Ai, kā gribētos visā saskatīt tikai labo!

Labais un sliktais
Labais un sliktais

Ieskats Ikšķiles pašvaldības novembra komiteju sēdēs.

Mantu apmaiņas placis

17. novembra Sociālo jautājumu komitejā turpināja izskatīt  „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” piedāvāto „Mantu apmaiņas plaāa” projektu. Sakarā ar to, ka oktobra mēneša sēdē šis jautājums negaidīti guva konceptuālu atbalstu, pašvaldības priekšsēdētājs I. Trapiņš lika jaunajai domes juristei Dacei Kļaviņai izvērtēt vai, precīzāk sakot, uzrakstīt juridiski pareizu atteikumu. Informācija par to, ka Iksķiles „Mantu placis” meklē telpas, tika parādīta Ogres TV, Tvnet.lv un citos interneta mēdijos. Skumji, bet rodas jautājums – kāpēc dažiem cilvēkiem tiek dota vara pazudināt sabiedrības nesavtīgas intereses palīdzēt otram? Neskatoties uz sākotnējiem atteikumiem aktīvie organizatori meģinās vēlreiz vienoties par iepriekš izmantotajām telpām – Ikšķiles Tautas namu. Šobrīd vienīgā iespēja atbalstīt maznodrošinātos un bāreņus ar sarūpētajām mantām – atnest tās pa tiešo uz Ikšķiles pašvaldības sociālo dienestu. 

Sociālajā  dienestā tiek izstādāts jauns sociālo pabalstu nolikums

Izmainīti tiks divi nolikumi: vienā − pabalsta nosacījumi un apmēri, otrā – pabalsta iespējamība iedzīvotājiem ar vienu hipotekāro kredītu savam mājoklim. Iedzīvotājiem iesakām mest kautrību pie malas un nepieciešamības gadījumā izmantot savas tiesibas saņemt palīdzību, nepadarot situāciju vēl grūtāk risināmu.

Nolikumi tiks publicēti –  ikskile.lv pašvaldības mājas lapā. 

Sekojiet informācijai – turpmāk publicēsim interviju ar Ikšķiles novada pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem par palīdzību, kādu šobrīd sociālais dienests var sniegt mazturībā nonākušajiem iedzīvotājiem.

Ikskile.com publicēsim informāciju arī bezdarba gadījumā nonākušajiem par dažādiem pašvaldības un Nodarbinātības aģentūras kopīgiem projektiem. 

Birzes aptiekas aiziešanas iemesls no pašvaldības ēkas

Iespējams jau esiet pamanījuši – pašvaldības ēkā vairs nav ierastā Birzes aptieka. Šīs telpas turpmāk tiks paredzētas pašvaldības funkciju nodrošināšanai – Būvvaldes reorganizācijai un izglītības darbinieka darba vietas ierīkošanai. Būvvaldē šobrīd ir atgriezusies iepriekšējo (ap 2002. gadu) pašvaldības arhitekte Anda Kauliņa, kas šobrīd pilda būvvaldes vadītājas funkcijas. 

Tiks atceltas nomas maksas bērnu sporta nodarbībām Ikšķiles un Tīnūžu vidusskolas telpās

Kultūras, izglītības un sporta komitejā notika precedents, kurā ļoti viegli tika atbalstīta gadiem iestāvējusies problēma – par bērnu sporta nodarbību nomas maksas atcelšanu Ikšķiles un Tīnūžu vidusskolas telpās. Pietika ar vienu uzstājīgu mammu, kas ilggadīgajiem deputātiem mēģināja atgādināt – ka bērni ir mūsu nākotne un reālajā situacijā, kad bērnu skaits nodarbībās sarūk, pedagogiem jāatsakās no peļņas vai jāprasa lielāka maksa no vecākiem.

Nolēma, ka atcels nomas maksas skolas sporta zālēs visām bērnu sporta nodarbībam.  

Brīvu Latviju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem

Šobrīd mūsu valsts platuma grādos neaudzē ne kukurūzu, ne soju, bet rapsi − jā. No kā būtu jāsargās latviešu lauksaimniekiem – laikam jau no modificētā rapša. Tāpēc bez liekām ierunām Ikšķiles novada deputāti, tāpat kā citur Latvijā, pieņēma lēmumu aizliegt tuvākos piecus gadus audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus Ikšķiles novadā. Informāciju par 108 pašvaldībām, kas kopīgi Latviju var padarīt brīvu no ģenētiskas kultūraugu vides, uz Ikšķili atveda „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputāti sadarbībā ar Vides ministriju. 

Konkursa nolikums par kultūras un izglītības projektu finansēšanu

 „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” piedalījās ar savu priekšlikumu kultūras un izglītības projektu finansēšanas nolikuma izstrādāšanā. Tajā ir aprakstīts konkursu rīkošanas laiks – vienu reizi ceturksnī un, sīkāk iepazīstoties ar nolikuma saturu, ikskile.lv varēs saprast, kādi projekti var piedalīties un kādu finansējumu var saņemt no Ikšķiles novada pašvaldības. 

Bezmaksas zobārsts bērniem līdz 18 gadiem

Sakarā  ar to, ka nav ne jausmas, cik daudz valstij un Veselības norēķinu centram (Slimokasei) 2010. gadā būs naudas medicīnas pakalpojumiem, sūtiet vēl šogad savus bērnus pie zobārstes Dinas Kokorēviāas uz viņas privātpraksi – Skolas ielā. Pašvaldība atkārtoti atbalsta tieši šīs zobārstes privātpraksi ar līdzfinansējumu 350 latu apmērā zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai bērniem. Kopumā atbalstam šai zobārstniecības praksei no Domes šogad būs atvēlēti 1550 LVL

Atkritumu šķirošanas projekts

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” iesniedza sagatavotu projektu par atkritumu izvešanas pārraudzību Ikšķiles novadā. Visai nepārliecinoši projekts tika konceptuāli atbalstīts, jo, kā izrādās, pašreizējā pašvaldības kapacitāte vai šī projekta prioritāte nav tik liela, lai atvēlētu šai lietai projektu rakstītāja resursu. Visticamāk turpinājums sekos. 

Kas notiks decembrī?

4-5.decembrī gaidiet nākamo „Ikšķiles Vēstis” izdevumu un informāciju ikskile.lv, kur tiks publicēti visi pašvaldības organizētie decembra kultūras pasākumi. Tai skaitā gadatirgus un koncerti. 

Turpmāk sēdes notiks no rītiem, runājot domes priekšsēdētāja vārdiem – kad „galva skaidrāka”.