Ingūna Bērziņa

Domes deputāte.

Pilsonība : Latvijas

Dzīves vieta : Ikšķiles novads

Izglītība : augstākā

Ievēlēta no : Latvijas Zemnieku savienība

Darba vieta un amats :Ikšķiles vidusskola, direktora vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā

Pabeigtas šādas mācību iestādes :
Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, 1982, kultūras un izglītības darba speciālists, klubu darbinieks, orķestru vadītājs
Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 2001, izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
Ogres vidusskola, 1979

Dalība komisijās: Izglītības, kultūras un sporta komisija