E-klase nākamgad arī Ikšķiles vidusskolā

e-klases žurnala skats.
e-klases žurnala skats.

Jau nākamgad Ikšķiles vidusskolā novecojušo sekmju žurnālu vietā atzīmes un vērtējumi tiks ievadīti modernajā e- klases sistēmā.

 Darbs uz datorizēto skolēnu sekmju apkopošanu sācies pirms apmēram diviem gadiem, kuru laikā skolotāji tika iepazīstināti ar jauno sistēmu, apgūtas iemaņas darbā ar datoru.

Liela daļa vecāku jau lieto e-klasi un ir apmierināti. Viņi redz gan bērnu kavējumus, gan atzīmes un saņem īsziņas par katru ievadīto atzīmi.  Protams, vieglprātīgākajai daļai vidusskolas audzēkņu tas nebūt nav pa prātam.

E-klase Latvijas skolās iekaro aizvien lielāku popularitāti. Noslēdzot 2009.2010 mācību gadu, e-klasi izmantoja vairāk kā puse jeb 523 Latvijas skolas, kuras bija pilnībā atteikušās no papīra žurnāliem.

OgresTV ikskiles vidusskola eklase