Iedzīvotāju tikšanās ar SENIORIEM

Ikšķiles pilsētas centrs, skats no Estrādes kalna uz Rīga-Daugavpils šoseju.
Ikšķiles pilsētas centrs, skats no Estrādes kalna uz Rīga-Daugavpils šoseju.

26. aprīlī pulksten 17

Ikšķiles Kultūras biedrības namā aicinām

Ikšķiles novada vidējās un vecākās paaudzes ļaudis

uz iepazīšanos ar Apvienības IEDZĪVOTĀJI deputātu kandidātiem.

Runāsim

    par partijas dibināšanas mērķi, tās tālāko rīcību – Valdis Villerušs,

    par kultūras dzīvi laikmetīgā kultūrvidē – Dagmāra Villeruša,

    par novada transporta sistēmas attīstību novadā − Kristaps Miķelsons,

    par veselības pakalpojumiem un sociālo palīdzību novadā − Evija Apalīte un Ieva Niedre,

    Jānis Raāickis iepazīstinās ar savu pieredzi sociālajā darbā Anglijā. 

     

Uzklausīsim jautājumus un centīsimies sniegt atbildes.

Noslēgumā – uzstāsies folkmūziķis un dzejnieks Valdis Atāls.

Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu uz pasākumu, zvaniet pa telefonu 20041872!