls/MWh,  un organizācijas pēc 43,50 Ls/MWh.

Kāpēc tik krietni atšķiras tarifu cenas starp iedzīvotajiem un iestādēm? Ka redzam tabulā, pie tarifa iedzīvotajiem vēl klāt iet tā sauktais priekšnodoklis 13%  21698 Ls apmērā.
Tas ir tāpēc,  ka  P/A Līvi par materiāliem un kurināmo  2008 gadā maksāja 18% PVN, bet iedzīvotāji par gāzi un siltumu maksāja tikai 5% PVN. Šo starpību starp nodokļiem 18-5=13% 2008. gadā bija jāieliek tarifā iedzīvotajiem, tāpēc, ka bijušajiem P/A Līvi nepārdod gāzi, elektrību, materiālus  un t.t. ar pazemināto PVN par 5%.

Bet 2010. gadā Latvijas Gāze ieveda diferencēto PVN iekasēšanu iedzīvotajiem un organizācijām.  PA Līvi uzrakstīja Latvijas Gāzei iesniegumu, kurā uzrādīja proporciju starp izlietoto gāzes daudzumu siltuma ražošanai starp iedzīvotajiem un organizācijām. Un LG iekasēja PVN diferencēti, no gāzes daļas iedzīvotajiem – 5%, no gāzes daļas organizācijām – 18% . No tā laikā tarifu tabulā pozīcija  Plānots priekšnodoklis 13% jau bija nelikumīga. Un to steidzīgi bija jāizņem no tarifa. Par šo stāvokli bija informēts jaunais direktors J.G. Rubenis, bet viņš neko neizdarīja. Var būt no 2011. gada 1. jūlija, saskaņā ar jauniem gāzes nodokļiem jautājums būs neaktuāls, bet 1,5 gadā laikā PA Līvi nelikumīgi iekasēja no iedzīvotajiem PVN starpību 13% par kurināmo. 2011. gadā nelikumīgi bija iekasēti 21698 Ls. (+100%)

Pēc visam pozīcijām ir pārmaksāts:
1.      Darba alga – 9554 Ls
2.      Pieskaitāmas izmaksas – 4569 Ls
3.      Pārējas izmaksas – 4655 Ls
4.      Elektrība – 7001 Ls
5.      Priekšnodoklis par gāzi iedzīvotajiem – 21698 Ls
KOPĀ – 47477 Ls par 2010 gadu.

Var būt vajag izdarīt finanšu auditu par lietderīgas finanšu izlietošanu bijušā P/A Līvi. Izskatās tā, ka speciāli bija izdarīta PA Līvi likvidācija, lai noslēpt visus tās pārkāpumus.

Paskatīsimies, par cik bija lielāks tarifs 2010.gadā. Ierakstīsim Tabulā 3 ar sarkanu krāsu iezīmēto skaitļu vietā reālos skaitļus no teksta I-V punkta.

Tabula 4
http://s06.radikal.ru/i179/1109/8e/0a37e352fdef.jpg

Paskatīties uz tarifu starpību starp iedzīvotajiem un organizācijām. Tikai 38 santīmi. Tādā  gadījumā nav nekādas jēgas dalīt tarifu starp iedzīvotajiem un organizācijām. (0,9% starpība)
Vajag izveidot vienu kopēju tarifu. Visās citās pilsētas jau sen tā ir.
2010. gadā tarifs  bija bar būt lielāks (aptuveni) par  47,85 – 41,50 = 6,35 Ls/MWh. Tas ir 13,3% no tarifa.
Tā, ka PA Līvi ir pārveidota uz SIA, tālāk viņai jāapstiprina jauno tarifu nevis domē, bet Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, saskaņa ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku
http://www.likumi.lv/doc.php?id=208283&from=off

Maksa par karsto ūdeni.

Pēc apstiprinātiem 2008 gadā tarifiem maksa bija

Tabula 5
http://s42.radikal.ru/i097/1109/da/f9e03ae4484a.jpg

Pēc  Tabulas 3 pie reālo vidēja siltuma tarifa 2010. gadā iedzīvotajiem 47,85 Ls/m3 vidēja maksa bija:

Tabula 6
http://i050.radikal.ru/1109/8f/bcc192e4b653.jpg

Bet… tāds siltuma tarifs, izlietotais ūdens un viņa siltums bija 2008 gadā. Tagad ieliksim reālos skaitļus par 2010 gadu:

Tabula 7
http://i048.radikal.ru/1109/21/36e4e197fec0.jpg

Bet, kā bija aprēķināts Tabulā  4, reālais tarifs par 2010 gadu bija tikai 41,50 Ls/MWh, tad ieliksim šo ciparu Tabulā 7 un paskatīsimies, cik reāli maksa karstais ūdens 2010 gadā.

Tabula 8

http://s49.radikal.ru/i123/1109/5a/3528370995b1.jpg

Kā redzam no pēdējas tabulas, reālā karstā ūdens cena 2010 gadā var būt bija 1,80, bet ne 2,455 Ls/m3. (+26,7%)
Iedzīvotāji katru mēnesi pārmaksāja par karsto ūdeni 0,655 Ls par katru izlietoto karstā ūdens kubu.

Šim rakstam ir tikai viens mērķis, lai iedzīvotāji paskatās, kādi būs nākamie siltuma tarifi.  Šis nav absolūts un precīzs tarifu aprēķins. Tas ir tikai skats no malas. Var būt šie cipari nav pilnīgi precīzi, bet viņi visi ir paņemti no legāliem atklātiem avotiem. Jā kāds grib, var pamēģinat sarēķināt pats un pārbaudīt.

Apstiprinātais tarifu aprēķins ar visiem pielikumam ir pieejams Ikšķiles pašvaldībā.
Karstā ūdens daudzumi  un siltumi bija izlikti uz paziņojuma dēļa katru mēnesī P/A Līvi tagat INP SIA “Ikšķiles māja”.
Reālie izdevumi par 2010 gadu ir pieejami P/A Līvi ekonomiskajā daļā, vismaz mājas vecākiem.

Kad būs pabeigts 2011. gads, piedāvāju pašiem pārbaudīt siltuma tarifu pareizību starp reāliem un apstiprinātiem tarifiem.
Metodika šeit ir augša.

20 KOMENTĀRI

 1. Nu, ko ta Ikšķiliešiem tik dārga siltumenerģija? Man kā āangalim, kas pirmziemnieks Ikšķilē, tas ir nepatīkams pārsteigums.<br />
  Tas laikam tāpēc, ka Ikšķile skaitās ļoti pārtikusi pierīgas pašvaldība, vismaz man tā priekšnieks gudri saka.<br />
  <br />
  Vidējais tarifs pārējās pašvaldībās ir 34,73 LVL/MWh.<br />
  <a href=”http://www.delfi.lv/news/national/novadi/sogad-sadardzinajusies-apkure-visas-lielajas-latvijas-pilsetas-iznemot-jekabpili.d?id=41690529″ target=_blank>www.delfi.lv/news/national/novadi/sogad-sadardzinajusies-apkure-visas-lielajas-latvijas-pilsetas-iznemot-jekabpili.d?id=41690529</a>

 2. Praktiski visi Ikšķiles mājas vadītāji dzīvo privātmājās. Ikšķiles Mājas vadītāju algas ir 1200Ls. Lūk jums arī atbilde. Paprasiet Norai Ikstenai lai viņa noskaita dzejoli par aukstumu savam tētim Jānim Gunāram Rubenim, varbūt iekurinās 🙂

 3. Kur palika nauda? Saskaņa ar likumu PA Līviem nevar būt peļņa. Bet paziņojumam uz banku uz 2010.gada 30.decembra atlikums uz konta bija 101341,85 Ls. Un vel parāds no iedzīvotājiem kādi 50000 Ls, var būt 100000 Ls. Tas ari ir uzkrājumi. Labi dzivo.

 4. Kur palika nauda? Saskaņa ar likumu PA Līviem nevar būt peļņa. Bet paziņojumam uz banku uz 2010.gada 30.decembra atlikums uz konta bija 101341,85 Ls. Un vel parāds no iedzīvotājiem kādi 50000 Ls, var būt 100000 Ls. Tas ari ir uzkrājumi. Labi dzivo.

 5. Nu gan izskatās pēc krimināla! Un tā apzagt iedzīvotājus!<br />
  Ko tad modrais Ufo guļ uz lauriem, ja neceļ baigo traci?<br />
  Vai atbildēs tikai vecie-jaunie Līvi jebšu arī domes darbinieki? <br />
  No turienes taāu paši domes deputāti ir valdē?! <br />

 6. Jānim, tas kurš Gunārs, darba kabinetā taāu atrodas materiālu materiāli nodošanai prokuratūrā. Par citu Jāni. Kas nav Gunārs. Par karjera izsaimniekošanu, par novada izsaimniekošanu, korupciju. Arī par Jāņa laika juristi Inesi, kas Induļa māsīca. Jā, Induļa nostumta putekļainajā bibliotēciņā. Runājot, ka Indulis savu brālēnu Juri no policistiem arī taisoties izstumt. Ai, atkal no tēmas aizslīdēju. Bet par tarifiem – tas taāu viss tur iekļauts. :)).

 7. Te nu neapšaubāmi jābūt pamatojumam un paskaidrojumam, jo tas viss taāu skar katru no mums, kas maksā nodokļus!!! Dacek, lūdzu, dari kaut ko, lai ieviestu skaidrību! lieciet izskaidrojumu domes mājas lapā, lūdzu!

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu