Iepirkums (IND 2009/34) Līvciema ielas asfaltbetona seguma atjaunošana

Līvciema ielas posmā no Repšu ielas līdz īpašumam „Jaunšipas” asfaltbetona seguma atjaunošana.

Informatīvais paziņojums par iepirkumiem, kuru līgumcena ir no 1001 līdz 9999 Ls

  

1. Pasūtītājs – Ikšķiles novada dome

2. Paredzamā iepirkuma priekšmets – Līvciema ielas (posmā no Repšu ielas līdz īpašumam „Jaunšipas") asfaltbetona seguma atjaunošana

3. Paredzamā iepirkuma apjoms – saskaņā ar tehnisko specifikāciju

4. Identifikācijas numurs – IND 2009/34

5. Paredzamā līgumcena Ls (bez PVN) – 9998,00

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš –  2 nedēļas

7. Citas ziņas

Pretendentiem jāiesniedz:

– pieteikums;

– komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

– tāme saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumiem Nr.762 „Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā  līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" nolikums nav paredzēts.

8. Piedāvājumu iesniegšana – līdz 31.08.09. pl.19:00

9. Kontaktpersona informācijas saņemšanai par iepirkumu  –    Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis, tel. 65055455, 29245586

Publicēšanas datums: 26.08.2009.

Tehniskā specifikācija iepirkumam IND 2009/34