Pārdomas par atbildību celtniecībā

Dainu ielas 1 būves it kā aizsargātā puse
Dainu ielas 1 būves it kā aizsargātā puse

Dainu ielā jau ilgāku laiku notiek mājas 4. stāva piebūvēšana. Celtniecības objekts ir daļēji nožogots. Varētu pieņemt, ka drošības apsvērumu dēļ.

Tomēr nožogojums ir tikai ēkas pasīvajā apkārtnē – zālājā. Celiņi pie ēkas un ēkas divas ieejas zem celtniecības zonas ir brīvi pieejamas un nekādi netiek aizsargātas no celtniecības riskiem.

Ja celtniecība notiktu slēgtā privātā teritorijā, tad ēkas īpašnieki visus drošības riskus varētu kontrolēt, ierobežojot piekļuvi objektam. Ieeja atļauta tikai cietpauriem! To nevar saukt par saprātīgu pamatojumu nolaidībai, taāu to varētu saprast kā tādu “domāšanas veidu”.

Pie ēkas nav izvietots paziņojums par celtniecību un atbildīgajām personām. No tā var secināt, ka visa atbildība par objektā notiekošo gulstas uz ēkas īpašniekiem vai viņu pilnvarotiem pārstāvjiem, vai apsaimniekotājiem. Ikšķiles publiskajā telpā ir informācija, ka būvniecība saskaņota ar ēkas īpašniekiem un varbūt pat ir noslēgts atbilstošs līgums. Tomēr redzot situāciju uz ielas, var diezgan droši pieņemt, ka līgums labākajā gadījumā regulē pušu saistības attiecībā uz veicamo darbu apjomu un kaut kādā mērā īpašuma tiesības uz darbu rezultātu. Interesanti, vai ir atrunāts, kam piederēs stāvvadi, kurus it kā arī mainīšot? Ir dzirdēti šausmu stāsti par liftiem, siltummezgliem utt., kas kādā brīdī izrādās nemaz nepieder dzīvokļu īpašniekiem un jānomā par papildus samaksu…

Vai tiešām šeit nekāda riska nav? Vai ēkas īpašnieki garantē?!

Zinot Ikšķiles tradīcijas, var arī pieņemt, ka šis līgums nav pilnvērtīgs būvniecības pasūtītāja un izpildītāja līgums, un tas neietver atrunas par būvniecības riskiem un trešajām personām nodarītiem zaudējumiem. Ēkas īpašnieki, kas šajā gadījumā nemaz īsti nav pasūtītāji, pieņem, ka par visu atbild būvnieks. Būvnieks mēģina visu izdarīt pa fikso, cerot, ka gan jau arī šoreiz būs labi. Būvniecības procesa uzraugi Ikšķilē savu mazspēju jau ir pierādījuši darbos – nepamanīja, ka nelikumīgi uzbūvēja Maximu, un droši var teikt, ka pārdesmit metru žoga un nojumes neesamību pie vienas mazas mājas ieejām pat ar teleskopu neieraudzīs.

Kurš šajā gadījumā atbild par iespējamo krītoša ķieģeļa trešajai personai nodarīto zaudējumu? Būtu interesanti uzklausīt speciālistu viedokli par atbildību celtniecības procesā.

P.S. Ēkas īpašnieki šajā gadījumā ir dzīvokļu īpašnieki, un dažiem no tiem pēc komunālajiem maksājumiem tā īsti neesot ko ēst. Tomēr viņi samierinās ar riskiem, kas var pārsniegt visas ēkas vērtību…

19 KOMENTĀRI

 1. “Bija laiki, kad ļaudis par taisnību cīnījās”, bet stulbums un savtīgums visu spēj nosmacēt. Deviņdesmito gadu ideālisti neparedzēja, ka sagatavo iespējas sazelt pataloģiskam savtīgumam. Pārdomas pēc intervijas ar mākslinieku, filozofu un disidentu Rīgas kungu. Ikšķilē ir labs piemērs.

 2. „Pašvaldība nav noformējusi būvvietas izvēles aktu saskaņā ar pastāvošajiem būvnoteikumiem un izsniegusi projektēšanas atļauju – arhitektūras un plānošanas uzdevumu – SIA India,

 3. Būvuzņēmēja pienākums ir iekārtot būvlaukumu atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89) noteikumiem. Kontroli veic Valsts darba inspekcija. Arī būvuzrauga un pašvaldības policijas pienākums ir novērst tik būtisku cilvēku dzīvības apdraudējumu, kā min Andris. Šai gadījumā atbildīgais būvdarbu vadītājs, darba aizsardzīvas speciālis un būvuzraugs riskē saņemt sodu vairāku simtu apmērā soda, riskē ar setifikātiem, bet galvenais, riskē ar cilvēku dzīvībām un sekojoši cietuma gadiem. Te ieviest kārtību nav grūti, ja kāds to vēlētos un painformētu darba inspekciju.

 4. Labāk lai kādam kaut kas uzkrīt, bet valdonīši stingri turēsies pie sava – žogu un segtas ejas līdz durvīm dažu simtu latu vērtībā neliks! <br />
  <br />
  Vēl tikko Trapiņš Domes sēdē sludināja, ka municipāļi ģimenes strīdus nešķir, jo ar ļoti svarīgu normatīvo aktu izpildi nodarbojas. Ja jau viņi to nedara pat tur, kur viņu pašu galvas apdraudētas, kā tad viņi uzrauga visu novadu?

 5. Vai tie ir apslēpti draudi Andrim Doveikam?<br />
  <br />
  Palsi šo: <br />
  Tieslietu ministrija paredzējusi, ka turpmāk persona, kuras gods un cieņa aizskarti internetā, vai arī virtuālajā vidē tikusi aizskarta privātā dzīve vai pieļauts cits personas aizsargāto tiesību pārkāpums, varēs savas tiesības aizstāvēt, iesniedzot prasību tiesā. <br />
  <br />
  TM paredzējusi, ka šādā gadījumā pati tiesa pēc prasības saņemšanas vērsīsies pie attiecīgās interneta vietnes uzturētāja ar lūgumu izsniegt IP adresi, bet pēc tam tiks iesniegts pieprasījums atklāt šīs IP adreses lietotāju, aģentūrai LETA ministrijas iecerētos grozījumus vairākos tiesību aktos raksturoja TM Administratīvā departamenta juriskonsulte Laura Pakalne.<br />
  <br />
  Pašlaik persona, kurai interneta vidē nodarīts kaitējums, nevar pilnvērtīgi un tiesiski aizstāvēt savas intereses, jo tai jāiesniedz prasības pieteikums tiesai pēc savas dzīvesvietas, norādot aizskārēja – atbildētāja personas datus, taāu, ja aizskārums noticis interneta vidē, šie dati cietušajai personai pieejami tikai ļoti retos gadījumos. <br />
  <br />
  Līdz ar to patlaban viena no tiesiskajām problēmām ir personas ierobežotās iespējas aizstāvēt savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, proti, kad notikusi goda un cieņas vai personas neaizskaramības, privātās dzīves aizskaršana internetā. <br />
  <br />
  TM sagatavojusi informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, un varētu saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību. <br />
  <br />
  TM arī aptaujājusi citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis par personas tiesību aizsardzību, ja tiesību aizskārums noticis interneta vidē. Aptaujātās ES dalībvalstis atbildējušas, ka tajās tiesību aizskārumiem internetā tiek nodrošināta tādi pati civiltiesiskā aizsardzība kā tad, ja aizskārums būtu noticis citā vidē. Visās šajās valstīs prasītājam, ja persona, kas internetā izplatījusi aizskarošo informāciju nav zināma, ir vai nu tiesības lūgt tiesu, lai tā uzdod par pienākumu elektronisko sakaru komersantam vai interneta attiecīgās vietnes turētājam izpaust prasītājam ziņas par potenciālā atbildētāja identitāti, vai arī pašam prasītājam ir tiesības tieši pieprasīt šādu informāciju no elektronisko sakaru komersanta. <br />
  <br />
  TM sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Tiesībsarga biroju, Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju izstrādāja priekšlikumus grozījumiem Elektronisko sakaru likumā. Priekšlikumu mērķis ir nodrošināt personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, proti, kad notikusi goda un cieņas vai personas neaizskaramības, privātās dzīves aizskaršana internetā, un arī saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību. <br />
  Lai noskaidrotu aizskārēju vai potenciālo atbildētāju lietā, būs nepieciešams vērsties pie elektronisko sakaru komersanta vai interneta attiecīgās vietnes turētāja, lai konstatētu, no kādas IP adreses aizskarošā informācija internetā ir ievietota un kādai personai attiecīgā IP adrese ir izsniegta. <br />
  <br />

 6. Re, kas ceļ, un kā :)<br />
  <a href=”http://ikskile.com/news/pilseta/Dainu_ielas_triecienbuve_applust_video.html” target=_blank>ikskile.com/news/pilseta/Dainu_ielas_triecienbuve_applust_video.html</a>

 7. Par gultu liels žetons. Ja bail gulēt internacionālā gultā, tad jāguļ ar vietējām padauzām. <br />
  <br />
  AI aktivitāšu sākumā presē parādījās raksti par ļoti ienesīgu rakšanu Ikšķilē. Vai tā upes izraksšana ir jau pabeigta un tie racēji kārtīgi makus piebāzuši? Varbūt AI apturēja tos vandāļus.

 8. Andris nebaidās rakt. Andrim nav iespējas rakt to, ko piesedz 10 deputāti, t.sk. paši vaininieki un kažoku metēji, kas pamazām uzpērk mīļa miera cienītājus, krēslu un cieņas kārotājus. Sevišķi jau tagad, kad viņu mammas partijas Rīgā un Ventspilī vienā gultā guļ. <br />
  <br />
  Es zinu sekojošo. KK projekts ir pasūtīts laikā, kad šādu projektēšanu nevarēja pasūtīt saistībā ar teritorijas plānojumu. Par to projektu ir samaksāts. Tas projekts nav un netiks realizēts. Raksti tu, ja tev rokās papīri un zini vairāk nekā šajos komentāros ierakstīts! <br />
  <br />
  Izlasi to rakstu par Talsiem vēlreiz – 400.000 ir VIENA CIETUŠĀ PRASĪBA. Līdz šim jau vairāki simti tūkstošu ir samaksāti citiem. Un advokātu pieredze un tiesnešu izpratne šajā jautājumā aug…

 9. Andra raksta kontekstā atbildība par vienu lidojošo ķieģeli būs daudz mazāka par Talsu traģēdiju, jo viena ķieģeļa lidojums letāls varētu būt tikai, nedod Dievs, vienam. Talsos cieta daudzi. Izsaimniekotie 250 tūkst. ir milzīgs zaudējums visam novadam. Par tādu summu var uzcelt jaunu stadionu. Par to jāprasa atbildība Rudzīškungam un viņa meitenēm un Zēnam. Vai Andris baidas rakt?

 10. Cik liela varētu būt atbildības summa par kaitējumu?<br />
  <a href=”http://diena.lv/lat/politics/hot/atcel-spriedumu-par-atteiksanos-talsu-tragedija-cietusajiem-izmaksat-400-000-latus” target=_blank>diena.lv/lat/politics/hot/atcel-spriedumu-par-atteiksanos-talsu-tragedija-cietusajiem-izmaksat-400-000-latus</a> <br />
  <br />

 11. Ekonomikas ministrijas mājaslapā ir visi LBN, kuros ir prezīzi noteikti atbildīgie. Andrim piemērotākas būtu lielās ZZS zivis ar atbildību par izšķiestiem 250000 Ls.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu