Veidosim novada sporta centru kopīgi

Ikišķiles novada administratīvajam, sociālajam, izglītības kultūras, kā arī sporta centram – Ikšķiles pilsētai ir jāattīstas harmoniski.

Atbilstoši novada finansiālajām iespējām, vispirms jānodrošina primārās vajadzības, bet daļa līdzekļu jānovirza jaunu ēku un būvju būvniecībai. Ikšķiles novada un pilsētas iedzīvotāju pienesums novada budžetam 2008 gadā ir 4,1 milj. ls, 2007. gadā 3,4 milj. ls. Tās ir pietiekoši ievērojamas summas, lai novada ceļi būtu labā stāvoklī, lai pilsētas ielas būtu pilsētas statusa cienīgas, lai bērniem netrūktu vietas bērnudārzos, darbotos mākslas un mūzikas skolas. Arī veselības un sporta nodarbībām būtu telpas un būves.

Jau 2008. gada septembrī Ikšļkiles dome ir sākusi slepenas sarunas par 5,9 ha liela zemes gabala iznomāšanu. Pēc informācijas portālā Ogres fakti un biedrības „Iedzīvotāji” pieprasījuma Lupīnu ielas zemes gabala iznomāšanas nodoms ir publiskots un 26. februārī notika potenciālo attīstītāju vīzijas prezentācija. Biedrība „Iedzīvotāji” uzskata, ka novada iedzīvotājiem nozīmīgā sporta centra veidošana un apjomīgais ieguldījums (1,2 milj. vērta zeme) ir jāveic pārdomāti, atklāti un sadarbības partneris ir jāizvēlas konkursa kārtībā.

Lai nodrošinātu plašu sabiedrības līdzdalību sporta centra veidošānā un nākotnē tā ekspluatācijā, biedrība ”Iedzīvotāji” š.g. 2. martā iesniedza Ikšķiles domei līdzdalības pieteikumu ar lūgumu izsniegt pretendenta dokumentu paketes sagatavošanai nepieciešamos dokumentus un nosacījumus.

Lejupladēt: Vēstule Ikšķiles novada domei (.pdf)