Rūpēs par sava novada vides sakārtošanu un saglabāšanu

1449
Konteineri, kas piepildīti ar savāktajiem atkritumiem. Tiesa, ļoti daudz atkritumu, kas nākuši no balkoniem un pagrabiem.
Konteineri, kas piepildīti ar savāktajiem atkritumiem. Tiesa, ļoti daudz atkritumu, kas nākuši no balkoniem un pagrabiem.

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Kā pamatmērķis ir radīt Ikšķiles novada iedzīvotājiem iespējas aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā un rūpēties par sava novada vides sakārtošanu un saglabāšanu. 

Bez tam veicot izpēti par Ikšķiles pašvaldības izdotajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šo atkritumu apriti esam nonākuši pie secinājuma, ka tādu nav un atkritumu izvešanas uzraudzība ir atstāta pašplūsmā un Ikšķiles pašvaldība ir jau zaudējusi savu kontroles funkciju par tiem iedzīvotājiem, kas nav noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotājiem, līdz ar to trūkst informācijas, kuri privātmāju īpašnieki ir riska grupā, kas piesārņo apkārtējo vidi. 

      Tāpat, neorganizējot dalītu atkritumu vākšanu savā teritorijā, pašvaldība neatbalsta rekomendācijas un stratēģisko dokumentu prasības, ieviest atkritumu dalītās vākšanas sistēmu un attīstīt atkritumu otrreizējo izmantošanu/pārstrādi valstī. Likuma “Par atkritumu apsaimniekošanu”, 9. panta 6. Punkts nosaka, ka pašvaldībām jāorganizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā. Secīgi, pašvaldība ir atbildīga par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, taāu šobrīd Ikšķiles novada iedzīvotājiem, to teritorijā, var uzskatīt, ka netiek piedāvāta:

    1. dalītās atkritumu savākšanas sistēma (laukumi, konteineri utt.);
    2. lielgabarīta un citu speciālo atkritumu apsaimniekošana;
    3. bīstamo atkritumu apsaimniekošana.

      Tāpēc uzskatam, ka sakārtojot atkritumu apriti un likumdošanas jautājumus savā administratīvajā teritorijā, atkritumu apsaimniekošanas plūsma kļūs kontrolējama, pārredzama, prognozējama, kā arī parādīsies iespējamās optimizācijas iespējas. Tieši šādā veidā katra pašvaldība var sniegt ieguldījumu kopējo valsts un ES izvirzīto mērķu sasniegšanā, lai pasargātu vidi no piesārņojuma un turpinātu tās pēctecību nākošajām paaudzēm. 

      Konkrētāk par mūsu veikto pētījumu un esošo situāciju Ikšķiles novadā un izvirzītajiem pasākumiem atkritumu šķirošanas iespēju paplašināšanu un dalītās atkritumu savākšanas sistēmas (laukumi, konteineri utt.) izveidi, kā arī lielgabarīta un citu speciālo atkritumu savākšanas organizēšanu var iepazīties pielikumā.  

Pielikumā esošais materiāls ir iesniegts izskatīšanai Ikšķiles Domes Tautsaimniecības Komitejā š.g. 19.novembrī.

Ikšķiles novada atkritumu apsaimniekošanas priekšlikums

Papildinata ar saiti uz priekšlikuma dokumentu.