PII „URDAVIŅA” rindā reģistrēto bērnu vecākiem

PII „Urdaviņa” Ikšķilē
PII „Urdaviņa” Ikšķilē, ziema 2013

Pamatojoties uz pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 32/2011 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”3.2. un 3.3. punktu, ir sastādīts PII uzņemamo bērnu saraksts. Vecākiem, kuru bērni (adoptētie, aizbilstamie) iekļauti šajā sarakstā, ir pienākums:

  1. līdz š.g.15.jūnijam iesniegt PII vadītājai iesniegumu par bērna (adoptētā, aizbilstamā) uzņemšanu;
  2. līdz š.g. 15.augustam iesniegt PII šādus dokumentus:

2.1.  bērna (adoptētā, aizbilstamā) dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

2.2.  bērna (adoptētā, aizbilstamā) medicīnisko karti 026/u;

2.3.  ģimenes ārsta izziņu par bērna (adoptētā, aizbilstamā) veselības stāvokli.

Dokumenti iesniedzami PII „Urdaviņā” Ikšķilē, Melioratoru ielā 10, tālrunis: 65030622

  1. līdz š.g. 15.jūnijam informēt pašvaldības izglītības darba speciālisti, ja bērns (adoptētais, aizbilstamais) neuzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi ar 2013.gada 1.septembri pašvaldības PII „Urdaviņā” vai tās filiālē.

Ar 2013. gada 1.septembri PII „Urdaviņa” Ikšķilē un tās filiālē Tīnūžos tiek uzņemti bērni, kuru vecāki jau ir iesnieguši pieteikumu PII vadītājai par obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību un bērni ar šādiem identifikācijas kodiem:

Dzimšanas               gads

PII “Urdaviņa”         Ikšķilē

PII “Urdaviņa”                               Tīnūžos

2009.

TM1945 LJ0993
KZ0460 YW7226
PX2651 GA6797
KV9698 QL5067
ZL2665 KB5491
VP3448 GB6020
LS8810 RU1506
OY9541 IW5838
KD8868
JG2567
PY3267
JB1063
XQ7974
XH3228
WG8135
IH4470

Dzimšanas               gads

PII “Urdaviņa”         Ikšķilē

PII “Urdaviņa”                                Tīnūžos

2010.

TR2526 WS3441
ZM3015 FL9240
BS5175 NI0424
JP8141 HJ8490
SC6301 TI7830
QL5411 DC7852
SF1131 NP9421
NP2308 YM3938
ZJ7061 FY5513
YG6802 VS1424
FC3946 LN9207
SG5983 PT6160
GX9182 SW1821
HG4559 HO2304
JC0024
VE2886
PJ3952
FV2708
WW1877
IP0520
DY2010
HV1005

Dzimšanas               gads

PII “Urdaviņa”         Ikšķilē

2011.

QX2270
SM4931
HM5907
NA4774
VI5359
IH5875
JG3160
TV0968
BZ9756
GP3437
EK0243
CK8356
NA0269
GJ0253
RF7157
RB2496
YU8156
ZW1904
GI0678
PF4347
ZY7375
KT6524
FF1143
HO6791
XQ0475
PC9995
YC5329
PW2828
OT8737
IE6024
WS6710
TE7700
HM6814
UM6406
BU2196
CP9537
DI9940
AZ6297
KH4896
DM5443
KQ5978
MC3269
PR4143
AJ6851
WG3938
RT2254
OX1199
MF3383
ZZ4322
QU7605
KA1645
ZZ4322

Māra Niedra,

Ikšķiles novada pašvaldības izglītības darba speciāliste

[email protected], 65030340

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu