IEDZĪVOTĀJI aicina deputātu Ģirtu Baķi nolikt mandātu

Ģirts Baķis, AI Deputāts Ikšķiles Novada Domē.
Ģirts Baķis, AI Deputāts Ikšķiles Novada Domē.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir izveidojusies Ikšķiles novada iedzīvotāju
pašiniciatīvas rezultātā, pierādot, ka liela daļa Ikšķiles novada iedzīvotāju, kuri
pārstāv aktīvāko pilsoniskās sabiedrības daļu ir spējīgi vienoties kopīgiem mērķiem
cīņā par Ikšķiles novada Domē notiekošo procesu caurskatāmību, atklātību un
godīgumu, tajā pat laikā aktīvi pretdarbojoties sabiedrisko līdzekļu izsaimniekošanai.

2009. gada pašvaldību vēlēšanās Ikšķiles novada domē no APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI (AI) saraksta tika ievēlēti 5 deputāti, tai skaitā Ģirts Baķis. AI vēlēšanu saraksta veidošanas viens no nosacījumiem bija tas, ka visiem kandidātiem ir jābūt AI biedriem.

2010. gada 30. oktobrī Ģ.Baķis valdei nodeva iesniegumu par izstāšanos no AI, kā iemeslu minot „personiskus motīvus”. 29.novembrī AI valdes sēdē tika izskatīts Ģ.Baķa iesniegums par izstāšanos no AI. Uz šo sēdi tika aicināts arī Ģ.Baķis, lai uzklausītu izstāšanās lēmuma pamatojumu. Tā kā Ģ.Baķis uz šo sēdi neieradās, valde pieņēma lēmumu izslēgt Ģ.Baķi no APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI saskaņā ar iesniegumu.

No AI ievēlētais deputāts Ģirts Baķis savā iesniegumā par izstāšanos no AI nav norādījis uz AI darbības trūkumiem vai uz AI atkāpšanos no vēlēšanu programmas, kas viņam liegtu turpināt deputāta darbību APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI ietvaros. Ja ir mainījušies paša Ģirta Baķa uzskati par to, kā labāk veicināt novada attīstību, tad viņa jaunajam skatījumam ir jāgūst atbalsts nākošajās pašvaldības vēlēšanās. Tādēļ AI valde aicina Ģirtu Baķi nolikt Ikšķiles novada deputāta mandātu, tādējādi nodrošinot Ikšķiles novada vēlētāju gribas izpildi.

2009. gada vēlēšanu rezultātā APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI pārstāvniecība Ikšķiles novada Domē bija 1/3, jeb 5 deputāti, un tā tam jāpaliek līdz nākošajām vēlēšanām. Šo principu ar darbiem apliecina arī AI vadītājs Kaspars Upaciers, atsakoties no deputāta mandāta pēc tam, kad viņa darbību Domē pozīcijas vairākums nobloķēja ar nepamatotu darba grafiku maiņu.

Neskatoties uz to, ka APVIENĪBAI IEDZĪVOTĀJI, lai realizētu savā programmā iekļautos mērķus, ir jācīnās ar Domes amatpersonu vienpersonisko rīcību un opozīcijas ignoranci, atstājot novārtā pirmsvēlēšanu programmā iekļautos veicamos pasākumus novada infrastruktūras, pārvaldes un kultūras uzlabošana jomās, APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI nav nolikusi savus ideālus malā un arī turpmāk savu vēlētāju gribu turēs augstāk par personiskajām ambīcijām, pārstāvot trešdaļu no Ikšķiles novada vēlētājiem, pēc labākās sirdsapziņas.