Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz tiltam

Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā
Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojekta “Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz A/C A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā” skiču stadijai.

Objekts: Skolas ielas rekonstrukcija posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz a/c A6 mezgla pieslēgumam Ikšķiles pilsētā.

Būvniecības ierosinātājs: Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, Strēlnieku iela 10, Ikšķile, LV5052.

Projektētājs: SIA “A Vide” reģ. Nr. 40003534164, Līduma iela 31, Rīga, LV 1079, kontaktpersona Guntis Jonikāns tālr. 67525424.

Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce notiks Ikšķiles novada domes zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, 14.12.2009. no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Atsauksmes iesniegt Ikšķiles novada domē būvvaldē darba laikā no 07.12.2009. līdz 08.01.2010.

Kontaktpersona izpilddirektors Guntars Kurmis tālr. 65055460.

Atsauksmes iesniegt rakstiski norādot sekojošas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese. Pamatot savu atbalstu vai noraidījumu iesniegtā skiču projekta priekšlikumam.

A-Vide SIA izstrādātais skiču projekts skolas ielai PDF (7,97 MB)