Ko vēlas turīga novada iedzīvotājs

Fragments no Ikšķiles novada kartes.
Fragments no Ikšķiles novada kartes.

Siltu māju, tīru sētu un sabiedrisko transportu, ar ko nokļūt darbā, skolā, doktorātā, sporta centrā un jaunā kultūras namā, ….ak jā- pagastveci, kuram paspiest roku un aprunāties par nākotnes plāniem.

Vai tā tas ir mūsu novadā, kura budžets pagājušā gadā bija gandrīz septiņi miljoni latu, no kuriem viena trešā daļa netika apgūta un daļēji ir zudusi, saimnieciskā plānošana ir haotiska, bet sabiedriskā transporta vienkārši nav?  

IEDZĪVOTĀJI, tiekoties ar novada ļaudīm ir sapratuši, ka novada nākotne rūp daudziem, un mēs aicinām nākt kopā, dibināt pašiem savu, politiski un finansiāli neatkarīgu apvienību, apzināt vajadzības, izvirzīt mums zināmus godīgus cilvēkus un balsot par viņiem pašvaldību vēlēšanās, jo tikai tā mēs panāksim to, ka vara kalpo cilvēkiem, nevis otrādi. 

IEDZĪVOTĀJU apvienības dibināšanas kopsapulce, šodien 21.februārī 13:00 Ikšķiles Tautas namā 13:00.

“ Turies, mana tauta “, teica reiz Ojārs Vācietis, mēs sakām-PIEDALIES!