IEDZĪVOTĀJI aicina deputātu Ģirtu Baķi nolikt mandātu

Ģirts Baķis, AI Deputāts Ikšķiles Novada Domē.
Ģirts Baķis, AI Deputāts Ikšķiles Novada Domē.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir izveidojusies Ikšķiles novada iedzīvotāju
pašiniciatīvas rezultātā, pierādot, ka liela daļa Ikšķiles novada iedzīvotāju, kuri
pārstāv aktīvāko pilsoniskās sabiedrības daļu ir spējīgi vienoties kopīgiem mērķiem
cīņā par Ikšķiles novada Domē notiekošo procesu caurskatāmību, atklātību un
godīgumu, tajā pat laikā aktīvi pretdarbojoties sabiedrisko līdzekļu izsaimniekošanai.

2009. gada pašvaldību vēlēšanās Ikšķiles novada domē no APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI (AI) saraksta tika ievēlēti 5 deputāti, tai skaitā Ģirts Baķis. AI vēlēšanu saraksta veidošanas viens no nosacījumiem bija tas, ka visiem kandidātiem ir jābūt AI biedriem.

2010. gada 30. oktobrī Ģ.Baķis valdei nodeva iesniegumu par izstāšanos no AI, kā iemeslu minot „personiskus motīvus”. 29.novembrī AI valdes sēdē tika izskatīts Ģ.Baķa iesniegums par izstāšanos no AI. Uz šo sēdi tika aicināts arī Ģ.Baķis, lai uzklausītu izstāšanās lēmuma pamatojumu. Tā kā Ģ.Baķis uz šo sēdi neieradās, valde pieņēma lēmumu izslēgt Ģ.Baķi no APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI saskaņā ar iesniegumu.

No AI ievēlētais deputāts Ģirts Baķis savā iesniegumā par izstāšanos no AI nav norādījis uz AI darbības trūkumiem vai uz AI atkāpšanos no vēlēšanu programmas, kas viņam liegtu turpināt deputāta darbību APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI ietvaros. Ja ir mainījušies paša Ģirta Baķa uzskati par to, kā labāk veicināt novada attīstību, tad viņa jaunajam skatījumam ir jāgūst atbalsts nākošajās pašvaldības vēlēšanās. Tādēļ AI valde aicina Ģirtu Baķi nolikt Ikšķiles novada deputāta mandātu, tādējādi nodrošinot Ikšķiles novada vēlētāju gribas izpildi.

2009. gada vēlēšanu rezultātā APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI pārstāvniecība Ikšķiles novada Domē bija 1/3, jeb 5 deputāti, un tā tam jāpaliek līdz nākošajām vēlēšanām. Šo principu ar darbiem apliecina arī AI vadītājs Kaspars Upaciers, atsakoties no deputāta mandāta pēc tam, kad viņa darbību Domē pozīcijas vairākums nobloķēja ar nepamatotu darba grafiku maiņu.

Neskatoties uz to, ka APVIENĪBAI IEDZĪVOTĀJI, lai realizētu savā programmā iekļautos mērķus, ir jācīnās ar Domes amatpersonu vienpersonisko rīcību un opozīcijas ignoranci, atstājot novārtā pirmsvēlēšanu programmā iekļautos veicamos pasākumus novada infrastruktūras, pārvaldes un kultūras uzlabošana jomās, APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI nav nolikusi savus ideālus malā un arī turpmāk savu vēlētāju gribu turēs augstāk par personiskajām ambīcijām, pārstāvot trešdaļu no Ikšķiles novada vēlētājiem, pēc labākās sirdsapziņas.

53 KOMENTĀRI

 1. “Pie kura staba ieteikumus vajadzēja izkārt?”<br />
  <br />
  Bez ironijas. Problēma ir tā, ka pat rakstot šo tekstu internetā, rakstītājs nespēj iedomāties, ka tas “stabs” varētu būt IKSKILE.LV. <br />
  <br />
  Nevar problēmas risināšanu uzticēt problēmu autoriem. “Laikmetīgas” Ikšķiles veidošana pašlaik ir tādu cilvēku rokās, kuriem laikmetīga informācijas izplatīšana ir “izkāršana pie staba”. Vai tādu Ikšķiles novadu mēs vēlamies?

 2. “Komisijas izstrādātie ieteikumi ir pieejami domē.” Nu un te jau viss skaistais par Jūsu komisiju beidzās, jo dome arī visu ko piestrādā, tikai, ne Jūsu komisija, ne arī dome nav vērsta pret sabiedrību, Jūs izliekaties pašpietiekami.

 3. “Visas aktivitātes esmu atļāvies tikai ar nolūku palīdzēt veidot civilizētu, kulturālu dzimto pilsētiņu.” Šodien aicini nepārspīlēt tavu ietekmi, vakar anonīmi apgalvoji, ka biji teju vai vienīgais.<br />
  <br />
  Kādēļ “atļāvies” tikai tik, cik atļāvies? Kas tevi ierobežo – aprēķins vai bailes? Eh, Laimoni, varēji jau vismaz mani nemēģināt pārliecināt par savu pieticību un kalpošanu ideāliem. Es palieku pie tā, ka “lecīgums” ir lielāka vērtība kaut vai tāpēc vien, ka tā liek tradicionālajām vērtībām vēl un vēlreiz sevi pierādīt. <br />
  <br />
  Te pat Ikskile.com tu biji “lecīgs”, varai iebildi. Tagad saki, ka komisiju, kuru tu vadi, “izveidoja pašvaldība un noteica tai uzdevumu”. Tā pašvaldība, kuras uzdevumu pieņem šodien, ir tieši tā pati, pret kuru iebildi vakar! Kā tevi piespieda pakļauties “atnāc un parunāsim” reglamentam, ka to savu garadarbu ne tikai nepublicēji, bet arī novada stratēģijā, kuru tā pati pašvaldība tagad izstrādājusi, nepacenties ieriktēt? Nav tur projektu – priekšlikumu sadaļā komisijas priekšlikumu. Ir kaut kāda neparakstīta (!) daļa par kaut kādas ēkas būvi pilsētas centrā, kuru projekta vadītājs pat nespēja prezentācijas sapulcē paskaidrot – kur tā ēka plānā radusies. Laikam Laimonis bija “piezvanījis un aprunājies”. Ja visu kopā apstiprinās, tad tu atkal teiksi, ka AI atbalstīja tavu būvi, bet par pārējiem desmitiem priekšlikumu tu nespēj atbildēt. Ja iebildīs, tad AI tikai negācijas izplatot. <br />
  <br />
  <a href=”http://www.ikskile.lv/files/Plansete_AStrategijai.pdf” target=_blank>www.ikskile.lv/files/Plansete_AStrategijai.pdf</a> <br />
  <br />
  Tavi nosauktie priekšlikumi “Tie aptver kultūras nama, bibliotēkas, bērnu mūzikas un mākslas skolu, novada kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas un muzeja izveidi” visticamāk beigtos kā būvniecības projekti – bez satura. Tu taāu to zini, vai ne?! Bet tam nav nozīmes, ja projekts no cienījama profesionāļa. Un Ikšķilē tāds ir tikai viens 🙂 <br />
  <br />
  Vai vari pateikt, cik noslogots tagad ir atjaunotā (Ls???) kultūras nama katrs kvadrātmetrs? Cik noslogots ir katrs par (Ls 100.000) pirktais Daugavas pr. 34 kvadrātmetrs?<br />
  <br />
  Laimoni vēl varētu mēģināt saprast dēļ sāpīgā puna uz pieres, ko viņš dabūja no paša nomesta grābekļa. Ģirtam tomēr vajadzētu padomāt, kā viņš pa Ikšķiles ielām staigās, jo viņš ir izdarījis nepiespiestu izvēli…

 4. Kultūrvides attīstības komisiju izveidoja pašvaldība un noteica tai uzdevumu izstrādāt ieteikumus kultūrvidi veidojošo komponetu saturiskās un materiālā nodrošinājuma attīstības plānošanai. Komisijas lēmumiem ir tikai ieteicoš rakstur tālākam pašvaldības darbam. Diskusijās esam dalījušies viedokļiem ar visiem interesentiem par aplūkotajiem jautājumiem.<br />
  <br />
  Cīņu par estrādes saglabāšanu neuzskatu par grēku. Savukārt KK projektu negatīvi novērtēja daudzi augsti kvalificēti un pieredzējuši arhitekti un inženieri. Aplūko lūdzu videoierakstus un palasi ekspertīzes slēdzienus. Projektu subjektīvi neviens nenoraka. Nevajag pārspīlēt manu ietekmi. Rezultātā ir estrāde, nevis milzu iesalusi būvbedre.<br />
  <br />
  Aicinu nomierināties – nav man nekāda vara un tā nav mans mērķis. Visas aktivitātes esmu atļāvies tikai ar nolūku palīdzēt veidot civilizētu, kulturālu dzimto pilsētiņu.<br />
  Ar cieņu, Laimonis<br />

 5. Vai vari norādīt, kur publicēts komisijas ieteikumi? <br />
  <br />
  “Ieteikumi 20 lpp. apjomā ir iesniegti domē. Par ieteikumu tālāko likteni mēs nevaram atbildēt.” Kādēļ komisijas vadītāju šāda informēšanas metode neapmierināja pirms 2 gadiem? <br />
  <br />
  “Tā nebūtu, ja Tu, tāpat kā citi interesenti, vienkārši pajautātu. Mans, kā arī pārējo komisijas locekļu tālr. Tev taāu ir zināmi.” Atkal uzaicinājumi uz pārrunām? Baķa kungam šāds stils likās pieņemams, te arī rezultāts.<br />
  <br />
  Laimoni, tu tagad esi pie varas. Tagad tu zini, kā tas ir, kad tavus “labos darbus norej”. Tad nožēlo savus 2 gadus vecos grēkus (KK projekta izgāšanu) tikpat publiski kā sastrādāji, varbūt mums pārējiem arī “acis atvērsies”.<br />
  <br />
  PS Man pašam jautri paliek iedomājoties, kā IT un JR smejas šo visu lasot 🙂

 6. Arī man žēl, ka jāsazinas caur komentāriem. Tā nebūtu, ja Tu, tāpat kā citi interesenti, vienkārši pajautātu. Mans, kā arī pārējo komisijas locekļu tālr. Tev taāu ir zināmi. Esam arī vairākkārt tikušies. Tu rakstīji, ka tev ir laba sadarbība ar Helēnas kundzi, mūsu komisijas priekšsēdētāja vietnieci. Arī viņa noteikti neatteiktu sniegt informāciju.<br />
  Atbildot uz Tavu pārmetumu par sabiedrības viedokļa nenoskaidrošanu, paskaidroju sekojošo: Š.g. februāra mēneša laikā vairākkārt komisija tikās ar Ikšķiles kultūras darbiniekiem, pārrunāja kultūras dzīves esošās problēmas,iespējamos risinājumus un vēlamās attīstības vīzijas. 25. februārī, paplašinātā komisijas sēdē piedalījās visu 17 pašdarbības kolektīvu pārstāvji un domes vadība. Sanāksmes laikā katrs sanāksmes dalībnieks izteica savu esošās situācijas vērtējumu un attīstības viziju. Uz iegūto viedokļu pamata tika izstrādāti ieteikumi novada kultūras un izglītības iestatāžu un kolektīvu darbam nepieciešamā nodrošinājuma veidošanai. Tie aptver kultūras nama, bibliotēkas, bērnu mūzikas un mākslas skolu, novada kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas un muzeja izveidi. Minētā materiāla izstrādei ir veltītas 6 sēdes un izmantotas atzītu arhitektūras, pilsētplānošanas un transporta infrastruktūras speciālistu konsultācijas. 23. aprīļa domes sēdē tika sniegts starpziņojums, saņemti deputātu ieteikumi un vērtējumi. AI frakcijas deputātu vērtējums bija atzinīgs, bet deputāte Dagmāra Villeruša vērtēja īpaši atzinīgi. Ieteikumi 20 lpp. apjomā ir iesniegti domē. Par ieteikumu tālāko likteni mēs nevaram atbildēt.<br />
  Par 800 gades skvēra rekonstrukciju paskaidroju, ka ir projektēta un izpildīta teritorijas labiekārtošana, apstādījumu kopšana un apgaismojuma iekārtošana. Pieminētā augsnes bagātināšana ir pareizs veids kā uzlabot zālienu kvalitāti. Reljefs ir saglabāts. Tikai dažviet ir aizlīdzinātas bedrītes ar nolūku iegūt līdzenākus zālienus pastaigām, bērnu rotaļām un tevis pieminētā tirdziņa iekārtošanai. Stādījumu kopšanu un augsnes ielabošanu veica Rīgas Dārzu un parku speciālisti. Pavasarī tiks iestādīti jaunie stādījumi. Darbi ir izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši, gan tevis pieminētā dendrologa Andra Zvirgzda teorijām, jo Rīgas Dārzu un parku darbinieki seko viņa skolai, gan laikmetīgām augsnes sagatavošanas tehnoloģijām. Nav pamata apšaubīt viņu darbu, jo līdzīgi esam projektēši un iekārtojuši parku Carnikavā, J. Čakstes pieminekļa ansambļa teritoriju, memoriālu “Baltie krusti”, Bumbu kalniņu un vēl daudzas teritorijas. Arvien rezultāts ir bijis labs. Augsnei pēc tās apstrādes ir nepieciešams nosēsties. Parka teritorijā, diemžēl, ir mālaina pamatne, kas aizkavē ūdens infiltrāciju un nepieļāva zālienu rullešanu rudenī, tādēļ virskārtas sablīvēšanās notiks tikai pavasarī. Darbus 800 gades skvērā uzraudzīja SIA “PMG” būvuzraugs. Vai nešķiet dīvaini publiski apšaubīt visu darbu veicēju profesionalitāti un godaprātu, bez profesionāli pamatotiem argumentiem?<br />
  Nobeigumā izsaku nožēlu, ka tik bieži publiskajā telpā izskan vispārākajā patiesības formā pausti negatīvi vērtējumi par darīto un apvainojumi cilvēkiem, kuri ir veikuši godprātīgu un profesionālu darbu. Šī parādība norāda uz izteiktu nepieciešamību bargajiem kritiķiem pavērtēt un apzināt pašiem savas kompetences robežas un saskarsmes kultūru. Pieredze liecina, ka tie, kuri zin visu par visu, nav zinoši eksperti nevienā jomā. Gribētos cerēt, ka kādreiz arī Ikšķilē ārstēs ārsti, bērnus mācīs skolotāji, projektēs projektētāji, būvēs celtnieki – katrs būs profesionālis savā jomā, cienīs paša paveikto un līdz ar to sapratīs un pietiekami inteliģenti vērtēs arī pārējo veikumu. <br />
  Ar cieņu,<br />
  Laimonis

 7. Laimoni, centīšos atbildēt īsi, jo esmu pārliecināts, ka tu ļoti labi saproti par ko iet runa. <br />
  Tu raksti, ka komisijas ieteikumus koleģiāli izstrādāja un formulēja 7 cilvēki. Droši vien tā ir, bet atceries, kā pieņēma lēmumu par KK – šķiet, ka tikpat koleģiāli to paveica kādi 7 iepriekšējā sasaukuma deputāti. Protams, jūsu komisijai nav lemšanas tiesības, bet tā kā tās Nolikumā ir noteikts, ka viena no komisijas funkcijām ir (komentāros to rakstu jau trešo reizi) „veikt pilsētas iedzīvotāju vēlmju izpēti kultūrvides uzlabošanai un attīstībai

 8. Neteiktu, ka tas ko teicu ir demagoģija… drīzāk filozofiska jautājuma apskate. Un pārāk burtiski uztvēri piemēru. Nebija runa par ilgtermiņa vai īstermiņa plānošanu, bet gan par plānošanu vispār.<br />
  <br />
  Kas attiecas uz vecumdienu plānošanu, tad individuāla cilvēka izpratnē pareizi domā, jo vairāk bērnu tev būs, jo vieglākas vecumdienas tev. Tikai, tad ir jārūpējas par to, lai bērniem būtu ieaudzināts, ka viņiem jārūpējas par vecākiem. Pēdējā laikā esmu pamanījis tendenci, ka jaunatnē ir populārs viedoklis, ka tas ir valsts uzdevums rūpēties par veciem cilvēkiem, kas iziet no darbspējīgā vecuma un viņiem ir jādzīvo pansionātos. <br />
  <br />
  Tagad nedaudz par to, kā tas izskatās no planētas ZEME pozīcijām. Katra ģimene, kas rūpējas par savām vecumdienām izaudzina 3-4 pēcnācējus, tas nozīmē vienas paaudzes laikā 1,5 – 2 reizes palielina iedzīvotāju skaitu uz planētas… te rodas jautājums cik ilgi ir tas iespējams? Cik ZEME iedzīvotāju var izturēt? Nu re …. man personīgi atbildes uz šo jautājumu nav, bet, ja domā par miermīlīgu tālāku līdzāspastāvēšanu, tad vajadzētu jau sākt domāt. Nu vismaz kādam ģenerālplānam ANO līmenī vajadzētu būt…. Ko domā par šo?<br />

 9. Kaut solījos ar jums vairs nekomunicēt, jūsu demogoģija ir apbrīnojama!<br />
  Visi plāni kas saistīti ar lidmašīnām, ir tik īstermiņa, cik vien var būt, jo ja kāds paļautos uz ilgtermiņa plāniem lidojumus mēs vairs nelidototu, un staigātu pa zami vērojot debesis, lai ti nekrīt virsū. Jā, es plānojo savu pensiju, un skatoties uz šodienas situāciju, man ir pamatotas aizdomas, ka ar diviem bērniem es varu neizvilkt, ja būs trīs vai āetri, tad es ticēšu ka mana iztika vecumdienās ir drošās, paša audzinātās rokās. To ko līdz šim es esmu maksājis dažādos pensiju fondos esmu jau gana droši norakstījis, VAIRS NETICU!

 10. Jūs pareizi sakat Laimoni, parkā tiešām tika veikti dabas postījumi, jo velkot kabeļus gar 100.gadu veciem kokiem (attālums 1m) tika cirstas lielās saknes lai ieguldītu kabeļus. Ikšķilei ir dabas parki, nevis betona skreiceļu novietnes, kam gan, ja ne izcilajam arhitektam to vajadzēja zināt.<br />
  <br />
  Lai jums veicās Kārli Laimoni Šmit.<br />
  <br />
  P.S. Pavasaris arī parādīs cik kvalitatīvi jūs esat projektējis jo vairāki soliņi būs zem ūdens.

 11. Nojaušu, ka Valda k-gs pretendē uz viscienījamākā ikšķilieša statusu, īpaši tādēļ nav saprotams kā tik cienījams kungs atļaujas komentāros rakstīk nepatiesību. Kultūrvides attīstības komisija strādā saskaņā ar tās nolikumu. Komisija ir izpildījusi tai uzdotos uzdevumus un visi komisijas ieteikumi, t.sk. arī sabiedriskā centra izveides ieteikums, ir izstrādāti un formulēti koleģiāli. Tie nav atsevišķu komisijas locekļu individuālu aktivitāšu rezultāti. Komisijas darbs ir protokolēts. Par darbu komisijā tās 7 dalībnieki var saņemt 5 ls stundā pirms nodokļu nomaksas, nepārsniedzot kopējo komisijas mēneša budžetu 140 ls. <br />
  A.god. Valdim nevarētu būt sveša elementāra pieklājība un civilizētas saskarsmes kultūra, kas prasa vispirms noskaidrot patiesību un tad publicēt faktus un vērtējumus. <br />
  Komentārā ir apgalvots, ka 800 gades skvērā ir veikti dabas postījumi, tātad veikts noziegums. Lūdzu komentāra autoru precizēt kādi dabas postījumi un kādos apjomos ir veikti. Neatbildēšanu uz šo lūgumu pēc būtības vērtēsim kā necieņu. <br />

 12. Lai gan saprotu, vairums ka cienīto rakstītāju pamatā šeit cenšas tikt vaļā no savām negācijām, tomēs vēlos aizstāvēt Apvienības Iedzīvotāji pozīciju. Darbs opozīcijā ir nepateicīgs no tā viedokļa, ka ar naudu un varu rīkojas pozīcija, opozīcijas uzdevums ir nodrošināt veselīgu kritiku un alternatīvus priekšlikumus. Baķa kungs vienkārši pārmūk tur, kur varas un iespēju vairāk, acīmredzot tāda pati pirms vēlēšanām bija motivācija būt par pirmo numuru sarakstā. Nebūt nav tā, ka Iedzīvotājiem nav pozitīvu priekšlikumu, vienkārši pozīcija tos realizē, reklamē un tāpēc arī saņem nopelnus, kas ir dabiski. Žēl, ka domes sēdes netranslē tiešraidēs internetā, kā tas ir citās pašvaldībās:) Man ir tāds ierosinājums!

 13. Kārtējais triks ar to, ka tikko beidzas argumenti par lietu kā sākat apspriest personīgās īpašības. <br />
  <br />
  Kas attiecas uz AI pretenzijām par estrādes apjumšanu, tad tas ir šis pats jumts. Ja Jūs tomēr būtu vairāk ieskatījušies L.Šmita projekta sabiedriskās apspriešanas rezultātos, tad pamanītu, ka liela daļa iedzīvotāju, t.sk. AI biedru bija par estrādes rekonstrukciju, bet iebildumi bija tikai pret šāda tipa jumta projektu.<br />
  <br />
  SAKĀRTOJIET TAČU TO, KAS IR!!!

 14. Manuprāt, testēšana nav vajadzīga, jo pat ar neapbruņotu aci ir redzams Kultūrvides attīstības komisijas kolektīvais kūtrums vai mazspēja. Mēģināšu šo apgalvojumu ilustrēt.<br />
  Vispirms atgādināšu (nu jau atkārtoti) Nolikumā rakstītos komisijas svarīgākos pienākumus: „8.1. veicināt novada iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu iekļaušanos kultūras dzīves apritē; 8.2. veidot novada kultūrvides attīstības stratēģiju; 8.4. veikt pilsētas [?] iedzīvotāju vēlmju izpēti kultūrvides uzlabošanai un attīstībai novadā [?]

 15. Jums piemīt retas īpašibas. Viena no tām ir, kategoriskā formā izteikt apgalvojumus par lietām, par kurām Jums pat elementāru zināšanu nav. Jūs esat izteiksmīgākais agresīvas aprobežotības piemērs Ikšķilē. Ar Jums var sacensties tikai Valdis.

 16. “Cīņa par estrādes saglabāšanu un tai pat laikā cīņa pret estrādes saglabāšanai nepieciešamo rīcību.”<br />
  <br />
  Ir tāds teiciens par bērna izliešanu kopā ar netīro ūdeni. Jumta projekts ir līdzīgs – uzbūvēt jumtu par miljonu laikā, kad jau tagad tai pašai kultūrai, kurai zem tā jumta būtu jānotiek, nauda tik vien kā dažām īpašām aktīvistēm tiek. Nu nav taāu tā, ka novadā pašdarbnieki pašvaldības apmaksātu speciālistu vadībā aizņēmuši visas brīvās telpas un teritorijas, vai ne?!<br />
  <br />
  Tā ir tāda metode – jaucam nost (iebilst) vai būvējam par miljonu (ā, atkal iebilstat!). Tikai tā labi strādā vien tad, ja kādam ir informācijas monopols…<br />
  <br />
  Atgriežoties pie Baķa kunga. Savā TV uzrunā viņš nenosauca nevienu savu piedāvājumu pašvaldībai, ko varētu klasificēt pēc viņa jauno draugu standarta “strādā Ikšķiles labā”. Nenosauca arī kādu konkrētu iniciatīvu, ko “sliktie Ai deputāti” būtu norakuši. Laikam jau šī kvalifikācija “strādā Ikšķiles labā” tikai ar lojalitāti kādai grupai(tā diplomātiski izsakoties).

 17. Jā, esmu Valdis Villerušs, bet jums, mana novadniece Ikšķiliete, varu ieteikt uzmanīgāk lasīt rakstīto, jo es savā komentārā uzsvēru, ka PUBLISKI un ATKLĀTI neesmu runājis. AI sapulce bija SLĒGTA. Tajā AI biedri atskaitījās par savu veikumu, arī es. Tā kā bija jautājumi par estrādes apjumšanu, izklāstīju savu jau iepriekš pausto viedokli un izteicu nožēlu, ka projekta autors, viens no aktīvākajiem AI dibinātājiem – Laimonis Šmits – ir izrādījies liekulis. Visu acu priekšā viņš no agrākā kaismīgā demokrātijas principu aizstāvja (kritizējot KK projekta realizēšanas mēģinājumus un iepriekšējo domi) ir kļuvis par savu projektu nekautrīgu bīdītāju.<br />
  Saprotu, ka jūs, Ikšķiliete, piedalījāties AI sapulcē, ja jau esat tik labi informēta. Kādēļ tad man neoponējāt uz vietas? Varbūt arī jums ir tendence uz liekulību – komentāros savu īsto vārdu slēpjat. Kaunaties par to, ko rakstāt? Komentāros com’ā ļoti uzskatāmi atklājas no morāles viedokļa būtiska atšķirība starp AI un tās oponentiem. Kamēr AI vadošie biedri un deputāti neslēpjas aiz nikiem, tikmēr oponenti, tostarp pašvaldības darbinieki un viņiem pietuvināti, to vien dara.<br />
  AI sapulcē es neaicināju parakstīties pret estrādes apjumšanu, bet, ja jūs, Ikšķiliete, man šādu darbību pierakstāt – neiebilstu. Domāju, ka sabiedriskās aptaujas anketu dalīšana, atgādinot, ka AI biedriem jābūt sabiedriski aktīviem, bija pilsoniski atbildīga rīcība. Cerams, ka arī citu partiju sapulces stimulē pilsoniskās sabiedrības veidošanos.<br />

 18. Kaspar, plānošana ir vajadzīga pat, ja situācija mainās. Gribētu to izskaidrot uz piemēra bāzes: lidmašīnai paceļoties gaisā ir līdzi noteikts daudzums degvielas un atbilstoši piešķirts mērķis uz kuru lidot. Šis mērķis sakrīt ar lidmašīnas pasažieru mērķi. Un lai vai kas var atgadīties lidmašīnas ceļā, gan kādam pasažierim karsta kafija izlīt, gan ceļā gadīties gaisa bedres, gan arī negaiss, tā nedaudz novirzās no sākotnēji nospraustā maršruta, bet gala mēŗkis joprojām paliek tas pats. Bet iedomājies, kas notiktu, ja lidmašīna paceltos gaisā un degvielas izmantošanas plāna un mērķa nebūtu???<br />
  <br />
  Bez tam svarīgi ir lai šis mēŗkis būtu zināms pasažieriem un lai tas sakristu ar viņu mērķi. <br />
  <br />
  Es protams nerunāju par ārkārtas situācijām, kad ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, tad tiešām plāni tiek ielikti skapītī.<br />
  <br />
  P.S. Pašam taāu arī ir savas dzīves stratēgiskais plāns?? Vai ne?<br />
  Pensijā taāu plāno iet?? 🙂

 19. nedaudz novirzoties no tēmas.<br />
  kāpēc lielākā daļa šeit ir ieciklējušies uz “ilgtermiņa attīstības stratēģiju” vai plāniem nākamajiem 30 gadiem u.t.t.<br />
  Šobrīd pasaulē ir laiks kad viss mainās ārprātā strauji, esošā pieredze rāda ka izdzīvo tas kurš spēj ātri mainīties un pielāgoties jaunajai situācijai. Pat pasaules lielākie uzņēmēji, kuri lielus līdzekļus ir tērējuši ilgtermiņa attīstības stratēģijām, budzētiem uz 5-10 gadiem šobrīd atsakās un šiem plāniem un savu darbību plāno daudz īsākos laika periodos. <br />
  Ikšķile, Latvija pat ne Eiropa jau sen nav pati sev noteicēja, ļoti daudzas lietas nosaka globāli procesi, un tāpēc, varbūt Ikšķilei ir vērts izmantot savas priekšrocības, patiesībā viņa to jau šobrīd dara, bet līdzko tiks izveidotas un apstiprinātas kautkādas “ilgtermiņa stratēģijas” tā visas mūsu mazās, bet gana turīgās pašvaldības, priekšrocības pazudīs, jo jebkādas izmaiņas šajos attīstības plānos atkal prasīs sabiedriskās apspriešanas, izmaiņas normatīvajos aktos u.t.t. <br />
  Mans viedoklis ir ka, kautkādai kopējai vīzijai par attīstību ir jābūt, bet nevajag pašiem sav uzlikt iemauktus.

 20. No komentāra var saprast, ka Valdis ir Valdis Villerušs. Ja tā ir, tad Valdis samelojās. Daudzi dzirdēja kā AI sapulcē Valdis V. kritizēja nojumi un aģitēja visus aptaujas lapā rakstīt pret. Pat anketas sapulcē dalīja. Tāpēc sanāca 41 par, bet 48 pret.

 21. vai tik tā nav grimstoša kuģa pamešana! Ceru ka Ģirts mandātu nenoliks, jo ir viens no jēdzīgākajiem apvienības iedzīvotāji deputātiem, patiesībā laikam jau pats jēdzīgākais.<br />

 22. Tu gan, vecīt, par tiem plūdiem blefo! Jau vairākus mēnešus publiski, atklāti par Ikšķiles problēmām neesmu ne runājis, ne rakstījis. Vienīgi, sabiedriski apspriežot Šmita dāvāto estrādes apjumšanas projektu, izteicu savas domas, ka tas konkrētajam nolūkam nav visai piemērots. Sabiedriskā aptauja un deputātu korpusa vienbalsīgais vērtējums liecināja to pašu. Tātad diez vai šajā gadījumā mans viedoklis kvalificējams par īpašu negatīvisma izpausmi.<br />
  Nākotnē, ja atrastos brīvs brīdis, labprāt uzrakstītu kādas rindas com’am par Ikšķiles novada pašvaldības Kultūrvides attīstības komisijas kūtrumu vai mazspēju realizēt tās Nolikumā noteiktos piemākumus: „8.1. veicināt novada iedzīvotāju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu iekļaušanos kultūras dzīves apritē; 8.2. veidot novada kultūrvides attīstības stratēģiju; 8.4. veikt pilsētas [?] iedzīvotāju vēlmju izpēti kultūrvides uzlabošanai un attīstībai novadā [?]

 23. Atbalsts Baķa kungam! – tā raksta mūsu dažiem pazīstamais arhitektiņš. Izmantodams tādu tiešām jauku nosaukumu – Kārlis. Cienījamais, mētājot kažoku, ar nika izvēli pretendējot uz līdzību ar Romas pāvestu, labi, iepriekšējo, var jau. Bet – cik ilgi ? Tāds jau tādu atbalsta.

 24. Deklarācijas bārstīt nav liela māka, tikai cik ilgi ar tām piesedzoties nozīmību uzturēsiet? Citu, īpaši darītāju, noriešana nekādi nematerializējas sabiedrības labā. Tāda “suņa uz siena kaudzes” politika vien sanāk.

 25. Tavu komentāru var nosaukt par pavirši-demagoģisku skatījumu uz lietām, bez-argumentētu domu vārstījumu bez kaut kādu nozīmīgu faktu minēšanas. Noteikti izmanto iespēju tikties ar kādu no AI cilvēkiem lai paustu savu satraukumu par šo organizāciju personiski un Tev noteikti taps atbildēts, nevajag sēt šādu informāciju publiski kurai nav nekādas jēgas.<br />
  <br />
  Runājot par pašu Baķi – kopš kura laika deputāta staigāšana pa neskaitāmām partijām (Baķis noteikti agri vai vēlu nonāks pie šīs izvēles) ir uzskatāma par cienījamu lietu Latvijā? Ja cilvēks ir goda vīrs, tad viņš noliek mandātu kurš iegūts startējot zem AI un savu “jauno” uzskatu dēļ startē no citas politiskas organizācijas nākamajās vēlēšanās, lai mandāts vispār būtu leģitīms ?!

 26. Tavu komentāru var nosaukt par pavirši-demagoģisku skatījumu uz lietām, bez-argumentētu domu vārstījumu bez kaut kādu nozīmīgu faktu minēšanas. Noteikti izmanto iespēju tikties ar kādu no AI cilvēkiem lai paustu savu satraukumu par šo organizāciju personiski un Tev noteikti taps atbildēts, nevajag sēt šādu informāciju publiski kurai nav nekādas jēgas.<br />
  <br />
  Runājot par pašu Baķi – kopš kura laika deputāta staigāšana pa neskaitāmām partijām (Baķis noteikti agri vai vēlu nonāks pie šīs izvēles) ir uzskatāma par cienījamu lietu Latvijā? Ja cilvēks ir goda vīrs, tad viņš noliek mandātu kurš iegūts startējot zem AI un savu “jauno” uzskatu dēļ startē no citas politiskas organizācijas nākamajās vēlēšanās, lai mandāts vispār būtu leģitīms ?!

 27. Apvienības IEDZĪVOTĀJI mērķi nav mainījušies un tos varat izlasīt mūsu mājas lapā! <a href=”http://iedzivotaji.lv/kodeksi/programma.html” target=_blank>iedzivotaji.lv/kodeksi/programma.html</a> <br />
  <br />
  Jāsaka, ka pēc vēlēšanām Domes darbības mērķi pamatā sakrīt ar AI programmā ietvertajiem. Visām partijām , kas piedalījās Ikšķiles novada domes vēlēšanās programmas bija vairāk vai mazāk līdzīgas. Un prieks, ka vecie stagnācijas laiki, kad nekas netika darīts ir pagājuši. Šobrīd arī kaut kas notiek! <br />
  SECINĀJUMS: DOME virzās uz tiem pašiem mērķiem, kas ir AI. <br />
  JAUTĀJUMS: Ja mērķi vieni, tad kāpēc tad AI ir kaut kādi iebildumi? <br />
  ATBILDE: tāpēc, ka šo mērķu realizācija neatbilst AI VĒRTĪBĀM!!!<br />
  <br />
  Šīs vērtības, ir definētas mūsu programmā un tās ir: 1) SOCIĀLI UN EKONOMISKI ATBILDĪGA POLITIKA, kas vērsta uz visu novada iedzīvotāju interešu aizstāvību; 2) Sadarbība ar ikvienu, kas par pamatvērtībām atzīst TAISNĪGUMU, KOMPETENCI UN ATKLĀTĪBU; 3) politiska brīvība un demokrātija iespējama tikai tādā sabiedrībā, kas balstās uz PERSONISKU ATBILDĪBU, KOMPETENCI, BRĪVU INICIATĪVU UN PRIVĀTĪPAŠUMU; 4) Apvienības darbība vērsta uz INTELEKTUĀLO, MATERIĀLO, FINANSU UN DABAS RESURSU GODPRĀTĪGU UN RACIONĀLU IZMANTOŠANU.<br />
  <br />
  Un loģiski, ka sanāk IEBILST, ja redzam NEKOMPETENCI; NETAISNĪBU; IZSĶĒRDĪBU; NEGODPRĀTĪBU. Vai domājat, ka būtu jāklusē?<br />
  <br />
  NEVAJADZĒTU RADĪT MĪTU, ka AI ir pret visu, un viss ko Dome dara AI vērtējumā ir slikts. TĀ NAV!!! Mēs ATBALSTAM virzību uz novada attīstību, pat reizēm pieveram acis uz to, ka līdzekļi tiek izšķērdēti, bet diemžēl nākas iebilst par padarīto darbu kvalitāti.<br />
  <br />
  Naivi cerēt, ka AI IEDZĪTA klasiskajā opozīcijā, zaudēs savu lepnumu un pretēji savām vērtībām sāks atbalstīt projektus, kas neatbilst šīm vērtībām!<br />
  <br />
  Kas attiecas uz Baķa kungu, ja jau viņam nepatika tas ko dara AI, tad jautājums viņam: Vai viņš ir nācis uz AI Valdi un iesniedzis kādus priekšlikumus izmaiņām organizācijas mērķos un vērtībās? Diemžēl nav! Ja AI mērķi un vērtības nav mainījušās, tad jāsecina, ka viņa uzskati ir mainījušies un viņš ir gatavs pieslieties jebkuram, kuram stiprākas pozīcijas, un viņš nav gatavs veidot vidi ap sevi. <br />

 28. Manā uztverē šī raksta un komentāru kontekstā runa nemaz nav par personālijām: ne par Upacieri, ne par Baķi. Runa ir par “Apvienības IEDZĪVOTĀJI” sākotnējo mērķu un uztstādījumu pilnīgu ingorēšanu. Kur ir palicis sava novada patriotisms, labā griba veicināt kultūras, sabiedriskās dzīves aktivitātes, saimniecikās darbības uzlabošanu?? IEDZĪVOTĀJI ir kļuvusi par indīgu, mietpilsonisku un populistisku apvienību, kuras sauklis – “VISS IR SLIKTI!” Klaigāt, ka viss ir slikti, bez šaubām, ir vieglāk, nekā patiesi saimniekot un stādāt. Nav nekāds brīnums, ka Apvienības Iedzīvotāji rindas ķlūst mazākas, jo Iedzīvotāju dibināšanas sākotnēji labā iecere ir PILNĪBĀ ZUDUSI.

 29. Loģiski, ka pamet šo Uso okupēto partiju. No sākotnējām idejām nekas nav atlicis, tikai Villeruša sētie negāciju plūdi un gadījuma dalībnieku personīgās ambīcijas. Atbalsts Baķa kungam!

 30. Zane, ko tad tu savā “pozitīvajā” komentārā esi pavēstījusi? To, ka tev principā riebjas Upaciers un vēl 1/3 novada iedzīvotāju? Par to, ka “kažoku mešana” ir tavs un tava favorīta Induļa standarts, jautājums nemaz nerodas. <br />
  Lai sēdētu Induļa “vienas pieturas aģentūrā” (kabinetā), Baķim beidzot pieprasīja publiskot savu nodevību. Tas ir kā filmās par mafiju – draudzējies, bet vienu dienu ieliks rokās ieroci un pateiks – tas tur sliktais vai tu! Baķis savu izvēli ir izdarījis. Skatīsimies, kā tas atspoguļosies novada budžetā…

 31. Vai jums, cienījamie “iedzīvotāju” pārstāvji nenāk pašiem smiekli par šo “pieglauzto”, “pareizo” un “standartizēto” tekstu… Dievs ar viņu – ja Baķis vēlas izstāties, lai to dara…<br />
  Tā ir nostājas, sava novada un zināmā mērā patriotisma lieta – esot deputātam, apmeklēt Domes sēdes. Kāds sakars te ir ar godājamo deptuāta kunga Upaciera kā opozīcijas pārstāvja darbības “BLOĶĒŠANU” no pozīcijas puses un viņa mandāta nolikšanhu??? Citi opozīcijas deputāti turpina strādāt un apmeklēt sēdes. Kāpēc Upaciera kungs ir parādīts kā upura jērs, kurš nespēj pildīt savus deputāta pienākumus konkētā Domes sēžu laikā (vienu-divas !!! reizes mēnesī???). Cik sēdes viņš ir apmeklējis, cik projektos viņš ir lidzdabojies??? Ja viņš vēlas, lai viņš noliek savu mandātu, bet lai netruacē strādāt reāliem darba darītājiem, sava novada saimniekiem. IEDZĪVOTĀJI, pietaupiet savu žulti, negatīvo attieksmi un mietpilsotnismu, sāciet strādāt!!

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu