Ikšķiles domes ēka pēc remonta būs pieejama arī invalīdiem

Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis.
Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis.

Ikšķiles novada dome izsludinājusi iepirkumu pašvaldības administratīvās ēkas remontam, kam paredzēts atvēlēt vairāk nekā 50 000 latu. Līdzekļi telpu remontam iegūti no ietaupījumiem, kas radušies veicot Ikšķiles vidusskolas siltumefektivitātes paaugstināšānas darbus par izdevīgām cenām.

“Pašvaldība iepriekšējā periodā likusi akcentu uz skolu un bērnudārzu remontiem, un nu ir pienācis laiks uzlabot darba apstākļus arī administrācijai un nodrošināt ērtības apmeklētājiem. Domes ēka ir mūsu pašvaldības seja, bet šobrīd ir tāda situācija, ka ēkas iekšējais plānojums ir ļoti haotisks – apmeklētājs ienāk iekšā un nespēj orientēties,” norāda Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš. Un piebilst: “Jāizstrādā norādes un jānovieto informatīvie stendi”.

“Daļa pašvaldības administrācijas ēkas jau ir izremontēta. Procesa gaitā nonācām pie secinājuma, ka remonts jāturpina. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc tas jādara tieši tagad, ir datortīkla rekonstrukcija. Pārvelkot datortīklu, tiks bojātas sienas, tāpēc būs nepieciešams kosmētiskais remonts. Jānomaina arī grīdas segums, kas daudzos kabinetos jau ir nolietojies. Vēl ir iecere pārveidot kases mezglu, kam ir ļoti neracionāls izvietojums un kas sagādā neērtības iedzīvotājiem. Uz kabinetu rēķina plānots arī paplašināt gaiteņus, kur izvietot krēslus apmeklētājiem. Viss jādara kompleksi, kā tas labā celtniecības praksē pieņemts,” norāda domes izpilddirektors Guntars Kurmis.

Ņemot vērā, ka domes ēku plānots pieteikt energofektivitātes paaaugstināšanas programmai, ārsienas tiks sagatavotas arī siltumizolācijas uzlikšanai, kā arī pārbūvēti ieejas mezgli.

 Ēkas siltināšanas tehniskais projekts ir sagatavots, un tas ir apvienots vienā paketē ar pirmsskolas izglītības iestādi “Urdaviņa”. “Tiklīdz atvērsies ēku siltināšanas programmas otrā kārta, uz kuru mēs pieteiksimies ar savu gatavo projektu, ieejas mezgli jau būs pārbūvēti tā, ka, tad sāksies siltināšana, vairs nekas nebūs jānoajauc un jāpārvieto,” skaidro G.Kurmis.

Deputāts Ģirts Baķis ierosina arī “padomāt par siltumtīklu, lai to varētu sakārtot vēl pirms remonta”. Izpilddirektors norāda, ka pēc speciālistu vērtējuma siltumapgādes caurules “vēl ir samērā labā stāvoklī”.

Remonta laikā plānots arī pārveidot domes sēžu zāli, lai izvietojums būtu pārskatāmāks, kā arī paredzēts aprīkot deputātu darba vietas ar datoriem un pilnībā pāriet uz elektronisko dokumentu apstrādi un izmantošanu.

Pats svarīgākais, kas tiks ņemts vērā, veicot remontu atlikušajā domes ēkas daļā, ir likuma “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” ievērošana, lai personas ar kustību traucējumiem varētu brīvi iekļūt ēkā. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir nodrošināta pieejamība sociālajam dienestam, kā arī abās Ikšķiles novada skolās.

Veicot remontu, arī atlikušās uzbrauktuves pie domes ēkas, kas šobrīd neatbilst standartam, tiks uzbūvētas pareizajā slīpumā, kā arī noklātas ar bruģi, kas neslīd un ir viegli kopjams.